Alphabétiquement     [«   »]
ἄνθρωπον 28
ἀνθρωποπαθεῖς 1
ἄνθρωπός 1
ἄνθρωπος 21
Ἄνθρωπος 1
ἀνθρωπότητα 1
ἀνθρωπότητος 1
Fréquences     [«    »]
20 τούτων
20 ὑμᾶς
20 φησίν
21 ἄνθρωπος
21 αὐτοὺς
21 οἳ
21 οὗτος
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Discours aux gentils

ἄνθρωπος


Paragraphes
[4]   πρὸς δὲ καὶ λίθων ἀναισθητότερος  ἄνθρωπος   ἀγνοίᾳ βεβαπτισμένος. Μάρτυς ἡμῖν προφητικὴ
[98]   εἰκὼν δὲ τοῦ λόγου  ἄνθρωπος   ἀληθινός, νοῦς ἐν
[111]   ἡδονή· δι' ἁπλότητα λελυμένος  ἄνθρωπος   (ἁμαρτίαις εὑρέθη δεδεμένος. Τῶν δεσμῶν
[7]   μόνος ἄμφω, θεός τε καὶ  ἄνθρωπος,   ἁπάντων ἡμῖν αἴτιος ἀγαθῶν· παρ'
[8]   ἀνθρώπου μάθῃς, πῇ ποτε ἄρα  ἄνθρωπος   γένηται θεός. ~Εἶτ' οὐκ ἄτοπον,
[8]   λόγος τοῦ θεοῦ  ἄνθρωπος   γενόμενος, ἵνα δὴ καὶ σὺ
[4]   ἑκών, ἑπόμενος δὴ τῷ λόγῳ  ἄνθρωπος"   γίνεται θεοῦ" Λύκους" δὲ ἄλλους
[63]   οὐκέτι ἀγώγιμος τῶν δαιμόνων  ἄνθρωπος   γίνεται σπεύδων εἰς σωτηρίαν. ~(Ἐπιδράμωμεν
[107]   Καλὸς ὕμνος τοῦ θεοῦ ἀθάνατος  ἄνθρωπος,   δικαιοσύνῃ οἰκοδομούμενος, ἐν τὰ
[75]   ἕλκει τὸν θεὸν τοῖς κυμβάλοις  ἄνθρωπος   εἰς βούλεται, τοῦτο
[78]   θεὸς πόρρωθεν. Εἰ ποιήσει τι  ἄνθρωπος   ἐν κρυφαίοις, καὶ ἐγὼ οὐκ
[37]   κύκνος ἐστίν, οὐκ ἀετός, οὐκ  ἄνθρωπος   ἐρωτικός· οὐχ ἵπταται θεός, οὐ
[37]   ὡς κύκνος, ὡς ἀετός, ὡς  ἄνθρωπος   ἐρωτικός, ὡς δράκων. ~Ἤδη δὲ
[37]   ἦν, ὅτε τοιοῦτος ἦν, ὅτε  ἄνθρωπος   ἦν, νῦν δὲ ἤδη μοι
[112]   ἄρρεν, οὐ θῆλυ· καινὸς δὲ  ἄνθρωπος   θεοῦ πνεύματι ἁγίῳ μεταπεπλασμένος. ~Εἶθ'
[122]   τὰ φίλων" θεοφιλὴς δὲ  ἄνθρωπος   (καὶ γὰρ οὖν φίλος τῷ
[111]   μὲν κύριος, ἀνέστη δὲ  ἄνθρωπος   καὶ ἐκ τοῦ παραδείσου
[88]   πεπιστευκόσι συντόμως ἐπιλέγει τίς ἐστιν  ἄνθρωπος   θέλων ζωήν, ἀγαπῶν ἡμέρας
[100]   οὐχ ἑλόμενος· πέφυκε (γὰρ ὡς  ἄνθρωπος   οἰκείως ἔχειν πρὸς θεόν. Ὥσπερ
[87]   ἄρτιος τοῦ θεοῦ  ἄνθρωπος   πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἐξηρτημένος.
[57]   ἂν ἠράσθη δαίμονος καὶ λίθου  ἄνθρωπος   σωφρονῶν. Ὑμᾶς δὲ ἄλλῃ γοητείᾳ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/02/2009