HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ARRIEN, L'Anabase, livre VII

Liste des fréquences d'attestations (ordre décroissant)


1  =  2546 formes différentes pour 2546 occurrences

  +100   100-51   50-11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1   

Fréquences d'attestations & formes
1
1 Ἀβουλίτην
1 ἀγαθά
1 ἀγαθὴ
1 ἀγαθὴν
1 ἀγαθοῦ
1 ἀγαθῶν
1 ἀγάλματα
1 ἄγε
1 ἄγημά
1 ἄγημα
1 ἀγήμασι
1 ἀγνοεῖν
1 ἄγνωστον
1 ἄγοντες
1 ἀγρίαις
1 ἄγω
1 ἀγὼν
1 ἀγῶνά
1 ἀγῶνες
1 ἀγωνιζομένων
1 ἀγωνιστὰς
1 ἀδεεῖ
1 ἀδεῆ
1 ἀδελφὴν
1 ἀδελφὸν
1 ἀδελφόν
1 ἀδελφός
1 ἀδελφὸς
1 ἀδελφοῦ
1 ἀδελφῷ
1 ἀδέσμῳ
1 ἀδικήματα
1 ἀδικήσαντι
1 ἀδόλως
1 ᾄδοντα
1 ἀδυνάτως
1 ἀέναοι
1 ἀθάνατα
1 ἀθέμιτον
1 Ἀθηναῖοι
1 Ἀθηναίοις
1 Ἀθηναίους
1 Ἀθήνας
1 Ἀθήνησιν
1 ἀθρόοι
1 αἵ
1 αἳ
1 Αἰακοῦ
1 Αἰγαίῳ
1 αἰγιαλὸς
1 αἰγιαλοῦ
1 Αἰγοβάρης
1 Αἰγυπτίᾳ
1 Αἰγύπτου
1 αἰξί
1 Αἰολίδα
1 αἱρουμένῳ
1 αἰσθόμενος
1 αἰσχύνην
1 αἰσχύνομαι
1 αἴτιον
1 αἰτίους
1 ἀκμαζόντων
1 ἀκμῇ
1 ἄκοντα
1 ἀκούσαντες
1 ἀκουσάντων
1 ἄκρα
1 ἀκράτορα
1 ἄλγος
1 Ἀλέξανδρε
1 Ἀλεξανδρείᾳ
1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
1 ἀλήθειάν
1 ἀληθείας
1 ἀληθὲς
1 ἀληθές
1 ἄλλαι
1 ἄλλαις
1 ἀλλήλοις
1 ἀλλότριον
1 ἄλλου
1 ἀλλόφυλον
1 ἀλλοφύλους
1 ἀλλοφύλων
1 ἄλοβον
1 ἄλοβόν
1 ἀλόγως
1 ἁλῶναι
1 Ἀμαζόνας
1 Ἀμαζόνες
1 Ἀμαζόσιν
1 ἁμαρτεῖν
1 ἁμάρτῃς
1 ἁμαρτίαν
1 ἁμαρτίας
1 ἁμαρτόντα
1 Ἀμαστρίνην
1 ἀμαχεὶ
1 ἀμεληθῆναι
1 Ἄμμων
1 Ἄμμωνα
1 ἀμφίλογον
1 Ἀμφιπολίτην
1 ἀμφότερα
1 ἀμφοτέρους
1 ἀνὰ
1 ἀναβὰς
1 ΑΝΑΒΑΣΕΩΣ
1 ἀναβῆναί
1 ἀναβῆναι
1 ἀναβιβασάμενος
1 ἀναγεγραμμένα
1 ἀναγεγράφασιν
1 ἀναγέγραφεν
1 ἀναγεγράφθαι
1 ἀναγεγράφθω
1 ἀναγράψαι
1 ἀναγράψαντες
1 ἀνακεκομισμένον
1 ἀνακομισθεῖσαι
1 ἀναλαβόντες
1 ἀναλωθήσεται
1 ἀνάμιξις
1 ἀναμφιλογώτατα
1 ἀναπαύεσθαι
1 ἀναπεισθῆναι
1 ἀναπεπλευκὸς
1 ἀναπλεῦσαι
1 ἀναπλεύσαντος
1 ἀνάπλουν
1 ἀνάπλῳ
1 ἀναστῆσαι
1 ἀναστομούμεναι
1 ἀναστομώσας
1 ἀναστρέψας
1 ἀνατείνουσαν
1 ἄναυδον
1 ἀναχεῖται
1 ἄνδρα
1 ἀνδραγαθίᾳ
1 ἀνδρειότατος
1 ἄνδρες
1 ἀνδρί
1 ἀνδριάντας
1 ἀνδρός
1 Ἀνδροσθένης
1 ἀνδρῶνι
1 ἀνέθεσαν
1 ἀνειμένην
1 ἀνειμένον
1 ἀνεῖναι
1 ἀνεῖσθαι
1 ἀνεκόμισεν
1 ἀνενεχθεῖσα
1 ἀνεπέτασα
1 ἀνεπέτασε
1 ἀνεπιεικῶς
1 ἀνέστειλαν
1 ἄνευ
1 ἀνέφερεν
1 ἀνέχειν
1 ἀνεψιοὺς
1 ἀνήγετο
1 ἀνὴρ
1 ἀνθήψαντο
1 ἀνθρώπεια
1 ἀνθρωπίνην
1 ἀνθρωπίνης
1 ἄνθρωποι
1 ἀνιᾶσαι
1 ἀνίκητον
1 ἀνίσχων
1 ἀνοίας
1 ἀνοικοδομεῖν
1 ἀντειπεῖν
1 ἀντεπιστεῖλαι
1 Ἀντίγονον
1 Ἀντιγόνῳ
1 Ἀντιπάτρῳ
1 ἄξειν
1 ἄξια
1 ἀξίαν
1 ἀξιομάχους
1 ἀξιοῦν
1 ἀξιώσει
1 ἀπαγαγόντες
1 ἀπαγαγόντι
1 ἀπαγγείλατε
1 ἀπάγειν
1 ἀπαλλαγέντα
1 ἀπαλλάσσεσθαι
1 ἀπαλλάσσεσθε
1 ἀπαλλάττειν
1 ἀπαλλάττεσθαι
1 ἀπαλλαττομένοις
1 ἀπαλλαττομένῳ
1 ἀπαλλαχθέντα
1 ἅπαν
1 ἀπαντῆσαι
1 ἀπαξιοῦν
1 ἁπάσης
1 ἀπέγραψαν
1 ἀπέθανε
1 ἀπέθανεν
1 ἀπειθῆσαι
1 ἀπεικότα
1 ἀπείργουσιν
1 ἀπέκτεινε
1 ἀπελθεῖν
1 ἀπελθόντες
1 ἀπελθόντων
1 ἀπέλιπεν
1 ἀπενεχθὲν
1 ἀπενεχθῆναι
1 ἀπενόστησεν
1 ἀπεπειρᾶτο
1 ἀπέπεμπεν
1 ἀπέστειλαν
1 ἀπεφράσσοντο
1 ἀπέχει
1 ἀπέχειν
1 ἀπέχουσα
1 ἀπηγγέλθη
1 ἀπηγγέλλετο
1 ἀπῆγον
1 ἀπηλλαγμένοι
1 ἀπήλλαξε
1 ἀπηλλάχθαι
1 ἀπηνέχθη
1 ἀπιστίαν
1 ἄπιστον
1 ἄπληστος
1 ἀπληστότατος
1 ἀπογράφεσθαι
1 ἀπογραφῆναι
1 ἀπογραφομένους
1 ἀπογράφουσι
1 ἀποδεῖξαι
1 ἀποδειξάμενον
1 ἀποδειχθεὶς
1 ἀποδέον
1 ἀποθανόντι
1 ἀποθανούμενος
1 ἀποθανὼν
1 ἀποκλεῖσαι
1 ἀποκρίνασθαι
1 ἀπολείπει
1 ἀπολέμους
1 ἀπολιπόντες
1 ἀπολιπὼν
1 Ἀπολλόδωρόν
1 Ἀπολλοδώρῳ
1 Ἀπόλλωνος
1 ἀπόλοιτο
1 ἀπονοστήσειν
1 ἀπονοστήσεως
1 ἀπονόστησιν
1 ἀπόνως
1 ἀποπαύεται
1 ἀποπέμπει
1 ἀποπεμπομένοις
1 ἀποπέμψαι
1 ἀποπέμψειν
1 ἀπορίᾳ
1 ἀπορίαν
1 ἀπόρου
1 ἀπόρους
1 ἀπόρως
1 ἀποστάντος
1 ἀποστροφήν
1 ἀποσωθῆναι
1 ἀποτεμεῖν
1 ἀποφαίνειν
1 ἀποφράξειε
1 ἀποχρῶσα
1 ἀποχωρῆσαι
1 ἀποχώρησις
1 ἀποχωροῦντες
1 ἀποχωροῦντι
1 ἀπωκνήσατε
1 Ἀραβίαν
1 Ἀράβιον
1 Ἀράξην
1 Ἀραχωτοὺς
1 Ἀραχωτῶν
1 Ἄραψιν
1 Ἀργαίου
1 ἀργυρασπίδων
1 ἀργυρόποδας
1 ἄρδεσθαί
1 Ἀρείων
1 ἀρετῆς
1 ἀριδηλότερον
1 ἀριστερᾷ
1 Ἀριστοβούλῳ
1 Ἀριστογείτονος
1 Ἄριστος
1 ἄριστος
1 Ἀριστοτέλης
1 ἅρμα
1 Ἀρμενίοις
1 Ἁρμοδίου
1 ἄρξαι
1 ἄρξαντας
1 ἄρξομαι
1 ἁρπαγὴ
1 ἁρπαζόντων
1 ἀρρώστου
1 Ἀρτακάμαν
1 Ἀρτέμιδι
1 Ἀρτιβόλης
1 Ἄρτωνιν
1 ἀρυόμενοι
1 ἀρχαὶ
1 ἀρχὴν
1 ἀρχῆς
1 Ἀρχίου
1 ἀρχόμεναι
1 ἀρχομένων
1 ἄρχοντας
1 ἄρχοντι
1 ἄρχοντος
1 ἃς
1 ἀσθέτεροι
1 Ἀσίᾳ
1 Ἀσκληπιάδης
1 Ἀσκληπιός
1 Ἀσκληπιοῦ
1 Ἀσκληπιῷ
1 ἀσπάζεσθαι
1 ἀσπασάμενος
1 ἀσπάσεται
1 ἀσπασόμενον
1 ἀσπίδων
1 ἀστάθμητα
1 ἅστινας
1 ἄστρα
1 ἀσφάλειάν
1 ἀσφάλειαν
1 ἀσφαλέστατος
1 ἀσφάλτῳ
1 ἀταλαιπώρως
1 ἀτάσθαλα
1 ἀτασθαλίᾳ
1 ἀτάσθαλος
1 ἅτε
1 ἀτέκμαρτα
1 ἀτιμίαν
1 ἀτίμῳ
1 Ἄτλαντα
1 ἀτρεκὲς
1 ἀτρεκέστατον
1 ἀτρεκῶς
1 ἀτρεμοῦντα
1 Ἀτροπάτην
1 Ἀτροπάτου
1 ἄτρωτον
1 Ἄτταλον
1 αὐθάδειάν
1 αὐλήν
1 αὐξηθεὶς
1 αὔξουσιν
1 αὐτό
1 αὐτοκράτωρ
1 αὐτόματοι
1 Αὐτὸς
1 αὑτῶν
1 ἀφανεῖ
1 ἀφανέστερος
1 ἀφανῆ
1 ἀφανής
1 ἀφανίζων
1 ἀφανίσαι
1 ἀφελέσθαι
1 ἀφελὼν
1 ἀφέτους
1 ἀφήγησιν
1 ἀφήσω
1 ἀφθονώτατος
1 ἀφιγμένοι
1 ἀφιγμένος
1 ἀφιεμένων
1 ἀφικόμενοι
1 ἀφικομένῳ
1 ἀφῖχθαι
1 ἀφορῶν
1 ἀφράκτους
1 ἄφωνον
1 ἀχθεσθέντες
1 ἀχθόμενος
1 Ἀχιλλέα
1 Ἀχιλλέως
1 ἀχρεῖα
1 ἀχρεῖοι
1 ἀχρείους
1 Βαβυλὼν
1 Βαβυλωνίᾳ
1 Βαβυλωνίας
1 Βαβυλωνίους
1 βαδίσαι
1 Βάκτρα
1 Βάκτριος
1 Βακτρίους
1 Βακτρίων
1 Βάκτρων
1 βάλλοντες
1 βαρβαρίζοντος
1 βαρβαρικά
1 βαρβαρικῆς
1 βαρβαρικὸν
1 βαρβαρικῶν
1 βαρβαρίσαι
1 βαρβαρισμῷ
1 βαρβάροις
1 βάρβαρον
1 Βαρσίνην
1 Βαρσίνης
1 βαρὺ
1 βαρυτέραν
1 βασιλείοις
1 βασιλεῦσι
1 βασιλικὰ
1 βασιλικαῖς
1 βασιλικὴν
1 βασιλικῆς
1 βασιλικόν
1 βασιλικῷ
1 βασιλικώτατον
1 βασίλισσαν
1 βασιλίσσης
1 βεβαιότατος
1 βεβαίως
1 βεβήκαμεν
1 βεβηκότες
1 βέβλημαι
1 βελτίστῳ
1 Βήλῳ
1 βῆμα
1 βήματι
1 βίαν
1 ΒΙΒΛΙΟΝ
1 βίον
1 βίου
1 βιώσιμον
1 βοῆς
1 βοσκούσης
1 βοῶντές
1 βοώντων
1 Βρεττανῶν
1 Βρέττιοί
1 Γάδειρα
1 Γαδρωσίας
1 Γαδρωσίοις
1 γάμοις
1 γαμούμεναι
1 γεγάμηκα
1 γεγενημένῳ
1 γεγένητο
1 γέγευται
1 γεγονέναι
1 γεγονότας
1 γέγραπται
1 γένεσιν
1 γενναιότατος
1 γενναιότητος
1 γένοιτο
1 γενόμενα
1 γενομένῃ
1 γενομένην
1 γενόμενοι
1 γενομένους
1 γένους
1 γεύσασθαι
1 γημάντων
1 γῆρας
1 γίγνοιτο
1 γιγνόμενον
1 γιγνώσκοντες
1 γινόμενον
1 γινωσκόμενοι
1 Γλαυκίαν
1 γλώσσῃ
1 γνόντα
1 γνώμη
1 γνώμης
1 γνωσθῆναι
1 γονεῖς
1 γράμματα
1 γραμματεῖ
1 γραμμάτιον
1 γράφοντες
1 γραψάντων
1 γυμνικός
1 γυμνοὺς
1 γυμνώσας
1 γυναῖκα
1 γυναικός
1 γυναικὸς
1 δαημονέστατος
1 Δαιδάλου
1 δαιμόνιον
1 δάκρυα
1 δακρύοντας
1 δακρύων
1 Δάνδαμις
1 δανεισάμενος
1 δασεῖα
1 δεδιότες
1 δεδοικὼς
1 δεδομημένους
1 δέει
1 δεηθῆναι
1 δεῆσαι
1 δεησομένους
1 δεῖμα
1 δεινῶς
1 δειπνεῖν
1 δειπνῆσαι
1 δεῖσαί
1 δέκα
1 δεκαδάρχην
1 δεκάδι
1 δεκάτῃ
1 δεξιᾷ
1 δεξιόν
1 δεξιοῦσθαι
1 δεξιωσάμενός
1 δέοιτό
1 δέοιτο
1 δεόμενοι
1 δέον
1 δεσπότην
1 δεύτερον
1 δεχομένη
1 δῆλον
1 δηλοῦντα
1 δημοτελῆ
1 δημοτικόν
1 Δημοφῶντα
1 δήπου
1 Δία
1 διαβαλεῖν
1 διαβατὸς
1 διαβολὴν
1 διαβολῶν
1 διαδεξαμένων
1 διαδήματος
1 διαδόχους
1 δίαιτα
1 διαιτᾶσθαι
1 διακειμένους
1 διακομισθῆναι
1 διακοπεῖσα
1 διακόψας
1 διακρῖναι
1 διαλέλυμαι
1 διαμυθολογοῦντα
1 διαπεράσαντα
1 διαπλεῦσαι
1 διαπρέποντας
1 διαπυνθανόμενον
1 διαρπαγῆναι
1 διατριβαὶ
1 διατρίβειν
1 διαφεύγουσιν
1 διαφορᾶς
1 διαφορῶν
1 διαχεῖσθαι
1 διδόμεναι
1 δίδωσι
1 διέβη
1 διεκομίσθησαν
1 διεκώλυσεν
1 διελθόντα
1 διένειμε
1 διεσπουδάζετο
1 διήκουσιν
1 διήνεγκε
1 διηνεκὲς
1 διηνέχθη
1 δικαίως
1 δίκῃ
1 διμοιρίτην
1 διμοιρίτου
1 Διογένει
1 Διογένην
1 Διογένης
1 Διονύσου
1 Διονύσῳ
1 Διὸς
1 δισμύρια
1 δισμυρίους
1 διφθέραις
1 διφθερῶν
1 διψήσαντα
1 διῶρυξ
1 διώρυχα
1 διώρυχάς
1 διώρυχας
1 διώρυχες
1 διώρυχι
1 διώρυχος
1 δοθέντα
1 δοθέντι
1 δοκιμωτάτας
1 δοκοίη
1 δοκοῦν
1 δοκοῦσιν
1 δόξαιμι
1 δόρατα
1 δοράτων
1 δοριαλώτου
1 δορίκτητοι
1 δόσεως
1 δόσις
1 δούλων
1 Δράγγας
1 δρᾶσαι
1 δράσας
1 Δρύπετιν
1 δυνάμεως
1 δύναμιν
1 δύναμις
1 δυνηθῆναι
1 δυνηθῆναί
1 Δύο
1 δύσιν
1 δυσμῶν
1 δυσχωρίαι
1 δυσχωρίαν
1 δυσχωρίας
1 δῶρα
1 δωρεαὶ
1 ἑαυτῆς
1 ἑαυτῷ
1 ἑαυτῶν
1 ἐβασίλευσε
1 ἑβδόμη
1 ΕΒΔΟΜΟΝ
1 ἐβίω
1 ἐβόων
1 ἐβρέχετο
1 ἐγγράφεσθαι
1 ἐγγράψαντα
1 ἐγγὺς
1 ἐγεγένητο
1 ἐγεγόνει
1 ἐγέραιρε
1 ἐγίγνετο
1 ἐγίνοντο
1 ἐγκαταλείποι
1 ἐγκαταλιπεῖν
1 ἐγκαταμῖξαί
1 ἐγκοιμηθέντα
1 ἐγκρατέστατος
1 ἔγνω
1 ἔγνωσαν
1 ἐγώ
1 Ἐγὼ
1 ἐδεξιώσαντό
1 ἐδόθησαν
1 ἐδόκει
1 ἐδόκουν
1 ἕδρας
1 ἔδρασε
1 ἔδωκα
1 Ἔδωκεν
1 ἐδωρήσατο
1 ἐθαύμασε
1 ἐθειάσθη
1 ἐθελονταὶ
1 ἐθεράπευε
1 ἐθεράπευσε
1 ἔθεσι
1 ἔθνει
1 ἔθυσεν
1 Εἰ
1 εἴα
1 εἰκάζει
1 εἰκάζειν
1 εἰκόνας
1 εἰκόνες
1 εἴκοσι
1 εἰκότα
1 εἰκότος
1 εἷλον
1 εἵνεκα
1 εἰπόντα
1 εἰπόντας
1 εἰπὼν
1 εἴργεσθαι
1 εἰργόμενον
1 εἷς
1 εἰσελθόντα
1 εἰσελθόντων
1 εἰσηγητὴν
1 εἰσὶν
1 εἰσιόντι
1 εἰσκαλέσαντα
1 εἴσοδον
1 εἰσπράττεσθαι
1 εἰσφορᾶς
1 Ἐκ
1 ἐκάθηντο
1 ἐκάκισα
1 ἐκάκισεν
1 ἐκάλει
1 ἐκαλεῖτο
1 ἔκαμε
1 ἐκαρτέρησαν
1 ἑκάστη
1 ἑκάστῃ
1 ἕκαστοι
1 ἑκάστους
1 ἑκάστῳ
1 ἑκάτερα
1 ἑκατέρωθεν
1 ἑκατοστῇ
1 ἑκατοστύας
1 Ἐκβάτανα
1 ἐκβολαὶ
1 ἐκβολῆς
1 ἐκβολῶν
1 ἐκδιδοῖ
1 ἐκδιδόναι
1 ἐκδίδωσι
1 ἐκδίδωσιν
1 Ἐκεῖνα
1 ἐκείνῃ
1 ἐκείνην
1 ἐκείνης
1 ἐκεῖνοι
1 ἐκεῖνον
1 ἐκεῖνος
1 ἐκείνων
1 ἐκέλευε
1 ἐκέλευον
1 ἐκένωσεν
1 ἐκκομισθέντα
1 ἐκκομισθῆναι
1 ἐκλογιζέσθω
1 ἐκμαθεῖν
1 ἐκνηξάμενος
1 ἑκόντες
1 ἑκόντι
1 ἐκόσμησαν
1 ἐκόσμησε
1 ἐκόσμησεν
1 ἐκπεμφθεὶς
1 ἐκπεμφθέντων
1 ἐκπεπληγμένοι
1 ἐκπεριελθὼν
1 ἐκπεριερχομένη
1 ἐκπεριπλεύσας
1 ἐκπλαγέντες
1 ἐκπλεῖ
1 ἔκπλουν
1 ἐκποδών
1 ἐκπρεπέστατον
1 ἐκπωμάτων
1 ἐκρατεῖτο
1 ἐκράτησε
1 ἐκρέμασε
1 ἐκτραπὲν
1 ἐκτρέπουσιν
1 ἐκτρέφοιντο
1 ἐκτρέψειε
1 ἐκφέρουσι
1 ἔλαβε
1 ἐλάσαι
1 ἐλάσας
1 ἐλάσεως
1 ἔλασιν
1 ἐλάττων
1 ἐλαύνων
1 ἐλάφοις
1 ἔλεγεν
1 ἐλέγετο
1 ἔλεξεν
1 ἑλέσθαι
1 ἕλεσι
1 ἐλευθερίας
1 ἐλευθέριον
1 ἐλεύθερον
1 ἐλευθέρῳ
1 ἐλέφαντας
1 ἐλεφάντων
1 ἐλθὸν
1 ἐλθὼν
1 ἐλινύειν
1 Ἕλληνες
1 Ἑλληνικόν
1 Ἕλλησι
1 Ἑλλησπόντου
1 ἐλπίδων
1 ἑλώδη
1 ἐμὰ
1 ἐμαντεύσαντο
1 ἐμαυτοῦ
1 ἐμβάλλοντες
1 ἐμβαλλόντων
1 ἐμβαλόντα
1 ἐμβαλῶν
1 ἐμβληθῆναι
1 ἔμελλε
1 ἐμεμψάμην
1 ἐμῆς
1 ἐμνήσθη
1 ἐμοῖς
1 ἐμοὺς
1 ἐμπεσόντος
1 ἐμπλῆσαι
1 ἐμπλησθέντα
1 ἐμποδὼν
1 ἐμπορίαν
1 ἔμποροι
1 ἔμπροσθεν
1 ἐμφαγεῖν
1 ἐμφανεῖ
1 ἓν
1 ἐναγίζειν
1 ἐναυπηγεῖτο
1 ἐναυπηγοῦντο
1 ἐνδεῶς
1 ἐνέβαλον
1 ἐνεῖναι
1 ἐνετύγχανον
1 ἐνέτυχον
1 ἐνθυμηθείη
1 ἐνθυμήματα
1 ἐννακισχιλίους
1 ἐνοίκιον
1 ἐνοικισθῆναι
1 Ἐνταῦθα
1 ἐνταῦθα
1 ἐντεθάφθαι
1 ἐντετυχήκεσαν
1 ἔντιμοί
1 ἐντολὰς
1 ἐντυγχάνουσιν
1 ἐντυχεῖν
1 ἐνύπνια
1 ἐξαναγκάζοντος
1 ἐξαναγκάσει
1 ἐξαναστάντα
1 ἐξαπατώντων
1 ἐξαρκεῖ
1 ἐξαρκεῖν
1 ἕξει
1 ἐξεῖλεν
1 ἐξέλασιν
1 ἐξελέγξας
1 ἐξελεγχθέντας
1 ἐξέρχεται
1 ἔξεστι
1 ἐξεύρηντο
1 ἐξήγγειλεν
1 ἐξηγγέλθη
1 ἐξηγγέλλοντο
1 ἐξήγγελτο
1 ἐξηγεῖσθαι
1 ἐξηγησαμένων
1 ἐξηγήσεως
1 ἐξηγουμένοις
1 ἐξηγούμενος
1 ἐξηγοῦντο
1 ἑξήκοντα
1 ἐξήκοντος
1 ἐξηττώμενον
1 ἐξιᾶσιν
1 ἐξίησιν
1 ἐξικόμενον
1 ἐξιόντα
1 ἐξορμήσει
1 ἐξῳκοδόμησέ
1 ἐοικώς
1 ἐπαινέσαι
1 ἐπαινέσας
1 ἔπαινοι
1 ἐπαίνου
1 ἐπαινῶ
1 ἐπαίροντα
1 ἐπαλαλάξαι
1 Ἐπανελθὼν
1 ἐπανήγαγεν
1 ἐπανηγάγετε
1 ἐπανήκει
1 ἐπανιόντι
1 ἐπᾶραι
1 ἐπάρδειν
1 ἐπάρδεσθαι
1 ἐπάρξαι
1 ἐπάρχοντας
1 ἐπαυξηθέντος
1 ἐπαύοντο
1 ἐπεδείκνυτο
1 Ἐπεὶ
1 ἐπείθοντο
1 ἐπειπόντα
1 ἐπεῖχεν
1 ἐπέλαβεν
1 ἐπελθόντων
1 ἐπεμελεῖτο
1 ἐπέμφθη
1 ἔπεμψεν
1 ἐπεξέρχῃ
1 ἐπεοικὸς
1 ἐπεπλημμέλητο
1 ἐπέπρακτο
1 ἐπέρχεται
1 ἐπερωτᾶν
1 ἐπεσταλμένα
1 ἐπεσταλμένον
1 ἐπέστειλεν
1 ἐπέστρεφεν
1 ἐπετέλει
1 ἐπετέτραπτο
1 ἐπέτρεπον
1 ἐπέχουσαν
1 ἐπήγαγεν
1 ἐπήγγελλεν
1 ἐπηγγέλλετο
1 ἐπηλάλαζε
1 ἐπῆλθον
1 ἐπῄνεσεν
1 ἐπῆραν
1 ἐπί
1 ἐπιβὰς
1 ἐπιβῆναι
1 ἐπιβήσεσθαι
1 ἐπιβουλῆς
1 Ἐπιγόνους
1 Ἐπιγόνων
1 Ἐπιδαυρίων
1 ἐπιδεικνύων
1 ἐπιδειξάτω
1 ἐπιδειξόμενον
1 ἐπιδείξω
1 ἐπιδώσει
1 ἐπιεικὴς
1 ἐπιεικοῦς
1 ἐπιεικῶς
1 ἐπικαιριωτάτους
1 ἐπικαιρότατα
1 ἐπικαλεῖσθαι
1 ἐπικαλουμένοις
1 ἐπικάμψαι
1 ἐπικερτομοῦντες
1 ἐπικρατήσῃ
1 ἐπικρύπτεσθαι
1 ἐπικρύπτεται
1 ἐπικρύπτουσιν
1 ἐπικρύψειν
1 ἐπιλέκτους
1 ἐπιλύεσθαι
1 ἐπιλύσασθαι
1 ἐπιμελείας
1 ἐπιμελές
1 ἐπιμελέστατος
1 ἐπιμεληθῆναι
1 ἐπιμελήσεσθαι
1 ἐπιμελησομένους
1 ἔπινε
1 ἐπιούσας
1 ἐπιούσῃ
1 ἐπιπεφυκότων
1 ἐπιπολῆς
1 ἐπισημαίνοντα
1 ἐπισημῆναι
1 ἐπισκευάζεσθαι
1 ἐπισταθεὶς
1 ἐπιστὰς
1 ἐπιστεῖλαι
1 ἐπιστέλλει
1 ἐπίστευσάν
1 ἐπιστολὴ
1 ἐπιστολήν
1 ἐπιστολὴν
1 ἐπιστρέφει
1 ἐπιστρέψαι
1 ἐπιστρέψαντα
1 ἐπιστροφῆς
1 ἐπισχεῖν
1 ἐπιτάφιον
1 ἐπιτελεσθέντα
1 ἐπιτρέψειεν
1 ἐπιτυχέστατος
1 ἐπιφανεστάτους
1 ἐπιφανὴς
1 ἐπιφέροντας
1 ἐπιχειρῆσαι
1 ἐπιχειροῦντας
1 ἐπιχωρίων
1 ἐπλανήθη
1 ἔπλευσε
1 ἐπλημμελήθη
1 ἐπλημμέλησε
1 ἐπόθησαν
1 ἐποιεῖτο
1 ἐποιήθησαν
1 ἐποιήσαντο
1 ἐποιήσατο
1 ἐποιμώξαντα
1 ἐποίουν
1 ἔπραξεν
1 ἔπρασσε
1 ἐπρέσβευον
1 ἐπρέσβευσαν
1 ἐπύρεσσεν
1 ἐπωνυμίαν
1 ἐραστὴν
1 ἐργάσασθαι
1 ἐργασίαν
1 ἐργάται
1 ἔργῳ
1 ἔργων
1 ἐρέσθαι
1 ἐρετῶν
1 ἔρημα
1 ἐρήμου
1 ἔριδες
1 ἐρίζοντα
1 ἑρμηνέων
1 ἐρόμενος
1 ἐρομένου
1 ἐρριμμένον
1 ἐρρίπτουν
1 ἐρρῖφθαι
1 Ἐρυθρὰν
1 ἔρχεται
1 ἐρῶν
1 ἐσβάλλει
1 ἐσβάλλειν
1 ἐσθὴς
1 ἐσθῆτα
1 ἐσκαλέσαι
1 ἐσόμενα
1 ἐσομένης
1 ἐσόμενον
1 ἔσονται
1 ἔσπενδον
1 ἑσπέρᾳ
1 ἐσπλεῖν
1 ἐστάλθαι
1 ἐστάλκει
1 ἑστᾶσιν
1 ἔστειλε
1 ἐστέλλετο
1 ἐστεφάνουν
1 ἐστεφανωμένοι
1 ἐστεφανωμένον
1 ἑστηκότας
1 ἑστηκότες
1 ἐστίν
1 ἐστὶν
1 ἐστρατοπεδεύκει
1 ἔσω
1 ἑταιρικῇ
1 ἑταιρικὴν
1 ἑταιρικῆς
1 ἑταῖροί
1 ἑταῖρον
1 ἑταίρου
1 ἔταξεν
1 ἐταπείνωσεν
1 ἐτέθησαν
1 ἐτεθνήκειτε
1 ἐτείχισε
1 ἐτελεύτα
1 Ἐτελεύτα
1 ἐτελεύτησεν
1 ἑτέρα
1 ἐτιμᾶτο
1 ἕτοιμα
1 ἑτοιμάζεσθαι
1 ἐτόλμησέ
1 ἐτόλμησεν
1 ἐτόπαζον
1 ἐτρέπετο
1 εὖ
1 Εὐάκαι
1 εὐδαίμονα
1 εὐδαίμονας
1 εὐδαιμονία
1 εὐδαιμονίαν
1 εὐδαίμων
1 εὐθὺς
1 εὐκλεᾶ
1 εὐκλεὴς
1 εὐμαρὲς
1 εὐμαρῆ
1 Εὐμενῆ
1 εὔνοιαν
1 εὐνοίας
1 εὐνούχους
1 εὐνούχων
1 Εὔξεινον
1 Εὐξείνου
1 εὐποιΐαν
1 εὐπορίαν
1 εὔπορον
1 Εὐριπίδῃ
1 Εὐριπίδου
1 Εὐρώπῃ
1 Εὐρώπης
1 εὐσχήμονα
1 εὔχετο
1 εὐωχεῖτο
1 ἐφαίνοντο
1 ἔφαμεν
1 ἔφασαν
1 ἐφεδρεύοντας
1 ἐφέρεσθε
1 ἔφερον
1 ἐφήδεσθαι
1 ἐφημερίσι
1 ἔφησαν
1 ἔφθη
1 ἐφθόνησεν
1 ἐφίλησαν
1 ἐφίλησε
1 ἐφοίτα
1 ἐφόρησε
1 ἐφόρουν
1 ἔφρασε
1 ἔχαιρέ
1 ἔχαιρεν
1 ἔχοιτε
1 ἔχοντας
1 ἔχοντες
1 ἔχουσιν
1 ἑῴας
1 ἕωθεν
1 ἑώρα
1 Ζαραγγῶν
1 ζῆλον
1 ζηλωτοτέρους
1 ζηλωτοὺς
1 ζητεῖν
1 ζῶν
1 ζῶντι
1 ζωστῆρά
1
1 ἡβάσκοντας
1 ἠγάγετο
1 ἡγεῖσθαι
1 ἡγεῖτο
1 ἡγεμονίαι
1 ἡγεμονίας
1 ἡγεμόνος
1 ἦγεν
1 ἤγεσθε
1 Ἡγησίου
1 ἡγησόμενον
1 ἠγμένη
1 ἠγμένοι
1 ἠγνοημένων
1 ἦγον
1 ἠγωνίσαντο
1 ἡδονὰς
1 ἡδονήν
1 ἡδονῶν
1 ἡδὺν
1 ἠθέλησε
1 ἤθελον
1 ἧκε
1 ἥκει
1 ἥκιστα
1 ἠκολούθησε
1 ἥκοντα
1 ἥκουσαν
1 ἤλαυνεν
1 ἥλιον
1 ἥλιος
1 ἡλίου
1 ἡμάρτηκας
1 ἡμᾶς
1 ἠμελημένων
1 ἤμελλον
1 ἡμέρα
1 Ἡμέραι
1 ἡμέρους
1 ἡμέτερα
1 ἡμετέραν
1 ἡμιόνου
1 ἢν
1 Ἦν
1 ἤνεγκεν
1 ἡνιόχει
1 ἤνυτον
1 ἥξει
1 ἥξειν
1 ἠξίου
1 ἥπατος
1 ἠπείροιν
1 ᾗπερ
1 Ἡρακλέα
1 Ἡρακλείδην
1 ἡρμοσμένης
1 ἦρξεν
1 Ἡρόδοτος
1 Ἡροδότῳ
1 ἦρος
1 ἡρῷα
1 ἥρωα
1 ἡρῷον
1 Ἡρώων
1 ἠσκημένας
1 ἠσκημένους
1 ᾐσχύνθη
1 ἥτις
1 ἡττησόμενον
1 Ἡφαιστίωνός
1 ἠχθέσθησαν
1 θαλασσοκρατούντων
1 θαλάττῃ
1 θαλάττιοι
1 θάλψαι
1 θάμνων
1 θάνατον
1 θανάτῳ
1 θαρρῶν
1 θάρσει
1 θαῦμα
1 θαυμάζων
1 θαυμάσαι
1 θαυμαστόν
1 Θάψακον
1 θέαμα
1 θεῖον
1 θέλειν
1 θέλοντα
1 θεμελίοις
1 θεόν
1 θεούς
1 θεοὺς
1 θεούσῃ
1 θεραπείᾳ
1 θεραπείας
1 θεραπεύεσθαι
1 θεραπευόντων
1 θεραπεῦσαι
1 θέρους
1 Θεσσαλῶν
1 Θετταλῶν
1 θεωρῶν
1 Θηβαίους
1 Θηβαίων
1 θηρᾶν
1 θήραν
1 θησαυροὶ
1 θησαυροῖς
1 θησαυροὺς
1 Θησεῖ
1 Θησέως
1 θοίνην
1 θοίνης
1 Θρᾳξίν
1 θρόνοι
1 θρόνῳ
1 θύει
1 θυμιάματα
1 θυμὸν
1 θῦσαί
1 Ἰαξάρτης
1 Ἰαπυγίαν
1 ἰάσιμον
1 ἴασις
1 ἰατρὸν
1 Ἴβηρας
1 ἴδοιεν
1 ἰδόντι
1 ἰδών
1 ἰδὼν
1 ἰέναι
1 ἱερεῖα
1 ἱερόν
1 ἱερῷ
1 ἱκανοὶ
1 ἱκανὸς
1 Ἰκάριον
1 Ἰκάρου
1 ἱκετεύσαντα
1 ἱκετηρίας
1 Ἰλλυριοῖς
1 ἰλυώδης
1 Ἰνδικαῖς
1 Ἰνδοὶ
1 Ἰνδὸν
1 Ἰνδόν
1 Ἰόλλα
1 ἰοῦσα
1 ἱππαρχία
1 ἱππαρχίαν
1 ἱππέας
1 ἱππεύειν
1 ἱππικὰς
1 ἱππικοῦ
1 ἵπποι
1 ἵπποις
1 Ἱππολύτης
1 ἵππος
1 ἵππους
1 ἵππων
1 Ἰσθμῷ
1 ἰσότητι
1 ἰσοχείλης
1 ἰσχύειν
1 ἰσχυρίσασθαι
1 ἴσως
1 Ἰταλίας
1 Ἰτάνης
1 ἴχνη
1 Ἰψῷ
1 Ἰωνίαν
1 Ἴωνος
1 καθέζεσθαι
1 καθειμένη
1 καθεῖναι
1 καθέξεις
1 καθήμενός
1 καθημένων
1 καθίσαντα
1 καθότι
1 καιρὸν
1 καιρῷ
1 κἀκεῖ
1 κακή
1 κακίζεσθαί
1 κακιζέτω
1 κακίζοντας
1 καλὰ
1 κάλαμον
1 καλάμου
1 καλάμῳ
1 καλεῖν
1 καλέσας
1 καλέσω
1 κάλλει
1 Καλλισθένους
1 κάλλιστος
1 καλούμενοι
1 καλοῦνται
1 καλῷ
1 Κἀνταῦθα
1 Καρίας
1 Καρμανίαν
1 καρπούς
1 καρποὺς
1 καρποῦσθαι
1 καρτερίαν
1 καρτεροὶ
1 καρτερόν
1 Καρχηδόνα
1 Καρχηδονίους
1 Κάσανδρος
1 Κασάνδρου
1 κασίαν
1 κατάγειν
1 καταθεὶς
1 κατακειμένῳ
1 κατακλιθῆναι
1 κατακομισθῆναι
1 καταλαβεῖν
1 καταλαβόμενος
1 καταλάβω
1 καταλαμβάνει
1 καταλεγομένη
1 καταλείπει
1 καταληφθέντας
1 καταλιπεῖν
1 καταλιπόντα
1 καταλοχίζειν
1 καταλοχισθέντες
1 καταμαθεῖν
1 καταναλίσκεται
1 καταπαῦσαι
1 καταπηδήσας
1 καταπλεῖ
1 καταρράκται
1 καταρράκτας
1 καταρχομένων
1 κατασημηνάμενον
1 κατασιωπῆσαι
1 κατασκάψαι
1 κατασκευασθῆναι
1 κατασκοπὴν
1 καταστήσαντος
1 καταστήσας
1 καταστρατοπεδεῦσαι
1 καταστρέψαι
1 καταστρεψάμενον
1 καταστρεψάμενος
1 κατατηκόμεναι
1 καταφανές
1 καταφρονῆσαι
1 κατειπεῖν
1 Κατέλαβε
1 κατέλαβεν
1 κατέλεγεν
1 κατελέγησαν
1 κατελθεῖν
1 κατεπήδησέ
1 κατέπλει
1 κατεσιώπησαν
1 κατέσκαψεν
1 κατεσκευασμένα
1 κατέστησεν
1 κατεχομένους
1 κατεχόντων
1 κατήγαγε
1 Κατιόντι
1 κατοικίζειν
1 κατοικοῦντας
1 κατῴκισε
1 Καύκασον
1 καυσίαν
1 κείρασθαι
1 κεῖσθαι
1 κεκοσμημένους
1 κέκτημαι
1 κεκτημένον
1 κεκτημένων
1 κελεύσας
1 Κελκέας
1 Κελτοὺς
1 κεφαλήν
1 κεχρημένος
1 κέχρηταί
1 κηρόν
1 κηροῦ
1 κίνδυνος
1 κινδύνους
1 κινδύνων
1 κιννάμωμον
1 Κλαζομένιος
1 Κλεομένει
1 Κλεομένην
1 κληΐζεται
1 κληΐζονται
1 κνέφας
1 κοίλη
1 κοινῷ
1 κοινωνίαν
1 κοιτῶνα
1 κόλπῳ
1 κολυμβήθρᾳ
1 Κόλχων
1 κόμην
1 κομίζειν
1 κομίζεσθαι
1 κομίσασθαι
1 κόσμησις
1 κοσμούμενοι
1 Κοσσαῖοι
1 Κοσσαίους
1 Κοσσαίων
1 Κρατερόν
1 Κρατεροῦ
1 κρατῆρος
1 κρατήσαντα
1 κρατίστῳ
1 κρατοίη
1 κρατούντων
1 κρείττω
1 Κροίσῳ
1 κρούειν
1 κτᾶσθαί
1 κτῆμά
1 κτήματα
1 κυβερνᾶν
1 κυβερνήτῃ
1 κυβερνήτην
1 κυβερνήτης
1 κυβερνητῶν
1 κύλικι
1 κυπαρίσσους
1 Κυρήνης
1 κύριον
1 κύριος
1 κώλυσις
1 κώμας
1 κωμάσαι
1 κωμάσαντα
1 κῶμον
1 κώμου
1 Κωφής
1 λαβεῖν
1 λαθεῖν
1 λαμβάνει
1 λέγειν
1 λεγόμενά
1 λεγόμενον
1 λέγοντες
1 λέγωσιν
1 λειμῶνες
1 λειμῶνι
1 λειτουργίας
1 λελυπῆσθαι
1 Λεοννάτον
1 Λευκανοὶ
1 λεχθέντι
1 λεχθήσεταί
1 λῃστεύειν
1 λῃστῶν
1 ληψομένους
1 λιβανωτόν
1 Λιβύων
1 λίθοις
1 λιμένα
1 λιμένες
1 λιμένος
1 λιμὴν
1 λίμναις
1 λίμνην
1 λιμνῶν
1 λιπαροῦντες
1 λοβὸς
1 λόγιοι
1 λόγιον
1 λόγους
1 λόγων
1 λοιπόν
1 Λυδίας
1 Λυδούς
1 Λυδῶν
1 λυποῦντά
1 Λυσίμαχον
1 Λυσιμάχῳ
1 λῷον
1 Μάγων
1 Μαζαίου
1 Μαζαίῳ
1 Μαιῶτιν
1 Μακεδονικῆς
1 Μακεδονικοῖς
1 Μακεδονικὸν
1 Μακεδονικῶς
1 μακραῖς
1 μακρὰς
1 μακροὶ
1 μακροτάτω
1 μακροῦ
1 μαλακισθῆναι
1 μαλακῶς
1 μαλθακῶς
1 μάντεις
1 μάντιν
1 Μάντις
1 μαστὸν
1 μάχαις
1 μάχας
1 μάχη
1 μαχιμώτατα
1 μαχομένους
1 μεγάλοις
1 μεγάλους
1 μεγάλῳ
1 μέγαν
1 Μεγασθένης
1 μέγεθός
1 μέγεθος
1 μεγίστη
1 μέγιστοι
1 μεγίστῳ
1 μείζονα
1 μείζονι
1 μεῖναι
1 μέλει
1 μέλλον
1 μεμηχάνητο
1 μεμνῆσθαι
1 μέμψασθαι
1 Μένανδρος
1 Μενάνδρῳ
1 Μενίδαν
1 Μενίδας
1 μένοντες
1 μένοντι
1 μένουσιν
1 μέντοι
1 Μέντορος
1 μέρους
1 μερῶν
1 μεσάγκυλα
1 μεσαγκύλων
1 μέση
1 μέσῃ
1 μέσην
1 Μεσοποταμία
1 μετά
1 μεταβάλλειν
1 μεταγιγνώσκοντα
1 μεταγνῶναί
1 μετακομισθῆναι
1 μετάλλων
1 μεταξὺ
1 μετάπεμψις
1 μετασχεῖν
1 μετασχόντας
1 μετεκάλει
1 μετέχειν
1 μετέωρος
1 μετέωρός
1 μετεωροτέρα
1 μέχρι
1 μηδ´
1 μηδέν
1 Μηδικὴν
1 Μήδους
1 μηκέτι
1 μηλοφόρους
1 μῆνα
1 μηνῶν
1 μήποτε
1 μητέρα
1 μητράσιν
1 μητρὶ
1 μηχανῆς
1 μηχανωμένου
1 μιᾷ
1 μίαν
1 Μιθροβαῖος
1 Μίκκαλος
1 μικρὰ
1 μικροῖς
1 μικρόν
1 μικροτέρα
1 Μίκωνος
1 Μίλητον
1 Μίνωος
1 μίσει
1 μισθοφορᾷ
1 μισθοφορὰ
1 μισθοφορὰν
1 μισθοφοράν
1 μισθοφορᾶς
1 μισθοφορούντων
1 μισθοφόρων
1 μισθῷ
1 μνημεῖα
1 μνήμη
1 μνήμης
1 μνησθεὶς
1 μόνη
1 μόνοι
1 μόνοις
1 μόνου
1 μόνῳ
1 μόνων
1 μουσικόν
1 μουσικὸν
1 μοχθηρία
1 μυριάδας
1 μυρίων
1 ν
1 νάρδον
1 ναυπηγεῖσθαι
1 ναυπηγίαν
1 ναυπηγοὺς
1 ναυσὶ
1 ναυτικοῖς
1 ναυτικόν
1 ναυτικῷ
1 Νέαρχον
1 νεκρῷ
1 νέμεσθαι
1 νέμεσθαί
1 νέμονται
1 νέμοντας
1 νενικημένοις
1 νεοκτίστων
1 νεότητά
1 νεών
1 νεωσοίκους
1 νεωτάτην
1 νεωτερίζοντας
1 νεωτερισθείη
1 νεώτερον
1 νῆες
1 νηΐ
1 νηΐτῃ
1 Νησαῖαι
1 Νησαῖον
1 Νησαίων
1 νησθῆναι
1 νῆσον
1 νῆσος
1 νηχομένου
1 νίκαις
1 νίκην
1 νικήσαντες
1 νικῶντα
1 νικῶντας
1 νικώντων
1 νόμαια
1 νομιζόμενα
1 νομιζομένας
1 νομιζόμενοι
1 νόμιμα
1 νόμιμά
1 νόμιμον
1 νομισθῆναι
1 νόμοις
1 νόμον
1 νοσήσαντα
1 νοῦν
1 νυκτός
1 νυκτὸς
1 νυμφίοις
1 νῷ
1 Ξενοφῶν
1 Ξέρξην
1 Ξέρξου
1 ξίφει
1 ξυγγραφῇ
1 ξυγγραφήν
1 ξυγχωρῆσαι
1 ξυγχωροίη
1 ξυλλαβεῖν
1 ξύλοις
1 ξυμβαίνοντος
1 ξυμβάλλει
1 ξυμβάλλουσιν
1 ξυμπάσαις
1 ξυμπέμπει
1 ξυμπέσοι
1 ξυμπηχθείσας
1 ξυμπονούντων
1 ξυμφέρομαι
1 ξυμφορὰ
1 ξυμφοραὶ
1 ξυμφωνούμενα
1 ξυναγαγὼν
1 ξυνανέστησαν
1 ξυναφὴς
1 ξυνδραμόντες
1 ξυνεῖναί
1 ξυνείχοντο
1 ξυνενεχθεῖσαι
1 ξυνεσομένους
1 ξυνεχῆ
1 ξυνεχῶς
1 ξυνιδεῖν
1 ξυνοίκου
1 ξυνόντας
1 ξυνταχθέντας
1 ξυντεθέντα
1 ξυντεταγμένον
1 ξυντμηθείσας
1
1
1 ὀγδοήκοντα
1 ὅδε
1 ὁδὸν
1 ὀδύνῃ
1 ὀδύνην
1 ὀδύρεσθαι
1 ὀδυρόμενον
1 ὁδῷ
1 ὅθεν
1 οἶδεν
1 οἰηθῆναι
1 οἰκείᾳ
1 οἰκίαν
1 οἶκτον
1 οἰμωγῇ
1 οἰνοχόον
1 οἷοι
1 οἴονται
1 οἷστισι
1 οἷςτισι
1 οἴχεσθε
1 ὀκτακόσια
1 ὀκτακοσίους
1 ὀκτώ
1 ὀκτὼ
1 ὀλίγοι
1 ὀλίγος
1 ὀλίγους
1 ὀλίγων
1 Ὀλυμπιάδι
1 Ὀλυμπιάδος
1 ὁμαλὸν
1 ὁμιληταὶ
1 ὁμολογεῖν
1 ὁμολογηθέντα
1 ὁμόνοιάν
1 ὁμόροις
1 ὅμορον
1 ὁμοτίμους
1 ὁμοῦ
1 Ὀνησίκριτον
1 Ὀνησικρίτῳ
1 ὀνομαζόμενον
1 ὀνόματι
1 ὀνόματος
1 ὄντι
1 Ὀξάθρην
1 ὀξεῖαν
1 ὀξέως
1 Ὄξον
1 Ὄξος
1 ὀξὺ
1 Ὀξυάτρου
1 ὀξύτατος
1 ὀξύτερός
1 ὀξύτερος
1 ὀξύτητός
1 ὁπηλίκον
1 ὁπλῇ
1 ὁπλίσαι
1 ὅπλισιν
1 ὅπλον
1 ὅποι
1 ὁποῖα
1 ὁποίᾳ
1 ὁποῖοί
1 ὁποῖόν
1 ὁποίους
1 ὁπόσον
1 ὀπτῆς
1 ὁρᾷ
1 ὁρᾶσθαι
1 ὀργῆς
1 ὄρειοι
1 ὄρεσι
1 ὄρη
1 ὁρμηθεὶς
1 ὁρμὴν
1 ὁρμήσειε
1 ὅρμον
1 ὁρμώμενοι
1 ὄρος
1 ὀρυκτὸν
1 ὁρωμένην
1 ὁρώμενον
1 ὁρῶντα
1 ὅσια
1 ὅσοις
1 ὅσονπερ
1 Ὅστις
1 ὅσῳ
1 ὅτων
1 οὔ
1 οὐδαμοῦ
1 οὐδέ
1 οὐδείς
1 οὐδεμιᾷ
1 οὐδενί
1 οὐδενός
1 Οὐξίους
1 Οὐξίων
1 Οὐρανόν
1 Οὐρανὸν
1 οὐρανοῦ
1 οὖρον
1 οὖσα
1 οὖσαν
1 οὖσι
1 Οὕτως
1 Οὐχ
1 οὐχὶ
1 ὀφείλει
1 ὀφειλόμενα
1 ὀφείλοντας
1 ὀφθαλμοῖν
1 ὀφθῆναι
1 ὀχυρὰ
1 ὀχυρότητι
1 ὄψιν
1 παθεῖν
1 παθήματα
1 παθήματος
1 παθοῦσί
1 παιδοποιησόμενος
1 παιδὸς
1 παιόμενος
1 παισί
1 παισὶ
1 παιωνίζοντες
1 παιωνίσαι
1 Παλαιστίνη
1 πᾶν
1 παντάπασι
1 πανταχῇ
1 πανταχοῦ
1 παντελῶς
1 παντὶ
1 παντοῖα
1 παντοίᾳ
1 παντὸς
1 πάνυ
1 παράδεισον
1 παραδείσου
1 παραδόντες
1 παραδώσειν
1 παραινέσαι
1 παραινέσειε
1 παρακινήσαντα
1 παραλαβόντες
1 παραλίαν
1 παραλίας
1 παράλιος
1 παραλύει
1 παραπλεύσας
1 παραπλήσιόν
1 παραπλήσιος
1 παράπλου
1 παραπορευομένης
1 παρασκευάζεσθαι
1 παρασκευασθῆναι
1 παρασκευὴ
1 παρασχέσθαι
1 παραταξάμενος
1 παραυτίκα
1 παρεκαθέζοντο
1 παρελθόντα
1 Παρελθόντι
1 παρέπλει
1 παρέπλευσε
1 παρεσκεύασε
1 παρέχει
1 παρέχων
1 παρῆλθεν
1 Παρθυαίους
1 παρόδῳ
1 παρόντα
1 Παρύσατιν
1 πᾶσα
1 πάσῃ
1 πατράσιν
1 πάτριον
1 Πατρόκλου
1 πατρός
1 παύσασθαι
1 πέδαις
1 πεδία
1 πεδίων
1 πεζέταιροι
1 πεζεταίροις
1 πεζῇ
1 πεζῆς
1 Πειθαγόρου
1 Πείθωνά
1 πεῖρα
1 πειραθῆναι
1 πεῖραν
1 πείσῃ
1 πεισθῆναι
1 πείσων
1 πελάγει
1 πελάγιαι
1 πέλας
1 πελέκεις
1 Πελοπόννησον
1 πέλτας
1 πέμπτη
1 πέμπτην
1 πέμψαι
1 πέμψας
1 πένθει
1 πενθικῶς
1 πεντακόσια
1 πεντακοσιάρχας
1 πεντακοσίων
1 πέντε
1 πεντεκαίδεκα
1 πεντήρεις
1 πεποιημένον
1 πεποίηνται
1 πεποίησαι
1 πεποίηται
1 πεπονηκυίας
1 πεπόνθοι
1 περαθέντα
1 περαιωθῆναι
1 πέραν
1 πέρας
1 περάσαντα
1 Περδίκκαν
1 περιγιγνόμενα
1 περιεῖδεν
1 περίεστιν
1 περιηγγέλη
1 περιθεὶς
1 περιθέσεως
1 περιιδεῖν
1 περιοικούντων
1 περιπεπλευκότος
1 περιπλεύσας
1 περίπλῳ
1 περιρρηξαμένους
1 περιφανὴς
1 Περσέπολιν
1 Πέρσην
1 περσίζων
1 Περσικήν
1 Περσικὴν
1 Περσικῆς
1 Περσικοῦ
1 πετόμενος
1 Πευκέστας
1 πεφοιτήκει
1 πεφραγμένας
1 πηγῶν
1 πηλὸς
1 πηρώσεως
1 πήρωσιν
1 πιθανοῖς
1 πιθανώτατον
1 πικρῶς
1 πιστὰ
1 πιστεύοντας
1 πιστεῦσαί
1 πιστότατόν
1 πιστοτέραν
1 πλανήτας
1 πλανωμένους
1 πλανῶν
1 πλατεῖαν
1 Πλειάδων
1 πλείονα
1 πλείονάς
1 πλείονας
1 πλείονος
1 πλειόνων
1 πλείστης
1 πλείστοις
1 πλείων
1 πλεῦσαι
1 πλεύσαντας
1 πλευσουμένους
1 πληγὰς
1 πλήθει
1 πλημμεληθεῖσιν
1 πλημμέλημα
1 πλημμελήσαντες
1 πλῆρες
1 πληρώματα
1 πλίνθου
1 πλοΐμων
1 πλοίου
1 πλοῦτος
1 πλούτου
1 πνεύματος
1 πνοῆς
1 ποθεῖν
1 ποθῆσαι
1 ποίᾳ
1 ποιεῖται
1 ποιηθέντας
1 ποιήσει
1 ποιητοῦ
1 πόλεις
1 πολεμικὸν
1 πολεμικόν
1 πολεμικῶν
1 πολεμίων
1 πολέμῳ
1 πολιορκίᾳ
1 πολιορκίας
1 πόλις
1 πολιτεύειν
1 πολιτεύματι
1 πολιτεύματος
1 πολλά
1 Πολλὰ
1 πολλαί
1 Πολλακόπας
1 πολλαχῇ
1 πολλῆς
1 πολλοστοῦ
1 πολλοῦ
1 πολλούς
1 πολλῷ
1 Πολυπέρχοντα
1 πολυπραγμονήσας
1 πολυπραγμοσύνην
1 πολυπράγμων
1 πολυτελείᾳ
1 πολυτελὴς
1 πομπήν
1 πονήσας
1 πονούμενος
1 πονούντων
1 πόντου
1 πόντῳ
1 πορείαν
1 πορείας
1 πορεύεσθαι
1 πορίζεσθαι
1 πόρου
1 πορφύρα
1 πορφυρέων
1 Ποσειδῶνος
1 ποσὶ
1 ποταμός
1 ποταμὸς
1 ποταμοὺς
1 ποτε
1 πότερα
1 πότον
1 που
1 πράξαντα
1 πράττωσιν
1 πραχθέντα
1 πραχθέντος
1 πρέποντα
1 πρεσβείαις
1 πρεσβείαν
1 πρέσβεσι
1 πρεσβυτάτην
1 πρεσβύτατος
1 προαγρυπνῶν
1 προαπελθεῖν
1 προαποθανεῖν
1 πρόβατα
1 προεῖπεν
1 προελθόντι
1 προηγορεῖν
1 προήχθη
1 προῖκας
1 προλαβεῖν
1 προπομπεῦσαι
1 πρός
1 προσάγοι
1 προσγενομένη
1 προσέθηκα
1 προσελθεῖν
1 προσελθὼν
1 προσεχῆ
1 προσῆλθον
1 προσήρτητο
1 προσθεῖναι
1 προσκαταλεγέντες
1 προσκεῖσθαι
1 προσκτησάμενον
1 προστίθεται
1 πρόσφορον
1 προσχωρήσαντα
1 προσχώροις
1 προσχώρων
1 πρόσωπα
1 πρότερον
1 προὔχοντας
1 προὐχώρησεν
1 πρόφασιν
1 προφερόμενος
1 προχεῖται
1 προχωρεῖ
1 προχωρῇ
1 προχωροῦν
1 πρῶτά
1 πρώτη
1 πρώτῃ
1 πρῶτοι
1 πρῶτος
1 πτερὰ
1 πυθέσθαι
1 πύλας
1 πυνθανόμενον
1 πῦρ
1 πυράν
1 πύργος
1 πυρέσσοντα
1 πυρὶ
1 Ῥαδαμάνθυος
1 ῥέει
1 ῥεῖ
1 ῥέοντα
1 ῥοῦν
1 Ῥωμαίους
1 Ῥωξάνη
1 Ῥωξάνην
1 Ῥωξάνης
1 Σάκας
1 σάλπιγγας
1 Σαράπιδος
1 σατραπείαν
1 σατραπεύοντας
1 σατράπῃ
1 σαυτῷ
1 σεμνοῦ
1 σιγῶντα
1 Σικελίαν
1 Σινώπης
1 Σισίνης
1 σιτεῖσθαι
1 σίτου
1 σιτουμένῳ
1 σκευὰς
1 σκευὴ
1 σκέψασθαι
1 σμικρὰ
1 σμικροῖς
1 σμικρὸν
1 σμικρότερός
1 σμύρναν
1 Σογδιανῶν
1 Σολεὺς
1 Σόλωνα
1 Σουσίαν
1 Σουσίων
1 Σούσοις
1 σοφίᾳ
1 σοφίσματα
1 σοφίσματος
1 σοφιστοῦ
1 σπεῖσαι
1 Σπιταμένους
1 σπλάγχνων
1 σπονδὰς
1 σπονδὴν
1 σπουδάσματα
1 στάδιον
1 σταλεὶς
1 σταλείσης
1 στάσιν
1 στενὰ
1 στενῆς
1 στερρότητος
1 στέφανοι
1 στέφανοί
1 στήθη
1 στολὴν
1 στόλου
1 στόλῳ
1 στόμα
1 στρατεύεσθαι
1 στρατευομένων
1 στρατεύσαντα
1 στρατεύσας
1 στρατηγοί
1 στρατηγοὺς
1 στρατιὰ
1 στρατιῶται
1 στρατιώταις
1 στρατόν
1 στρατοπέδῳ
1 στρεβλωθῆναι
1 στρωμάτων
1 συγγραφῇ
1 συγχωρεῖ
1 συλλαβὼν
1 συλλαμβάνειν
1 συμβολαίοις
1 σύμπαντας
1 συμπάσης
1 συμπίπτοι
1 συναγαγὼν
1 συναλλαγῆναι
1 συνέθηκεν
1 συνέμιξεν
1 συνεπηχῆσαι
1 συνεχεῖς
1 συνεχόμενον
1 Συρία
1 Συρίας
1 συχνὸς
1 σφέτερα
1 σφισι
1 σχεθῆναι
1 σώαν
1 σωθῆναι
1 σωματοφύλακα
1 σωματοφύλακας
1 σωματοφύλακες
1 σωματοφύλακι
1 σωματοφυλάκων
1 σῶος
1 σώσας
1 σωτηρίας
1 τακέντος
1 ταλαιπωρουμένων
1 Τάναϊν
1 τἀναντία
1 τάξαι
1 τάξεσιν
1 τάξεων
1 τάξεως
1 ταξιάρχαι
1 Τάξιλα
1 τάξις
1 ταπεινότερος
1 ταπεινῶς
1 ταπεινώσας
1 Ταπούρων
1 ταραξάντων
1 ταραχῆς
1 Ταυτὶ
1 τάφος
1 ταχυναυτούσαις
1 τεθνηκέναι
1 τεθυκὼς
1 τεκμήριον
1 τεκμηριῶσαι
1 τελεῖν
1 τελευταῖον
1 τελευτὴν
1 τελευτήσαντας
1 τελευτήσαντι
1 τελευτῶν
1 τέμνεσθαι
1 τέμνοντι
1 τεμόντα
1 τέναγος
1 τεναγῶδες
1 τεναγώδη
1 τέσσαρας
1 τεταγμένῃ
1 τεταγμένοι
1 τετάρτῃ
1 τετάρτην
1 τετάχει
1 τετηκυίας
1 τετιμημένοις
1 τέτμηται
1 τετόξευμαι
1 τετραμμένον
1 τέτρωμαι
1 τηλικούτων
1 τηνικαῦτα
1 τί
1 Τίγρης
1 τιθέμενος
1 τιμή
1 τιμὴν
1 τιμήσας
1 τιμῶντας
1 τιμωρήσασθαι
1 τιμωρὸν
1 τίνα
1 τινες
1 τινος
1 τοιόσδε
1 τοιούτων
1 τοξότας
1 τοσοῦτον
1 τοσούτων
1 τοσῷδε
1 τοῦδε
1 Τούτῳ
1 τραπέζας
1 Τραπεζοῦντα
1 Τραπεζοῦντος
1 τραύματα
1 τραχεῖα
1 τρεῖς
1 τρεπόμενοι
1 τριακόντορον
1 τριακοντόρους
1 Τριβαλλοῖς
1 τριήρη
1 τριήρων
1 τρισκαίδεκα
1 τρισμυρίους
1 τρισχιλίους
1 τρίτῃ
1 τρίτου
1 τροπάς
1 τρόπον
1 τρυφῶσιν
1 Τύλος
1 Τύλου
1 τύπτεσθαι
1 τυραννικοῦ
1 Τυρρηνοὶ
1 τυχεῖν
1 τύχῃ
1 Τῶν
1 ὕβρει
1 ὕβρεως
1 ὕβριν
1 Ὑδάρνης
1 ὕδατα
1 Ὑδραώτην
1 ὑδρεύονται
1 ὕεται
1 υἱὸς
1 ὕλῃ
1 ὕλην
1 ὑλώδης
1 ὑμετέρᾳ
1 ὑμέτερον
1 ὑμετέρου
1 ὑμνηθέν
1 ὕμνοι
1 ὑπαιθρίους
1 ὑπακούειν
1 ὑπάρξαι
1 ὑπεικάθοι
1 ὑπεκίνει
1 ὑπεραλγήσας
1 ὑπερβάλλειν
1 ὑπερβάντα
1 ὑπέρογκον
1 ὑπερογκότερον
1 ὑπερορώμενοί
1 ὑπερφέροντες
1 ὑπηκόων
1 ὑπηργμένα
1 ὑπηρεσίας
1 ὕπνον
1 ὑποκινεῖν
1 ὑπολαβὼν
1 ὑπολειπομένην
1 ὑπολειφθείσῃ
1 ὑπολελειμμένοις
1 ὑπολέλειπται
1 ὑπόπετρος
1 ὑποπτήξαντα
1 ὕποπτοι
1 ὕποπτον
1 ὑποφαίνοντος
1 Ὑρκανίας
1 Ὑρκάνιον
1 Ὑρκανίους
1 Ὑρκανίων
1 Ὑστάσπης
1 ὑφ´
1 ὑφαρπάσαι
1 ὑψηλὸς
1 φαίνεσθαι
1 φαίνοιτο
1 φαινόμενα
1 φαινομένων
1 φάναι
1 φανέντα
1 φανοτάτη
1 φαρμάκου
1 φαρμάκῳ
1 Φάρῳ
1 Φασιανῶν
1 φασκόντων
1 φάσκων
1 φάσματα
1 φαῦλον
1 φαυλότερα
1 φειδωλότατος
1 φέρειν
1 φέροι
1 φερόμενον
1 φέροντα
1 φέρουσα
1 φέρουσαν
1 φέρω
1 φεύγων
1 φήμην
1 φθάσας
1 φθέγξασθαι
1 φθειρόμενον
1 φθόνου
1 φιλεῖν
1 φιλέταιρον
1 φιλῆσαι
1 Φίλιππος
1 φίλοις
1 φιλοκινδυνότατος
1 Φιλόξενος
1 Φιλοξένῳ
1 φιλόπονόν
1 φιλοπονώτατος
1 φιλοτιμία
1 φιλοτιμότατος
1 φιλοτιμότερον
1 φιλοῦσί
1 φιλοφροσύνης
1 φιλτάτῳ
1 φίλῳ
1 φοβερώτερα
1 φόβου
1 φοβούμενος
1 φορεῖν
1 φόρους
1 Φραδασμένης
1 φράσαι
1 Φραταφέρνου
1 Φρύγας
1 φύλακά
1 φυλακῇ
1 φυλάξαι
1 φυλάξω
1 φυλάσσειν
1 φυλάττεσθαι
1 φυλάττεται
1 φῦναι
1 Φωκέων
1 φωνῇ
1 φωνῆσαι
1 χαίρειν
1 Χαλδαῖοι
1 χαλεπὰ
1 χαλεπῆναι
1 χαλεπόν
1 χαλκαῖ
1 χαλκᾶς
1 χαριούμενος
1 χαρίσασθαι
1 χάριτι
1 χειμὼν
1 χεῖρας
1 χειρὶ
1 χεῖρον
1 χερρόνησον
1 χιλίαις
1 χιλιάρχας
1 χιλιαρχία
1 χιλίαρχον
1 χιόνες
1 χιόνος
1 χλαμύδας
1 Χορασμίους
1 χορηγίᾳ
1 χοῦν
1 χρεῶν
1 χρὴ
1 χρῆναι
1 χρήσασθαι
1 χρησθέντες
1 χρησμοὶ
1 χρησμοί
1 χρηστοῖς
1 χρόνιος
1 Χρόνος
1 χρόνῳ
1 χρυσίον
1 χρυσοῖ
1 χρυσόν
1 χώρα
1 χωρία
1 χωρίον
1 χῶρόν
1 ᾠκισμένην
1 ᾠκισμένοι
1 ᾠκισμένων
1 ὠνησόμενος
1 ὡρμήθην
1 ὠρύσσετο
1 ὣς
1 ὠφέλεια
1 ὠφέλειαν
1 ὠφελῆσαί
1 Ὤχου
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/02/2006