HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XI

ΣπινθὴρTexte grec :

[11,470] (39) Μίμνερμος δὲ Ναννοῖ ἐν εὐνῇ φησι χρυσῇ κατεσκευασμένῃ πρὸς τὴν χρείαν ταύτην (470) ὑπὸ Ἡφαίστου τὸν Ἥλιον καθεύδοντα περαιοῦσθαι πρὸς τὰς ἀνατολάς, αἰνισσόμενος τὸ κοῖλον τοῦ ποτηρίου. Λέγει δ´ οὕτως· «Ἠέλιος μὲν γὰρ ἔλαχεν πόνον ἤματα πάντα, οὐδέ ποτ´ ἄμπαυσις γίνεται οὐδεμία ἵπποισίν τε καὶ αὐτῷ, ἐπὴν ῥοδοδάκτυλος Ἠὼς ὠκεανὸν προλιποῦς´ οὐρανὸν εἰσαναβῇ· (470b) τὸν μὲν γὰρ διὰ κῦμα φέρει πολυήρατος εὐνή, ποικίλη Ἡφαίστου χερσὶν ἐληλαμένη χρυσοῦ τιμήεντος, ὑπόπτερος, ἄκρον ἐφ´ ὕδωρ εὕδονθ´ ἁρπαλέως χώρου ἀφ´ Ἑσπερίδων γαῖαν ἐς Αἰθιόπων, ἵνα δὴ θοὸν ἅρμα καὶ ἵπποι ἑστᾶς´, ὄφρ´ Ἠὼς ἠριγένεια μόλῃ. Ἔνθ´ ἐπέβη ἑτέρων ὀχέων Ὑπερίονος υἱός.» Θεόλυτος δ´ ἐν δευτέρῳ Ὥρων ἐπὶ λέβητός φησιν αὐτὸν διαπλεῦσαι, (470c) τοῦτο πρώτου εἰπόντος τοῦ τὴν Τιτανομαχίαν ποιήσαντος. Φερεκύδης δ´ ἐν τῇ τρίτῃ τῶν Ἱστοριῶν προειπὼν περὶ τοῦ Ὠκεανοῦ ἐπιφέρει· «Ὁ δ´ Ἡρακλῆς ἕλκεται ἐπ´ αὐτὸν τὸ τόξον ὡς βαλῶν, καὶ ὁ Ἥλιος παύσασθαι κελεύει, ὃ δὲ δείσας παύεται. Ἥλιος δὲ ἀντὶ τούτου δίδωσιν αὐτῷ τὸ δέπας τὸ χρύσεον, ὃ αὐτὸν ἐφόρει σὺν ταῖς ἵπποις, ἐπὴν δύνῃ, διὰ τοῦ Ὠκεανοῦ τὴν νύκτα πρὸς ἑῴην, ἵν´ ἀνίσχει (ὁ ἥλιος). Ἔπειτα πορεύεται Ἡρακλῆς ἐν τῷ δέπαι τούτῳ (470d) ἐς τὴν Ἐρύθειαν. Καὶ ὅτε δὲ ἦν ἐν τῷ πελάγει, Ὠκεανὸς πειρώμενος αὐτοῦ κυμαίνει τὸ δέπας φανταζόμενος. Ὃ δὲ τοξεύειν αὐτὸν μέλλει, καὶ αὐτὸν δείσας Ὠκεανὸς παύσασθαι κελεύει.» ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'. (40) ΗΘΑΝΙΟΝ. Ἑλλάνικος ἐν Αἰγυπτιακοῖς οὕτως γράφει· «Αἰγυπτίων ἐν τοῖς οἴκοις κεῖται φιάλη χαλκῆ καὶ κύαθος χαλκοῦς καὶ ἠθάνιον χάλκεον.» ΗΜΙΤΟΜΟΣ ἔκπωμά τι παρ´ Ἀττικοῖς ἀπὸ τοῦ σχήματος ὀνομασθέν, φησὶν Πάμφιλος ἐν Γλώσσαις. (41) (470e) ΘΗΡΙΚΛΕΙΟΣ. Ἡ κύλιξ αὕτη ἐγκάθηται περὶ τὰς λαγόνας ἱκανῶς βαθυνομένη ὦτά τε ἔχει βραχέα ὡς ἂν κύλιξ οὖσα. Καὶ μήποτε Ἄλεξις ἐν Ἡσιόνῃ θηρικλείῳ ποιεῖ τὸν Ἡρακλέα πίνοντα, ὅταν οὑτωσὶ λέγῃ· «Γενόμενος δ´ ἔννους μόλις ᾔτησε κύλικα καὶ λαβὼν ἑξῆς πυκνὰς ἕλκει, καταντλεῖ, κατά τε τὴν παροιμίαν αἰεί ποτ´ εὖ μὲν ἀσκός, εὖ δὲ θύλακος ἅνθρωπός ἐστιν.» Ὅτι δὲ κύλιξ ἐστὶν ἡ θηρίκλειος σαφῶς παρίστησιν (470f) Θεόφραστος ἐν τῇ περὶ Φυτῶν Ἱστορίᾳ. Διηγούμενος γὰρ περὶ τῆς τερμίνθου φησί· «Τορνεύεσθαι δὲ ἐξ αὐτῆς καὶ κύλικας θηρικλείους, ὥστε μηδένα ἂν διαγνῶναι πρὸς τὰς κεραμέας. » Κατασκευάσαι δὲ λέγεται τὴν κύλικα ταύτην Θηρικλῆς ὁ Κορίνθιος κεραμεύς, ἀφ´ οὗ καὶ τοὔνομα ἔχει, γεγονὼς τοῖς χρόνοις κατὰ τὸν κωμικὸν Ἀριστοφάνη. Μνημονεύει δὲ τῆς κύλικος Θεόπομπος μὲν ἐν Νεμέᾳ οὕτως· «{ΣΠΙ.} Χώρει σὺ δεῦρο, Θηρικλέους πιστὸν τέκνον, γενναῖον εἶδος, ὄνομά σοι τί θώμεθα;

Traduction française :

[11,470] (39) Mimnerme dit, dans ses Nains, que le Soleil se rend en dormant vers l'Orient, dans un lit d'or, (470) que Vulcain lui a fait exprès pour cet usage, et indique, quoique indirectement, la cavité de la tasse où il repose : «La fatigue est tous les jours le sort du Soleil, et il n'a jamais aucun repos, non plus que ses coursiers, depuis l'instant où l'Aurore aux doigts de roses, quittant l'Océan s'élève sous la voûte du ciel; (470b) car aussitôt un lit profond, de l'or le plus brillant, qui fait l'objet de ses désirs, et forgé de la main de Vulcain, le transporte au-delà de l'Océan. Il vole sur la surface de l'onde, et, dans le sein du sommeil, il passe rapidement du chœur des Hespérides en Éthiopie, où s'arrêtent son char rapide et ses chevaux, jusqu'à ce que l'aurore, mère du crépuscule, arrive. Là, le fils d'Hypérion monte sur un autre char.» Théoclyte dit, liv. 2 des Heures, que le Soleil traverse la mer (470c) dans une chaudière ; mais l'auteur de la Titanomachie l'avait dit avant lui. Phérécyde, après avoir parlé de l'Océan, ajoute : «Mais Hercule, tendant son arc contre lui, prêt à lâcher la flèche, le Soleil lui ordonne d'arrêter; Hercule intimidé arrête, et le Soleil, pour récompense, lui donne la tasse d'or, qui le porte lui et ses chevaux, lorsque franchissant l'Océan, pendant la nuit, il se rend vers l'aurore où il se lève. Aussitôt Hercule part dans cette tasse (470d) pour Érythie ; mais l'Océan, dont il fait la première fois l'épreuve, lui paraissant soulever les flots pour en battre la tasse, Hercule s'apprête à décocher ses flèches ; aussitôt l'Océan, craignant son courroux, ordonne aux flots de se calmer.» CHAP. VI. (40) EETHANION. Voici ce qu'Hellanicus écrit, dans ses Égyptiaqùes: «Il y a dans les salles à manger des Égyptiens une jatte de cuivre, un cyathe de cuivre et un Ethanion de cuivre.» HEEMITOMOS. Pamphile dit, dans ses Gloses, que c'est un vase à boire (ekpooma ) qui a eu son nom de sa figure chez les Attiques. (41) (470e) THEERIKLEIOS. C'est un calice (g-kulix) rétréci sur les côtés, assez profond, ayant de courtes anses, comme le calice ordinaire. Ne serait-ce pas dans un thériclée qu'Alexis fait boire Hercule, lorsqu'il dit, dans son Hésione : «Devenu plus traitable, quoique avec peine, il demanda une kylee, puis la prenant, il la vida plusieurs fois de suite jusqu'à la dernière goutte; de sorte qu'on peut dire, selon le proverbe, cet homme est vraiment une outre, un sac.» Théophraste montre clairement que le thériclée (470f) est un calice, en disant dans son Histoire des Plantes au suje du térébinthe : «On en fait des calices thériclées ; de sorte que personne ne peut les distinguer de ceux de terre. Ce fut, selon lui, Thériclès, potier de terre, natif de Corinthe, qui imagina cette espèce de calice, qui en porta le nom. Il était contemporain d'Aristophane le comique.» Théopompe fait aussi mention de ce calice dans sa Némée : «A. Viens ici, fidèle enfant de Thériclès : charmante figure! quel nom te donnerons-nous ?

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philipe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008