HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

ἤραντοTexte grec :

[8,59] Ἀναβάντος δὲ τοῦ ἀνδρὸς ἐπὶ τὴν ἀπολογίαν βοή τε πολλὴ κωλύουσα τοὺς λόγους ἐκ τῆς ἑταιρίας τῆς περὶ τὸν Τύλλον ἐγίνετο· καὶ μετὰ ταῦτα Παῖε καὶ Βάλλε φωνοῦντες περιίστανται αὐτὸν οἱ θρασύτατοι καὶ συναράττοντες τοῖς λίθοις ἀποκτιννύουσιν. ἐρριμμένου δ´ αὐτοῦ χαμαὶ κατὰ τὴν ἀγορὰν οἵ τε παραγενόμενοι τῷ πάθει καὶ οἱ μετὰ ταῦτ´ ἤδη νεκροῦ ὄντος ἀφικόμενοι τόν τ´ ἄνδρα τῆς τύχης ὠδύροντο ὡς οὐ καλὰς εἰληφότα παρὰ σφῶν ἀμοιβάς, ἐπιλεγόμενοι πάντα ὅσα τὸ κοινὸν ὠφέλησε, καὶ τοὺς δράσαντας τὸν φόνον ἐπόθουν λαβεῖν ὡς ἀνόμου ἔργου καὶ ἀσυμφόρου ταῖς πόλεσιν ἄρξαντας, ἄνευ δίκης ἐν χειρῶν νόμῳ τινὰ ἀποκτεῖναι καὶ ταῦθ´ ἡγεμόνα. μάλιστα δ´ ἠγανάκτουν οἱ ταῖς στρατείαις αὐτοῦ παραγενόμενοι, καὶ ἐπειδὴ ζῶντι αὐτῷ οὐχ ἱκανοὶ ἐγένοντο κωλυταὶ τῆς συμφορᾶς, τὰς μετὰ τὸν θάνατον ὀφειλομένας ἔγνωσαν ἀποδιδόναι χάριτας, συμφέροντες εἰς τὴν ἀγοράν, ὅσων ἔδει τοῖς ἀγαθοῖς ἀνδράσιν εἰς τὴν ἀναγκαίαν τιμήν. ἐπειδὴ δὲ πάντ´ εὐτρέπιστο, θέντες ἐπὶ στρωμνῆς ἐκπρεπεστάτῳ ἠσκημένης κόσμῳ τὴν αὐτοκρατορικὴν ἔχοντα ἐσθῆτα, καὶ πρὸ τῆς κλίνης αὐτοῦ φέρεσθαι κελεύσαντες λάφυρά τε καὶ σκῦλα καὶ στεφάνους καὶ μνήμας ὧν εἷλε πόλεων, ἤραντο τὴν κλίνην οἱ λαμπρότατοι τῶν νέων ἐν τοῖς κατὰ πολέμους ἔργοις· καὶ κομίσαντες εἰς τὸ προάστειον, ὃ μάλιστα ἦν ἐπιφανές, ἔθεσαν ἐπὶ τὴν παρεσκευασμένην πυράν, συμπροπεμπούσης τὸ σῶμα τῆς πόλεως ὅλης μετ´ οἰμωγῆς τε καὶ δακρύων. ἔπειτα κατασφάξαντές τ´ αὐτῷ πολλὰ βοσκήματα καὶ τῶν ἄλλων ἀπαρξάμενοι πάντων, ὅσων ἄνθρωποι βασιλεῦσιν ἢ στρατιᾶς ἡγεμόσιν ἐπὶ πυραῖς ἀπάρχονται, παρέμειναν οἱ μάλιστα τὸν ἄνδρα ἀσπαζόμενοι μέχρι τοῦ μαρανθῆναι τὴν φλόγα, κἄπειτα συναγαγόντες τὰ λείψανα ἔθαψαν ἐν τῷ αὐτῷ χωρίῳ χώματι ὑψηλῷ διὰ πολυχειρίας ἐργασθέντι μνῆμα ἐπίσημον ἐργασάμενοι.

Traduction française :

[8,59] V. Pendant que Marcius était étendu {par terre et} sans vie au milieu de la place publique, ceux qui l'avaient vu assassiné, et ceux qui survinrent après, ne purent s'empêcher de dire en déplorant son sort, qu'il était bien mal récompensé de tant de services qu'il avait rendus à l'état. Rappelant le souvenir de ses bienfaits et de tous les avantages, qu'il avait procurés à la république des Volsques, ils auraient voulu tenir dans le moment ces impies meurtriers, qui par un exemple pernicieux aux autres villes de la nation, avaient osé tremper leurs mains sacrilèges dans le sang de leur général sans avoir instruit et fait son procès. Ceux qui avaient été témoins et compagnons de ses grands exploits de guerre furent les plus indignés : comme ils n'avaient pas été assez puissants pour le secourir pendant sa vie, ils voulurent au moins lui donner après sa mort quelques marques de leur reconnaissance. Ils firent porter dans la place publique tout ce qui pouvait être nécessaire pour rendre les derniers honneurs à un homme de bien et d'un mérite distingué. Tous les préparatifs faits, l'ayant revêtu de ses ornements de générai ils le mirent sur un lit de parade superbement orné. On fit porter devant la pompe funèbre les dépouilles qu'il avait remportées, les couronnes qu'il avait méritées par sa valeur, les plans et les images des villes qu'il avait prises. Les jeunes gens les plus illustres par leurs exploits de guerre, chargèrent le lit de parade sur leurs épaules. Accompagnés de tout le peuple de la ville qui fondait en larmes et qui faisait retentir l'air de ses gémissements, ils portèrent son corps dans le principal faubourg, et le mirent sur un bûcher qu'on lui avait préparé. On égorgea {plusieurs} victimes {en son honneur}, on lui rendit tous les honneurs qu'on peut rendre à des rois ou à des généraux d'armée : ses meilleurs amis attendirent que la flamme fût éteinte, ils ramassèrent ses cendres et les enterrèrent au même endroit, et mettant tous la main à l'œuvre, ils lui érigèrent un tombeau fort élevé pour servir à la postérité de monument éternel.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009