HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Le divin Maître ou Le Pédagogue, livre III

Liste du vocabulaire (ordre alphabétique)


ε  =  930 formes différentes pour 1803 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Numéro d'ordre, fréquences d'attestations & formes
1      1 Ἐάν
2      1 ἐάν
3      12 ἐὰν
4      3 Ἐὰν
5      1 ἑαυτάς
6      2 ἑαυτὴν
7      3 ἑαυτῆς
8      1 ἑαυτὸ
9      4 ἑαυτοῖς
10      6 ἑαυτὸν
11      5 ἑαυτοῦ
12      2 ἑαυτούς
13      2 ἑαυτοὺς
14      2 ἑαυτῷ
15      10 ἑαυτῶν
16      1 ἔβοσκεν
17      1 ἐβουλόμην
18      1 ἐγγεγλυμμένους
19      1 ἐγγεγράφαται
20      1 ἐγγενέσθαι
21      1 ἐγγιεῖς
22      1 ἔγγονον
23      1 ἐγγυτάτω
24      1 ἐγένετο
25      1 ἐγκακῶμεν
26      1 ἐγκατασκήπτει
27      1 ἐγκατηριθμημένην
28      1 ἐγκεκαλυμμένῃ
29      1 ἐγκεκάττυται
30      1 ἐγκελεύσει
31      1 ἐγκεφάλῳ
32      1 ἐγκρατείας
33      1 ἐγκρῖναι
34      1 ἐγκριτέον
35      2 ἐγκρυφίας
36      1 ἔγνωκα
37      1 ἐγνώκαμεν
38      1 Ἐγνωκότες
39      1 ἐγχριόμεναι
40      1 ἐγώ
41      4 Ἐγὼ
42      6 ἐγὼ
43      1 ἐδεήθημεν
44      1 ἔδει
45      1 ἐδείκνυεν
46      1 ἐδείκνυον
47      1 ἐδιδάχθητε
48      1 ἐδικαίωσε
49      1 ἐδίψησα
50      1 ἔδωκεν
51      1 ἐζηλωκότες
52      1 ἐζήλωσαν
53      1 ἐζήτησαν
54      1 ἑζόμενον
55      1 ἐζωγραφημέναι
56      1 ἔθει
57      1 ἐθέλει
58      1 ἐθελήσαντος
59      1 ἐθελήσασιν
60      1 ἐθέλοιεν
61      1 ἐθελόντων
62      1 ἐθέλουσι
63      2 ἐθέλουσιν
64      1 ἐθεμελίωσεν
65      1 ἐθιζόμενοι
66      1 ἐθίζον
67      1 ἐθισμῷ
68      2 ἔθνεσιν
69      1 ἐθνικοῖς
70      1 ἐθνικὸς
71      2 ἐθνῶν
72      25 εἰ
73      22 Εἰ
74      4 εἴ
75      1 εἴα
76      1 Εἰδέναι
77      1 εἰδέναι
78      1 εἰδεχθεῖς
79      1 εἰδεχθὴς
80      1 εἴδομεν
81      2 εἶδος
82      2 εἰδότες
83      3 εἴδους
84      1 εἰδωλολατρεία
85      1 εἰδωλολατρείαις
86      1 εἰδωλολάτρης
87      1 εἰδωλολατρήσεις
88      1 εἰδώλου
89      1 εἰδώλων
90      1 εἰδὼς
91      5 εἴη
92      6 εἰκόνα
93      3 εἰκόνας
94      2 εἰκόνες
95      3 εἰκόνος
96      1 εἰκόνων
97      2 εἰκότως
98      2 Εἰκότως
99      1 εἰκών
100      1 εἰληφότα
101      1 Εἵλωτας
102      1 Εἵλωτες
103      1 εἱμάτων
104      1 εἰμὶ
105      24 εἶναι
106      1 εἶπε
107      3 εἰπεῖν
108      5 εἶπεν
109      1 Εἶπεν
110      1 εἴπῃ
111      1 εἰπόντι
112      1 εἰπών
113      1 εἰπὼν
114      1 εἴργει
115      1 εἰρήκαμεν
116      1 εἰρημένοις
117      3 εἰρημένον
118      1 εἰρημένων
119      1 Εἰρηνεύετε
120      1 εἰρήνη
121      1 εἰρήνῃ
122      2 εἰρήνην
123      1 εἰρηνικὴν
124      1 Εἰρηνικοῖς
125      1 εἰρηνοποιεῖ
126      1 εἴρηνται
127      1 εἰροπόκοι
128      131 εἰς
129      1 Εἰς
130      1 εἷς
131      2 εἴσαγε
132      1 εἰσάγουσι
133      1 εἰσακούσητέ
134      1 εἴσεται
135      1 εἰσὶ
136      1 εἰσί
137      1 εἰσι
138      1 εἰσιδόντας
139      1 εἰσίν
140      6 εἰσιν
141      1 εἰσιόντα
142      1 εἰσορᾶν
143      1 εἰσπεποιημένοις
144      2 Εἶτα
145      2 εἶτα
146      3 εἴτε
147      1 εἶχε
148      1 εἶχεν
149      1 εἴωθε
150      32 ἐκ
151      2 ἐκάθισεν
152      1 Ἐκαλλωπίζετο
153      1 ἐκαλλώπισεν
154      1 ἐκάλουν
155      1 ἕκαστα
156      1 ἑκάστην
157      1 ἑκάστης
158      2 ἕκαστος
159      1 ἑκάστοτε
160      3 ἑκάστου
161      1 ἑκάστῳ
162      1 ἑκατέρας
163      1 ἐκβαλών
164      1 ἔκβασις
165      1 ἔκβλητοι
166      1 ἐκβλύζονται
167      1 ἔκδημον
168      1 ἐκδιδάξεται
169      1 ἐκδιδάσκων
170      1 ἐκδιδοῦσαι
171      1 ἐκεῖ
172      1 ἐκείνῃ
173      1 ἐκείνην
174      3 ἐκεῖνο
175      2 ἐκείνοις
176      1 ἐκεῖνον
177      4 ἐκεῖνος
178      3 ἐκείνου
179      4 ἐκείνων
180      1 ἔκειρεν
181      1 ἐκένωσεν
182      1 ἐκζητήσατε
183      1 ἐκθηριούμενον
184      1 ἐκθήσομαι
185      1 ἐκθυόμεναι
186      1 ἐκκαλέσεται
187      1 ἐκκαλούμενοι
188      1 ἐκκαύσῃς
189      1 ἐκκλησία
190      1 ἐκκλησίαις
191      3 ἐκκλησίαν
192      2 ἐκκλησίας
193      1 ἐκκλινάτω
194      1 ἐκκοπτέον
195      1 ἐκκόπτεται
196      1 ἔκκοψον
197      1 ἐκκρίσεις
198      1 ἐκλειπέτωσάν
199      1 ἐκλεῖπον
200      1 ἐκλεκτὰ
201      1 ἐκλεκτέον
202      1 ἐκλεκτοῦ
203      1 ἐκλυόμενοι
204      1 ἐκλύσεις
205      1 ἐκλυτέον
206      1 ἐκμανθάνουσαι
207      1 ἐκμανῶς
208      1 ἑκόντες
209      1 ἑκούσιον
210      1 ἑκουσίους
211      1 ἐκπαιδεύεται
212      1 ἐκπέπληκεν
213      1 ἐκπίπτει
214      1 ἐκπλήττουσαι
215      1 Ἐκπλυνεῖ
216      1 ἐκπορευομένοις
217      1 ἐκπορνεῦσαι
218      1 ἐκπορνεύσει
219      1 ἐκπυρώσεως
220      2 ἐκπώματα
221      1 ἐκριπίζεται
222      1 ἐκριπιζομένη
223      1 ἐκταρασσούσης
224      1 ἐκτεθέντων
225      1 ἐκτελεῖ
226      1 ἐκτελοῦντες
227      1 ἐκτενεῖ
228      1 ἐκτιθέασι
229      1 ἐκτίθεται
230      1 ἐκτῖλαί
231      1 ἐκτιλτέον
232      1 ἐκτομιῶν
233      1 ἐκτοπιστέον
234      7 ἐκτὸς
235      1 ἔκτοσθεν
236      1 ἐκτρεπομένης
237      1 ἐκτρεπομένοις
238      1 ἐκτρέπουσι
239      1 ἐκτρεπτέον
240      1 ἐκτρέφετε
241      1 ἐκτρέφουσαι
242      1 ἐκτρέφουσιν
243      1 ἐκτροπὰς
244      1 ἐκτυφλοῖ
245      1 ἐκφλέγουσι
246      1 ἐκφωνηθέντα
247      1 Ἐκχεῖται
248      1 ἐκχεομένην
249      1 ἐκχεομένης
250      1 ἐκχέων
251      1 ἐκώλυσεν
252      1 ἑκὼν
253      1 ἔλαθέν
254      1 ἐλάσσων
255      1 ἔλαττον
256      2 ἐλάττων
257      1 ἐλαύνειν
258      1 ἐλαυνόμενον
259      1 ἐλαχίστης
260      1 ἐλαχίστων
261      1 ἐλεγχθήσεται
262      1 ἐλεγχθῶσιν
263      1 ἐλεγχόμενοι
264      1 ἐλεγχόμενος
265      2 ἐλέγχονται
266      1 ἔλεγχος
267      1 ἐλέγχουσαί
268      1 ἐλέγχουσιν
269      3 ἐλέγχων
270      1 ἐλεεινοῦ
271      1 ἐλεηθήσονται
272      1 ἐλεήμονας
273      1 Ἐλεημοσύναι
274      1 ἐλεημοσύνης
275      1 ἐλελήθει
276      1 ἐλελήθειν
277      1 ἐλελήθεσαν
278      1 Ἑλένην
279      1 ἐλευθέρας
280      1 ἐλευθέριον
281      1 ἐλευθεριώτατον
282      2 ἐλευθέροις
283      2 ἐλευθέρων
284      1 ἐλευθερώσας
285      1 ἐλέφαντος
286      1 ἐλεῶ
287      1 ἐλεῶν
288      2 ἐλήλακεν
289      1 ἐλθεῖν
290      1 ἔλθῃ
291      1 Ἐλθὼν
292      1 ἕλκοντος
293      1 ἑλκύσῃ
294      1 Ἑλλάδα
295      1 Ἑλλὰς
296      1 Ἑλλήνων
297      1 ἕλοιτο
298      1 ἐλπίδι
299      1 ἐλπίδος
300      1 ἐλυτρώθημεν
301      1 ἐμὰ
302      1 ἔμαθες
303      1 ἐμάθετε
304      1 ἔμαθον
305      1 ἐμακάρισαν
306      2 ἐμαυτοῦ
307      1 ἐμβάντες
308      1 ἐμβέβηκε
309      1 ἐμβλέψας
310      1 ἐμὲ
311      1 ἔμεινέν
312      1 ἐμίσησαν
313      1 ἐμμελῆ
314      5 ἐμοὶ
315      1 ἐμόν
316      2 ἔμπαλιν
317      1 Ἔμπαλιν
318      1 ἔμπειρον
319      1 ἐμπεριέχουσα
320      1 ἐμπεριλαβεῖν
321      1 ἐμπεσεῖν
322      1 ἐμπέσοι
323      1 ἐμπεσόντος
324      1 ἐμπίμπλαται
325      1 ἐμπλήσας
326      1 ἐμπλοκαῖς
327      2 ἐμπλοκῆς
328      1 ἐμπνεομένη
329      1 ἐμποδίζοιεν
330      1 ἐμποιοῦντα
331      1 ἐμποιούσας
332      1 ἐμπολιτευομένους
333      1 ἐμπολῶσιν
334      1 ἐμπομπεύειν
335      1 ἐμπομπεύοντα
336      1 ἐμπομπεύουσιν
337      1 ἐμπορίας
338      1 ἔμποροι
339      1 ἐμπρέπεις
340      1 ἔμπροσθεν
341      1 ἐμφαίνει
342      1 ἐμφαινούσης
343      1 ἐμφαίνων
344      1 ἐμφανές
345      2 ἐμφανῶς
346      1 ἔμφασιν
347      1 ἔμφυτον
348      2 εν
349      137 ἐν
350      3 Ἐν
351      3 ἕν
352      1 ἓν
353      1 Ἕνα
354      2 ἕνα
355      1 ἐναλλὰξ
356      1 ἐναλλάττειν
357      1 ἐναντίαν
358      1 ἐναπογεγραμμένοι
359      1 ἐναποτυπωτέον
360      1 ἐναργεῖς
361      1 Ἐνδεέσι
362      1 ἐνδεέστερον
363      1 ἐνδεῖ
364      1 ἐνδείας
365      1 ἐνδεικνύναι
366      3 ἐνδείκνυται
367      1 ἐνδείξεως
368      1 ἐνδελεχῆ
369      1 ἐνδιατριπτέον
370      1 ἐνδιδοῦσα
371      1 ἐνδιδοῦσαι
372      1 ἐνδιδυσκούσας
373      2 ἐνδίδωσι
374      4 ἔνδοθεν
375      11 ἔνδον
376      1 ἐνδύσασθαι
377      1 Ἐνδύσασθαι
378      1 ἐνδύσεως
379      1 ἐνεδείξατο
380      1 ἔνεδρα
381      1 ἐνέδρας
382      2 ἕνεκα
383      3 ἕνεκεν
384      1 ἐνεκρίναμεν
385      1 ἐνεκωμίασεν
386      1 ἐνεργῷ
387      1 ἐνερευξάμενος
388      2 ἐνετειλάμην
389      1 ἐνεχαράττετο
390      5 ἔνθα
391      1 ἐνθάδε
392      1 ἐνθένδε
393      1 ἔνθεον
394      1 ἐνθέως
395      1 ἑνί
396      2 ἑνὶ
397      1 ἐνίησιν
398      1 ἐνιλλώπτειν
399      1 ἐνισχύουσι
400      1 ἐννεύων
401      1 ἐννόμως
402      2 ἔνοικον
403      1 ἐνοικοῦντα
404      1 ἐνοπτριζόμεναι
405      1 ἔνορχα
406      2 ἑνὸς
407      1 ἐνουλισμοὺς
408      1 ἐνοχλητέον
409      1 ἐνσείσωσιν
410      4 ἐνταῦθα
411      1 Ἐνταῦθα
412      1 ἐντετριμμένος
413      2 Ἐντεῦθεν
414      2 ἐντεῦθεν
415      1 ἔντεχνον
416      1 ἐντέχνου
417      1 ἐντέχνως
418      1 ἐντιθέντα
419      1 ἐντολαὶ
420      5 ἐντολὰς
421      2 ἐντολάς
422      1 ἐντολῶν
423      1 ἐντόνοις
424      1 ἐντραγοῦσαι
425      1 Ἐντρέφεσθε
426      1 ἐντρίβεται
427      1 ἐντριβόμεναι
428      2 ἐντρίμματα
429      1 ἐντριπτέον
430      1 ἐντρυφώσης
431      1 ἐντυγχάνουσιν
432      1 ἐνυβρίζει
433      1 ἐνυβρίζουσι
434      4 ἐνώπιον
435      1 ἐνώτιον
436      6 ἐξ
437      1 ἐξαγοραζόμενοι
438      1 ἐξαγοραζομένους
439      1 ἐξαμαρτάνειν
440      1 ἐξαναρπάσας
441      1 ἐξανθήματά
442      1 ἐξανθῆσαν
443      1 ἐξανθισμέναι
444      1 ἐξαρεσκευόμενον
445      1 ἐξαρκούντων
446      1 ἐξαρπάσασαι
447      1 ἐξέβαλεν
448      1 ἐξεζήτησεν
449      1 ἐξειλήσεως
450      2 ἐξελεξάμην
451      1 ἐξέρχεται
452      2 ἔξεστι
453      1 Ἔξεστιν
454      2 ἔξεστιν
455      1 ἐξετάζεται
456      1 ἐξεταζόμενον
457      1 ἐξέτεινεν
458      2 ἐξευρίσκει
459      1 ἐξεχύθησαν
460      1 ἐξηγεῖται
461      1 ἐξηγήσεις
462      1 ἐξήγησιν
463      1 ἐξηγήσωμαι
464      1 ἐξηκολούθησεν
465      2 ἑξῆς
466      1 ἐξησκημέναι
467      1 ἐξήσκηται
468      1 ἐξηυρημένα
469      1 ἐξιοῦσαν
470      4 ἕξις
471      1 ἐξίστησι
472      1 ἐξιτήλους
473      1 Ἐξιὼν
474      1 ἐξοκείλαντες
475      1 ἐξοκείλασα
476      1 ἐξοκέλλουσιν
477      1 ἐξομνύμενος
478      1 ἐξομοιούμενοι
479      1 ἐξομοιουμένους
480      1 ἐξομοιοῦνται
481      1 ἐξομοιοῦται
482      1 ἐξομοιωθήσεται
483      2 ἐξὸν
484      1 Ἐξὸν
485      1 ἐξόν
486      1 ἐξόπισθ´
487      1 ἐξορχουμένους
488      1 ἐξουθενεῖτε
489      1 ἐξουσία
490      2 ἐξουσίαν
491      2 ἐξουσίας
492      2 ἐξυβρίζειν
493      1 ἐξυμνοῦντες
494      1 ἐξυμνῶν
495      1 ἐξυπτιάζοντα
496      1 ἐξυφαινόμενον
497      2 ἔξω
498      5 ἔξωθεν
499      1 ἐξωλεστάτην
500      1 ἐξωλῶν
501      1 ἐοίκασιν
502      4 ἔοικεν
503      1 Ἐοικέναι
504      1 ἐοικός
505      1 Ἐπ´
506      13 ἐπ´
507      1 ἐπαγανακτεῖν
508      1 ἐπαγγελίαν
509      1 ἐπαγγελλομένους
510      2 ἐπάγεσθαι
511      1 ἐπᾴδει
512      1 ἐπᾴδων
513      1 ἔπαθλον
514      1 ἐπαιδεύοντο
515      1 Ἔπαινος
516      2 ἐπαιρόμεναι
517      1 ἐπαλείφεται
518      1 ἐπάλληλοι
519      1 ἐπαναβάλλοντα
520      1 ἐπαναιρετέον
521      1 ἐπαναστείλας
522      1 ἐπανθείτω
523      1 ἐπανορθώματος
524      1 ἐπανορθώσεως
525      1 Ἐπανορθωτέον
526      1 ἐπανορθωτέον
527      1 ἔπαυσε
528      1 ἔπαυσεν
529      1 ἐπεγάμει
530      9 ἐπεὶ
531      2 Ἐπεὶ
532      1 Ἐπειδὰν
533      1 ἐπεῖδεν
534      1 ἐπειδὴ
535      1 Ἐπείνασα
536      1 ἐπεισαγωγῇ
537      3 ἔπειτα
538      1 Ἔπειτα
539      1 ἔπεμψεν
540      1 ἐπέρχεται
541      1 ἐπεσημηνάμην
542      1 ἐπεσκέψασθέ
543      1 ἕπεται
544      1 ἐπέχοντας
545      1 ἐπήγαγεν
546      2 ἔπηλυν
547      1 ἐπηρεαζόντων
548      1 ἐπηρέμησεν
549      1 ἐπῃσχύνθη
550      1 Ἐπὶ
551      62 ἐπὶ
552      1 ἐπι
553      1 ἐπιβάθραν
554      1 ἐπιβαλών
555      1 ἐπιβλέψῃς
556      1 ἐπιβοήσῃ
557      1 ἐπίγεια
558      1 ἐπιγείων
559      1 ἐπιγιγνώσκετε
560      2 ἐπιγνωσθήσεται
561      1 ἐπιδεικνύμεναι
562      1 ἐπιδείκνυνται
563      1 ἐπιδείκνυσθαι
564      1 ἐπιδεικτέον
565      1 ἐπιδεικτικὸν
566      1 ἐπιδείξονται
567      1 ἐπιδεχομέναις
568      1 ἐπιδόσεις
569      1 ἐπιδοὺς
570      2 Ἐπιδρομὴ
571      1 ἐπιδυέτω
572      1 ἐπιεικέσιν
573      1 ἐπίθεσιν
574      1 ἐπιθήσει
575      1 ἐπιθυμεῖν
576      1 ἐπιθυμήσῃς
577      1 ἐπιθυμητικὸν
578      1 ἐπιθυμία
579      1 ἐπιθυμίαις
580      3 ἐπιθυμίαν
581      14 ἐπιθυμίας
582      1 ἐπικαλούμεθα
583      1 ἐπικαλυπτέον
584      1 ἐπικείσθω
585      1 ἐπικέχυται
586      1 ἐπικιναίδισμα
587      1 ἐπίκλοπον
588      1 ἐπικροτοῦσι
589      1 ἐπιλίποι
590      1 ἐπιλογιστικὴ
591      1 ἐπιμέλειαν
592      1 ἐπιμελεῖσθαι
593      1 ἐπινέμεται
594      1 ἐπινενοήκασιν
595      1 ἔπιπλα
596      2 ἐπίπλαστον
597      2 ἐπιπλάστου
598      1 ἐπιπλήττων
599      1 ἐπιπόλαιον
600      1 ἐπίπονον
601      1 ἐπιπράσκετο
602      1 ἐπιρρεῖν
603      1 ἐπιρρέουσαν
604      1 ἐπιρρεούσης
605      1 ἐπιρροὴν
606      1 ἐπισκευάζεσθαι
607      1 ἐπισκιάζεται
608      1 ἐπισκόποις
609      1 ἐπισκώπτει
610      1 ἐπισπᾶσθαι
611      1 ἐπισπουδαζομένη
612      1 ἐπισπώμενοι
613      1 ἐπίσταιτο
614      1 ἐπίσταμαι
615      1 ἐπιστᾶσα
616      1 ἐπίσταται
617      1 ἐπιστήμονες
618      1 ἐπιστημόνως
619      1 ἐπιστήσῃς
620      1 ἐπιστρέφῃ
621      1 ἐπιστύψω
622      1 ἐπιτερπέστατον
623      1 ἐπιτηδείους
624      1 ἐπιτηδεύειν
625      1 ἐπιτήδευμα
626      1 ἐπιτηδεύμασιν
627      1 ἐπιτηδεύματα
628      1 ἐπιτηδεύματος
629      1 ἐπιτηδεύουσαι
630      1 ἐπιτηδεύσειαν
631      1 ἐπιτήδευσιν
632      1 ἐπιτιθέναι
633      1 ἐπιτιμᾶν
634      1 ἐπιτίμησον
635      1 ἐπιτιμητικώτατα
636      1 ἐπιτιμίας
637      1 ἐπιτρέπειν
638      1 ἐπιτρέπουσιν
639      1 ἐπιτρέπων
640      1 ἐπιτρίβει
641      1 ἐπιφάνεια
642      1 ἐπιφάνειαν
643      1 ἐπιφανείας
644      3 ἐπιφέρει
645      1 ἐπιφερόμενοι
646      2 ἐπιφερομένους
647      1 ἐπιφέρονται
648      1 ἐπιφυομένην
649      1 ἐπιχειρεῖ
650      1 ἐπίχρυσοι
651      1 ἐπιψόγους
652      1 ἐπιψοφοῦντες
653      1 ἐπλήθυνεν
654      4 ἐποιήσατε
655      1 ἐποίμαινεν
656      1 ἑπομένας
657      1 ἑπομένην
658      1 ἑπομένοις
659      2 ἑπόμενον
660      1 ἑπόμενος
661      1 ἑπόμενός
662      1 ἐπονείδιστον
663      1 ἐπονείδιστος
664      1 ἐπονειδίστῳ
665      2 ἐποπτεύσαντες
666      2 ἐπορεύθησαν
667      1 ἔπος
668      1 ἐποτίσατέ
669      1 Ἕπου
670      1 ἐποχοῦνται
671      1 ἑπτάδι
672      2 ἑπτάκις
673      1 ἐπτοημέναι
674      1 ἐπτοημένοι
675      1 ἐπτοημένους
676      1 ἐπῳδὰς
677      1 ἐπῳδῇ
678      1 ἐρᾷ
679      1 ἐρᾶν
680      2 ἐραστάς
681      4 ἔργα
682      2 ἐργάζεται
683      1 ἐργαζόμενος
684      1 ἐργάζονται
685      1 ἐργάνη
686      1 ἐργασαίμεθα
687      1 ἐργαστήρια
688      1 ἐργαστηρίων
689      1 ἔργοις
690      5 ἔργον
691      1 ἔργῳ
692      3 ἔργων
693      2 ἐρεῖ
694      2 ἐρείδεται
695      1 ἐρημία
696      2 ἐρημίαις
697      1 ἔρημον
698      1 ἔριθοι
699      1 ἔριον
700      1 ἐριοπωλίων
701      1 ἐρίφων
702      1 ἑρμηνείας
703      1 ἕρπε
704      1 ἑρπετῷ
705      1 ἐρραμμένα
706      1 ἐρρυπωμένον
707      1 ἐρρωμενέστατα
708      1 ἐρρωμένους
709      1 ἐρρωμένως
710      1 ἐρυθραίνεται
711      1 Ἔρχεται
712      1 ἔρχεται
713      1 ἔρχησθε
714      1 ἐρωμένους
715      1 ἐρῶν
716      1 ἐρῶσαν
717      1 ἔρωτα
718      1 ἐρωτικαὶ
719      1 ἐρωτικὰς
720      1 ἐρωτικοὺς
721      2 ἐρωτικῶν
722      2 ἐς
723      1 Ἐς
724      1 ἔσῃ
725      6 ἔσθ´
726      1 ἐσθήμασιν
727      1 Ἐσθὴρ
728      2 ἐσθής
729      3 ἐσθὴς
730      4 ἐσθῆτα
731      1 ἐσθῆτας
732      1 ἐσθῆτες
733      2 ἐσθῆτι
734      1 ἐσθήτων
735      1 ἐσθίουσιν
736      1 ἐσθλὸς
737      1 ἐσθλοῦ
738      1 ἐσκιαγραφημένην
739      1 ἐσκόρπισεν
740      1 ἐσμὲν
741      1 ἐσμεν
742      1 ἔσοπτρον
743      1 ἑσπέρας
744      1 ἐσπεύσαμεν
745      1 ἔστ´
746      4 ἔσται
747      1 ἑστᾶσι
748      1 ἐστε
749      1 ἐστεφάνωνται
750      1 ἐστεφάνωται
751      1 ἐστί
752      13 ἐστι
753      5 ἐστὶ
754      3 Ἔστι
755      4 ἔστι
756      1 ἑστιάσεις
757      8 ἐστίν
758      11 ἐστὶν
759      24 ἐστιν
760      1 Ἔστιν
761      8 ἔστιν
762      1 ἐστολισμένους
763      5 ἔστω
764      1 Ἔστων
765      1 ἔστων
766      1 ἔστωσαν
767      1 ἐσχαρίδες
768      1 ἐσχάτης
769      1 ἐσχάτων
770      1 ἔσχεν
771      1 ἐσώθησαν
772      1 ἑταίραν
773      4 ἑταίρας
774      1 ἑταιρικά
775      1 ἑταιρικὰ
776      1 ἑταιρικαὶ
777      2 ἑταιρικῆς
778      1 ἑταιρικὸν
779      1 ἑταιρικόν
780      2 ἑταιρικῶς
781      1 ἑτέρα
782      1 ἕτερος
783      2 ἑτέρους
784      1 ἑτέρῳ
785      1 ἔτευξ´
786      1 ἔτη
787      3 Ἔτι
788      10 ἔτι
789      1 ἐτιμήσαντο
790      1 ἕτοιμοι
791      1 ἑτοιμοτέραν
792      1 ἔτους
793      6 εὖ
794      1 εὐάλωτοι
795      1 Εὔαν
796      1 εὐανθέσι
797      1 εὐανθέστερον
798      1 εὐάρμοστος
799      1 εὐαρμόστως
800      1 Εὔας
801      1 εὐαφῆ
802      2 εὐγενὲς
803      1 εὔγνωστοι
804      1 εὐεξέλεγκτον
805      1 εὐεξίας
806      1 εὐεπίφοροι
807      1 εὐεργεσίαν
808      1 εὐεργετικόν
809      1 εὐεργὴς
810      1 εὐζώνοις
811      1 εὔζωνον
812      1 εὐζωνότερον
813      1 εὔθετος
814      1 εὐθύνοντας
815      1 εὐκολία
816      1 εὐκολίαν
817      1 εὔκολος
818      1 εὐκρασία
819      1 εὐλαβεῖς
820      1 εὐλαβεῖσθαι
821      1 εὐλογεῖν
822      1 εὐλογεῖται
823      1 εὐλογῇ
824      1 εὐλογημένοι
825      1 εὐλογήσει
826      1 εὐλογίαν
827      1 εὐλογίστου
828      1 εὔλογον
829      1 εὐλόγως
830      1 εὐμετάδοτον
831      1 εὐναστήριον
832      1 εὐνοίᾳ
833      1 εὔνοιαν
834      1 εὐνοίας
835      1 εὐνοῦχοι
836      1 Εὐνοῦχος
837      1 εὐπατρίδης
838      1 εὔπνουν
839      1 εὐποιίαν
840      1 εὐπορίας
841      1 εὔπορος
842      3 εὐπρέπειαν
843      1 εὐπρεπὲς
844      1 εὐπρεπεστέραν
845      1 εὐπρεπέστερον
846      1 εὐπροσωποτέρους
847      1 εὐπυγίαν
848      1 εὑρεθείη
849      1 εὑρεθήσεται
850      2 εὕρεσιν
851      1 εὑρήσει
852      2 εὑρήσεις
853      1 εὑρήσων
854      1 εὑρίσκεται
855      1 εὑρίσκομεν
856      1 εὕροιμεν
857      1 εὔρυθμος
858      1 εὐσέβεια
859      1 εὐσέβειαν
860      1 εὐσεβὴς
861      1 εὐσεβοῦς
862      2 εὔσπλαγχνοι
863      1 εὐσφυξία
864      1 εὐσχημονέστατα
865      1 εὐσχήμονος
866      2 εὐσχημοσύνη
867      2 εὐσχήμων
868      1 εὐταξία
869      1 εὐτελείᾳ
870      2 εὐτέλεια
871      3 εὐτέλειαν
872      2 εὐτελείας
873      1 εὐτελὴς
874      1 εὐτελῶς
875      1 εὐτρεπίζουσιν
876      1 εὔτριχον
877      1 εὐτυχούσαις
878      2 εὐφραίνει
879      1 Εὐφυεῖς
880      1 εὐχαριστίᾳ
881      1 εὐχαριστίας
882      1 εὐχάριστον
883      1 εὐχὴ
884      3 εὐχῆς
885      1 εὔχονται
886      1 εὐχρήστου
887      1 εὔχροια
888      1 εὔχροιαν
889      1 εὐχροίας
890      1 εὐψυχίας
891      1 εὐωδίας
892      9 ἐφ´
893      2 Ἐφ´
894      1 ἔφαγεν
895      1 ἐφανέρωσε
896      1 ἐφέζονται
897      1 ἐφειμένην
898      1 ἐφεῖται
899      1 ἐφίεται
900      2 ἐφόδιον
901      1 ἐφύλαττον
902      2 ἐχαρίσατο
903      1 Ἔχει
904      12 ἔχει
905      1 ἔχειν
906      1 ἐχεμυθίαν
907      1 ἐχέτω
908      3 ἔχῃ
909      1 ἐχθροὺς
910      3 ἔχοι
911      1 Ἔχοι
912      1 ἔχοιεν
913      1 ἔχοιμεν
914      2 ἔχομεν
915      1 ἔχοντα
916      1 ἔχοντά
917      5 ἔχοντες
918      1 ἔχους
919      2 ἔχουσα
920      4 ἔχουσαι
921      2 ἔχουσι
922      3 ἐχρῆν
923      1 ἔχρισε
924      1 ἔχω
925      1 Ἔχω
926      1 ἔχωμεν
927      9 ἔχων
928      1 ἑωρακέναι
929      1 ἑώραται
930      1 ἕως
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 18/12/2009