HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

δημοτελῆTexte grec :

[8,37] Ταῦτα ψηφισαμένης τῆς βουλῆς καὶ πρεσβευτὰς ἑτέρους ἑλομένης δέκα ἄνδρας ἐκ τῶν ὑπατικῶν τοὺς ἀξιώσοντας τὸν ἄνδρα μηθὲν ἐκφέρειν ἐπίταγμα βαρὺ μηδ´ ἀνάξιον τῆς πόλεως, ἀλλὰ καταλύσαντα τὴν ἔχθραν καὶ ἀναστήσαντα τὴν δύναμιν ἐκ τῆς χώρας πειθοῖ καὶ διὰ λόγων συμβατηρίων ταῦτα πειρᾶσθαι πράττειν, εἰ βούλεται βεβαίους τε καὶ εἰς ἀεὶ διαμενούσας ποιήσασθαι τὰς ὁμολογίας τῶν πόλεων, ὡς τῶν γε ὑπ´ ἀνάγκης τινὸς ἢ καιροῦ συγχωρουμένων καὶ ἰδιώταις καὶ πόλεσιν ἅμα τῷ μεταπεσεῖν τοὺς καιροὺς ἢ τὰς ἀνάγκας εὐθὺς διαλυομένων· οἱ μὲν ἀποδειχθέντες ὑπ´ αὐτῆς πρέσβεις ἅμα τῷ πυθέσθαι τὴν παρουσίαν τοῦ Μαρκίου πορευθέντες ὡς αὐτὸν πολλὰ ἐπαγωγὰ διελέγοντο φυλάττοντες καὶ ἐν τοῖς λόγοις τὸ ἀξίωμα τῆς πόλεως. ὁ δὲ Μάρκιος ἄλλο μὲν οὐδὲν αὐτοῖς ἀπεκρίνατο, συνεβούλευε δὲ κρεῖττόν τι βουλευσαμένους ἥκειν τριῶν ἐντὸς ἡμερῶν· ταύτας γὰρ αὐτοῖς ἔσεσθαι μόνας ἀνοχὰς τοῦ πολέμου. βουλομένων δέ τι πρὸς ταῦτα λέγειν τῶν ἀνδρῶν οὐκ ἐπέτρεψεν, ἀλλ´ ἀπιέναι τὴν ταχίστην ἐκέλευσεν ἐκ τοῦ χάρακος, ἀπειλήσας ὡς, εἰ μὴ ποιήσουσιν, ὡς κατασκόποις χρήσεται· κἀκεῖνοι σιωπῇ ἀπιόντες εὐθὺς ᾤχοντο. μαθόντες δ´ οἱ βουλευταὶ παρὰ τῶν πρέσβεων τὰς αὐθάδεις ἀποκρίσεις τε καὶ ἀπειλὰς τοῦ Μαρκίου στρατιὰν μὲν ὑπερόριον ἐξάγειν οὐδὲ τότε ἐψηφίσαντο, εἴτε τὸ ἀπειροπόλεμον τῶν σφετέρων στρατιωτῶν· νεοσύλλεκτοι γὰρ οἱ πλείους ἦσαν αὐτῶν· εὐλαβηθέντες, εἴτε τὴν ἀτολμίαν τῶν ὑπάτων· ἥκιστα γὰρ ἐν αὐτοῖς τὸ δραστήριον ἦν· σφαλερὰν ἡγησάμενοι τηλικοῦτον ἀναιρεῖσθαι ἀγῶνα, εἴτ´ ἄρα καὶ τοῦ δαιμονίου σφίσιν ἐναντιουμένου πρὸς τὴν ἔξοδον δι´ οἰωνῶν ἢ χρησμῶν Σιβυλλείων ἤ τινος ὀττείας πατρίου, ὧν οὐκ ἠξίουν οἱ τότ´ ἄνθρωποι καθάπερ οἱ νῦν ὑπερορᾶν· φυλάττειν δὲ τὴν πόλιν ἐπιμελεστέρᾳ φυλακῇ καὶ ἀπὸ τῶν ἐρυμάτων τοὺς ἐπιόντας ἀμύνεσθαι διέγνωσαν.

Traduction française :

[8,37] III. Sur la résolution que je viens de dire, le sénat choisit dix autres consulaires qu'il députa à Marcius pour l'engager à ne rien demander ni ordonner de trop dur ou d'indigne de la ville de Rome, à mettre bas toute inimitié, à retirer son armée de dessus les terres de la république, à n'employer que les remontrances, les conférences et les discours dans toute la négociation de la paix, s'il voulait conclure une alliance durable et permanente entre les deux nations. Ils avaient ordre de lui représenter que tous les traités, tant particuliers que publics, qui ne se font que par contrainte et pour céder au temps, ne sont pas de longue durée, et qu'on ne les observe plus dès que les raisons de nécessité cessent. IV. Les députés du sénat partirent aussitôt qu'ils eurent apris que Marcius était de retour. Ils lui firent plusieurs discours pour le gagner, mais en conservant toujours dans leurs paroles la dignité de la ville de Rome. Marcius ne leur répondit autre chose, sinon qu'ils pouvaient revenir dans trois jours après s'être mieux consultés, que c'était-là la seule trêve qu'il leur accorderait. Ils voulurent répliquer à cette réponse trop fière, mais Marcius les interrompit et leur ordonna de sortir promptement de son camp, avec menaces de les traiter comme espions s'ils n'obéïssaient au plutôt. Alors les envoyés gardèrent un profond silence et se mirent en chemin pour retourner à Rome. Ils firent leur rapport au sénat, qui fut extrêmement piqué de l'arrogance avec laquelle Marcius les avait traités. Néanmoins il ne jugea pas à propos de mettre précipitamment une armée en campagne, soit qu'il comptât peu sur des soldats sans expérience et sur ses nouvelles levées ; soit qu'il lui parût trop dangereux de s'en rapporter dans une affaire de cette importance à des consuls timides, peu guerriers, et sans vigueur, soit enfin qu'il en fût détourné par la crainte des dieux, par les oracles des Sibylles, ou par quelque autre motif de religion : car alors, on ne méprisait pas toutes ces choses comme on fait aujourd'hui. Il se contenta de faire garder la ville par une nombreuse garnison, afin de repousser l'ennemi de dessus les remparts s'il venait les attaquer.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009