HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XI

λουτηρίῳTexte grec :

[11,476] (51) (476) ΚΕΡΑΣ. Τοὺς πρώτους λέγεται τοῖς κέρασι τῶν βοῶν πίνειν· ἀφ´ οὗ τὸν Διόνυσον κερατοφυῆ πλάττεσθαι ἔτι τε ταῦρον καλεῖσθαι ὑπὸ πολλῶν ποιητῶν. Ἐν δὲ Κυζίκῳ καὶ ταυρόμορφος ἵδρυται. Ὅτι δὲ τοῖς κέρασιν ἔπινον δῆλον ἐκ τοῦ καὶ μέχρι νῦν λέγεσθαι, ὅταν συμμίσγωσι τῷ οἴνῳ τὸ ὕδωρ, κεράσαι φάσκοντες. Καὶ τὸ ἀγγεῖον δ´ ἐν ᾧ κιρνᾶται ὁ οἶνος κρατὴρ ἀπὸ τοῦ συγκιρνᾶσθαι ἐν αὐτῷ τὸ ὕδωρ, ἢ ἀπὸ τοῦ κέρατος; οἷον κερατήρ, ἀπὸ τοῦ εἰς τὸ κέρας ἐγχεῖσθαι τὸ πόμα. (476b) Διαμένει δὲ ἔτι καὶ νῦν ἡ τῶν κεράτων κατασκευή. Καλοῦσι γοῦν ἔνιοι ταῦτα ῥυτά. Καὶ τῶν ποιητῶν δὲ πολλοὶ παράγουσι πίνοντας τοὺς ἀρχαίους κέρασι. Πίνδαρος μὲν ἐπὶ τῶν Κενταύρων λέγων· «Ἀνδροδάμαντα δ´ ἐπεὶ Φῆρες δάεν ῥιπὰν μελιηδέος οἴνου, ἐσσυμένως ἀπὸ μὲν λευκὸν γάλα χερσὶ τραπεζᾶν ὤθεον, αὐτόματοι δ´ ἐξ ἀργυρέων κεράτων πίνοντες ἐπλάζοντο.» Καὶ Ξενοφῶν δ´ ἐν τῇ ζʹ τῆς Ἀναβάσεως διηγούμενος τὸ παρὰ τῷ Θρᾳκὶ Σεύθῃ συμπόσιον γράφει οὕτως· (476c) «Ἐπεὶ δὲ Ξενοφῶν σὺν τοῖς μετ´ αὐτοῦ εἰσῆλθε πρὸς τὸν Σεύθην, ἠσπάζοντο μὲν πρῶτον ἀλλήλους καὶ κατὰ τὸν Θρᾴκιον νόμον κέρατα οἴνου προὔτεινον.» ἐν δὲ τῇ ἕκτῃ περὶ Παφλαγόνων διηγούμενός φησι· «Κατακείμενοι δ´ ἐν στιβάσιν ἐδείπνουν καὶ ἔπινον κερατίνοις ποτηρίοις. Αἰσχύλος δ´ ἐν Περραιβίσι τοὺς Περραιβοὺς παρίστησιν ἀντὶ ποτηρίων τοῖς κέρασι χρωμένους διὰ τούτων· «Ἀργυρηλάτοις κέρασι χρυσᾶ στόμια προσβεβλημένοις.» Καὶ Σοφοκλῆς Πανδώρᾳ· «Καὶ πλῆρες ἐκπιόντι χρύσεον κέρας (476d) τρίψει γέμοντα μαλθακῆς ὑπ´ ὠλένης.» Ἕρμιππος Μοίραις· «Οἶσθά νυν ὅ μοι ποίησον; τήνδε νῦν μή μοι δίδου, ἐκ δὲ τοῦ κέρατος αὖ μοι δὸς πιεῖν ἅπαξ μόνον. » Λυκοῦργος δ´ ὁ ῥήτωρ ἐν τῷ κατὰ Δημάδου Φίλιππόν φησι τὸν βασιλέα προπίνειν κέρατι τούτοις οἷς ἐφιλοφρονεῖτο. Τοὺς δὲ Παιόνων βασιλεῖς φησι Θεόπομπος ἐν δευτέρᾳ Φιλιππικῶν, τῶν βοῶν τῶν παρ´ αὐτοῖς γινομένων μεγάλα κέρατα φυόντων, ὡς χωρεῖν τρεῖς καὶ τέτταρας χόας, ἐκπώματα (476e) ποιεῖν ἐξ αὐτῶν, τὰ χείλη περιαργυροῦντας καὶ χρυσοῦντας· καὶ Φιλόξενος δ´ ὁ Κυθήριος ἐν τῷ ἐπι γραφομένῳ Δείπνῳ φησίν «Πίνετο νεκτάρεον πῶμ´ ἐν χρυσέαις προτομαῖς ταύρων κεραστῶν, ἔβρεχον δὲ κατὰ μικρόν. » Ἀθηναῖοι δὲ καὶ ἀργυρᾶ ποιοῦντες κέρατα ἔπινον ἐξ αὐτῶν. Ἔστι γοῦν τοῦτο εὑρεῖν ἐν τοῖς Δημιοπράτοις ἀναγεγραμμένον οὕτως .. ἐκ στήλης ἀνακειμένης ἐν ἀκροπόλει ἣ τὰ ἀναθήματα περιέχει· κέρας ἔκπωμα ἀργυροῦν, καὶ περισκελὶς πρόσεσται ἀργυρᾶ. (52) ΚΕΡΝΟΣ ἀγγεῖον κεραμεοῦν, ἔχον ἐν αὑτῷ πολ8λοὺς κοτυλίσκους κεκολλημένους, ἐν οἷς, (476f) φησίν, μήκωνες λευκοί, πυροί, κριθαί, πισοί, λάθυροι, ὦχροι, φακοί. Ὁ δὲ βαστάσας αὐτὸ οἷον λικνοφορήσας τούτων γεύεται, ὡς ἱστορεῖ Ἀμμώνιος ἐν γʹ περὶ Βωμῶν καὶ Θυσιῶν. (53) ΚΙΣΣΥΒΙΟΝ τὸ μόνωτον ποτήριον Φιλήμων. Νεοπτόλεμος δ´ ὁ Παριανὸς ἐν τρίτῳ Γλωσσῶν τὸ κίσσινον ποτήριον σημαίνειν παρ´ Εὐριπίδῃ ἐν Ἀνδρομέδᾳ·

Traduction française :

[11,476] (51) (476) KERAS. On rapporte que les premiers hommes burent dans des cornes (kerasi) de bœufs, et que c'est de cet usage qu'on a représenté Bacchus avec des cornes, et que plusieurs poètes l'ont nommé Taureau. On le voit à Cyzique sous la forme du taureau. Pour prouver qu'on buvait autrefois dans des cornes, il suffit d'observer qu'en parlant de mêler le vin avec de l'eau, on dit kerasai de keras, et le vase dans lequel on mêle le vin, se nomme krateer, mot formé de keras, comme si l'on disait kerateer, pour indiquer que la boisson se verse dans une corne. (476b) L'art de préparer les cornes à boire subsiste même encore actuellement: or, quelques-uns les appellent rhytes, et nombre de poètes nous représentent les anciens, buvants dans des cornes. Pindare, parlant des centaures, dit: «Lorsque ces animaux eurent connu la force indomptable de ce vin délicieux, à l'instant ils jetèrent le lait de dessus les tables, et buvant sans discrétion dans des cornes d'argent ils perdirent la raison.» Xénophon racontant, liv. 7 de son Anabase, le repas qui fut donné chez Seuthès, y parle ainsi de ces cornes : (476c) «Lorsque Xénophon et ceux qui raccompagnaient furent entrés chez Seuthès on s'embrassa réciproquement, et l'on se présenta des cornes pleines de vin, selon l'usage des Thraces.» Le même parlant des Paphlagoniens, liv. 6, dit : «S'étant couchés sur des lits d'herbes, ils soupèrent, et burent dans des vases de cornes.» Eschyle, dans ses Perrhœbes, nous les représente ainsi, se servant de cornes au lieu de vases. «Des embouchures d'or ajoutées à des cornes d'argent faites au marteau.» Sophocle dit aussi dans sa Pandore : «Et quand il aura bu plein la corne d'or, (476d) elle serrera ce vieillard dans ses bras délicats.» Ermippe écrit, dans ses Parques : «Sais-tu ce que je voudrais que tu fisses? ne me donne pas à présent ce (calice); mais verse-moi à boire encore une seule fois dans cette corne.» L'orateur Lycurgue dit, dans son discours contre Démade, que le roi Philippe portait la santé dans des cornes à ceux pour qui il avait de l'amitié. Théopompe nous apprend, dans sa seconde Philippique, que les bœufs de Péonie, ayant de grandes cornes, capables de tenir trois et quatre conges, les rois de cette contrée en font faire des vases à boire, (476e) dont on recouvre les bords en or, ou en argent. On lit dans le souper que décrit Philoxène de Cythère : «Ils burent un vin tel que le nectar, dans des vases d'or, faits à l'imitation de la partie la plus large de grandes cornes.» Les Athéniens faisaient aussi des cornes d'argent, avec lesquelles ils buvaient; c'est ce que l'on trouve écrit dans les Dénombrements des choses vendues publiquement par autorité de justice ; comme on le voit sur la colonne élevée dans la citadelle parmi les effets qu'elle indique : «Une corne, vase à boire, d'argent et contournée.» (52) KERNOS. Il y a aussi le kernos, vase de terre qui contient plusieurs petits cotyles qui y sont agglutinés : (476f) il y a dans ces cotyles des pavots blancs, du froment, de l'orge, des pois, de la gesse, des cicerolles, des lentilles ; celui qui portait ce vase pouvait manger de tout cela, comme s'il eût porté le vœu, selon ce que dit Ammonius, liv. 3 des autels et des sacrifices. (53) KISSYBION. Le cissybion est un vase à boire qui n'a qu'une anse. Néoptolème de Parion dit, au paragraphe 3 de ses Gloses, que ce mot désigne un vase fait de lierre dans l'Andromède d'Euripide.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philipe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008