HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

ἀσινεῖςTexte grec :

[8,12] Ἀποδεξαμένων δὲ καὶ ταύτην τὴν γνώμην τῶν Οὐολούσκων ἐξῄεσαν οἱ στρατηγοὶ διὰ ταχέων, πρὶν ἔκπυστα γενέσθαι Ῥωμαίοις τὰ βουλεύματα, πολλὴν ἐπαγόμενοι στρατιὰν ἑκούσιον· ἧς μέρος μὲν ὁ Τύλλος ἔχων εἰς τὴν Λατίνων χώραν ἐνέβαλεν, ἵνα περισπάσειε τῶν πολεμίων τὴν ἐκεῖθεν ἐπικουρίαν, τὸ δὲ λοιπὸν ὁ Μάρκιος ἄγων ἐπὶ τὴν Ῥωμαίων ἤλασεν. οἷα δ´ ἀπροσδοκήτου τοῦ κακοῦ τοῖς κατὰ τὴν χώραν διατρίβουσιν ἐπιπεσόντος πολλὰ μὲν ἑάλω σώματα Ῥωμαίων ἐλεύθερα, πολλὰ δ´ ἀνδράποδα, βοῶν τε καὶ ὑποζυγίων καὶ τῶν ἄλλων βοσκημάτων χρῆμα οὐκ ὀλίγον· σῖτός θ´ ὅσος ἐγκατελήφθη καὶ σίδηρος καὶ ὅσοις ἄλλοις χώρα γεωργεῖται, τὰ μὲν ἡρπάσθη, τὰ δὲ διεφθάρη. τελευτῶντες γὰρ καὶ πῦρ εἰς τὰς αὐλὰς φέροντες ἐνέβαλλον Οὐολοῦσκοι, ὥστε πολλοῦ χρόνου μηδ´ ἀναλαβεῖν αὐτὰς δύνασθαι τοὺς ἀποβαλόντας. μάλιστα δὲ τοῦτ´ ἔπασχον αἱ τῶν δημοτῶν κτήσεις, αἱ δὲ τῶν πατρικίων ἔμειναν ἀσινεῖς· εἰ δέ τινες ἐβλάβησαν, εἰς ἀνδράποδα καὶ βοσκήματα ἔδοξαν βλαβῆναι. τοῦτο γὰρ ὑπὸ τοῦ Μαρκίου παρηγγέλλετο τοῖς Οὐολούσκοις, ἵνα δι´ ὑποψίας ἔτι μᾶλλον οἱ πατρίκιοι γένοιντο τοῖς δημοτικοῖς καὶ μὴ ἐξαιρεθείη τὸ στασιάζον ἐκ τῆς πόλεως, ὅπερ καὶ συνέβη. ὡς γὰρ ἠγγέλθη τοῖς Ῥωμαίοις ἡ καταδρομὴ τῆς χώρας, καὶ ἔγνωσαν οὐκ ἐξ ἴσου γεγονυῖαν ἅπασι τὴν συμφοράν, κατεβόων μὲν τῶν πλουσίων οἱ πένητες ὡς ἐπαγόντων σφίσι τὸν Μάρκιον, ἀπελογοῦντο δ´ οἱ πατρίκιοι καὶ κακουργίαν τινὰ τοῦ στρατηγοῦ ταύτην ἀπέφαινον. βοηθεῖν δὲ τοῖς ἀπολλυμένοις ἢ σώζειν τὰ περιόντα δι´ ὑποψίαν τ´ ἀλλήλων καὶ δέος προδοσίας οὐθεὶς ἠξίου· ὥστε κατὰ πολλὴν ἄδειαν ὁ Μάρκιος ἀπῆγε τὴν στρατιὰν καὶ κατέστησεν ἅπαντας ἐπὶ τὰ οἰκεῖα παθόντας μὲν οὐδὲν δεινόν, δράσαντας δ´ ὅσα ἠξίουν, καὶ πολλῶν εὐπορήσαντας χρημάτων. ἧκε δὲ καὶ ὁ Τύλλος ὀλίγον ὕστερον ἐκ τῆς Λατίνων χώρας πολλὰς ἐπαγόμενος ὠφελείας· οὐδὲ γὰρ ἐκεῖ δύναμιν ἔσχον ὁμόσε χωρεῖν τοῖς πολεμίοις {μαχησόμενοι} ἀπαράσκευοί τ´ ὄντες καὶ παρ´ ἐλπίδα τοῦ δεινοῦ σφίσιν ἐπιπεσόντος. ἐκ δὲ τούτου πᾶσα πόλις ἐπῆρτο ταῖς ἐλπίσι, καὶ θᾶττον ἢ ὡς ἄν τις ὑπέλαβεν ἥ τε καταγραφὴ τῶν στρατιωτῶν ἐγίνετο, καὶ τἆλλα ὑπηρετεῖτο, ὅσων τοῖς στρατηγοῖς ἔδει.

Traduction française :

[8,12] XX. Les Volsques goûtèrent fort ce projet de Marcius, et avant que Rome pût avoir aucune nouvelle de leurs desseins, les deux généraux se mirent promptement en campagne avec un corps de volontaires. Tullus prend une partie de l'armée des Volsques sous sa conduite et va faire des courses dans le pays des Latins afin d'empêcher que l'ennemi n'en tire aucun secours. XXI. MARCIUS avec le reste des troupes vient fondre sur les terres des Romains, et comme ils ne s'attendaient à rien moins qu'à une expédition si subite, il y fit un grand nombre de prisonniers, tant de personnes libres que d'esclaves. Il enleva aussi beaucoup de bœufs, de chevaux et des autres bestiaux, avec tout le blé qu'il trouva. Le fer et tous les outils et instruments des laboureurs furent en partie pillés, en partie brisés et rompus. Enfin les Volsques mirent feu aux maisons et aux étables, et l'incendie fut si grand que de longtemps on ne put le relever d'une perte si affreuse. XXII. ON en voulait surtout aux plébéiens, on brûlait leurs maisons et on ravageait leurs terres. Pour celles des Patriciens on n'y fit point d'autre dégât que d'enlever quelques esclaves et des bestiaux, encore la perte ne fut-elle pas bien considérable pour eux. Marcius avait donné aux troupes des ordres précis d'en user ainsi pour fomenter les soupçons et la mésintelligence entre les patriciens et le peuple, afin que les séditions ne finissent pas sitôt ; ce qui arriva en effet comme il se l'était promis. On n'eut pas plutôt appris à Rome les courses des Volsques sur les terres de la république, que les pauvres informés qu'on n'avait pas fait également le dégât dans toutes les métairies, se mirent à crier contre les riches, les accusant d'avoir suscité au peuple un ennemi aussi redoutable que Marcius. Les patriciens de leur côté se défendaient de cette accusation : ils protestaient qu'ils n'avaient point trempé dans la conspiration, qui n'était qu'un stratagème du général des Volsques et un effet de sa vengeance artificieuse. Personne néanmoins ne se mettait en peine d'y apporter remède ni de sauver ce qui restait du pillage, tant les soupçons, la défiance et la crainte de quelque trahison régnaient alors parmi les citoyens. XXIII. MARCIUS eut donc tout le temps de faire le dégât sans trouver aucune résistance. Après avoir ravagé partout où bon lui semblait, il ramena ses troupes gorgées de richesses et de butin, sans avoir souffert aucun mal. Peu de temps après, Tullus revint aussi du pays des Latins avec une quantité prodigieuse de butin : Les ennemis attaqués à l'improviste et dans le moment qu'ils ne s'attendaient à rien moins, n'osèrent lui tenir tête parce qu'ils n'avaient point de troupes sur pied. XXIV. Cet heureux succès fit concevoir de si hautes espérances à toutes les villes des Volsques que l'enrôlement des soldats se fit plus promptement qu'on ne l'avait espéré : on fournit avec un merveilleux empressement et un zèle extraordinaire toutes les choses dont les généraux avaient besoin.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009