HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristophane, Les grenouilles

ἔκριναTexte grec :

[1450] τἀναντί᾽ <ἂν> πράττοντες οὐ σῳζοίμεθ᾽ ἄν;
(Διόνυσος)
εὖ γ᾽ ὦ Παλάμηδες, ὦ σοφωτάτη φύσις.
ταυτὶ πότερ᾽ αὐτὸς ηὗρες ἢ Κηφισοφῶν;
(Εὐριπίδης)
ἐγὼ μόνος· τὰς δ᾽ ὀξίδας Κηφισοφῶν.
τί δαὶ σύ; τί λέγεις;
(Αἰσχύλος)
τὴν πόλιν νῦν μοι φράσον
πρῶτον τίσι χρῆται· πότερα τοῖς χρηστοῖς;
1455 (Διόνυσος) πόθεν;
μισεῖ κάκιστα.
(Αἰσχύλος) τοῖς πονηροῖς δ᾽ ἥδεται;
(Διόνυσος)
οὐ δῆτ᾽ ἐκείνη γ᾽, ἀλλὰ χρῆται πρὸς βίαν.
(Αἰσχύλος)
πῶς οὖν τις ἂν σώσειε τοιαύτην πόλιν,
ᾗ μήτε χλαῖνα μήτε σισύρα συμφέρει;
1460 (Διόνυσος) εὕρισκε νὴ Δί᾽, εἴπερ ἀναδύσει πάλιν.
(Αἰσχύλος) ἐκεῖ φράσαιμ᾽ ἄν· ἐνθαδὶ δ᾽ οὐ βούλομαι.
(Διόνυσος) μὴ δῆτα σύ γ᾽, ἀλλ᾽ ἐνθένδ᾽ ἀνίει τἀγαθά.
(Αἰσχύλος)
τὴν γῆν ὅταν νομίσωσι τὴν τῶν πολεμίων
εἶναι σφετέραν, τὴν δὲ σφετέραν τῶν πολεμίων,
1465 πόρον δὲ τὰς ναῦς ἀπορίαν δὲ τὸν πόρον.
(Διόνυσος) εὖ, πλήν γ᾽ ὁ δικαστὴς αὐτὰ καταπίνει μόνος.
(Πλούτων) κρίνοις ἄν.
(Διόνυσος)
αὕτη σφῷν κρίσις γενήσεται·
αἱρήσομαι γὰρ ὅνπερ ἡ ψυχὴ θέλει.
(Εὐριπίδης)
μεμνημένος νυν τῶν θεῶν οὓς ὤμοσας
1470 ἦ μὴν ἀπάξειν μ᾽ οἴκαδ᾽, αἱροῦ τοὺς φίλους.
(Διόνυσος) ”ἡ γλῶττ᾽ ὀμώμοκ᾽“, Αἰσχύλον δ᾽ αἱρήσομαι.
(Εὐριπίδης) τί δέδρακας ὦ μιαρώτατ᾽ ἀνθρώπων;
(Διόνυσος) ἐγώ;
ἔκρινα νικᾶν Αἰσχύλον. τιὴ γὰρ οὔ;
(Εὐριπίδης)
αἴσχιστον ἔργον προσβλέπεις μ᾽ εἰργασμένος;
1475 (Διόνυσος) τί δ᾽ αἰσχρόν, ἢν μὴ τοῖς θεωμένοις δοκῇ;
(Εὐριπίδης) ὦ σχέτλιε περιόψει με δὴ τεθνηκότα;
(Διόνυσος)
τίς οἶδεν εἰ τὸ ζῆν μέν ἐστι κατθανεῖν,
τὸ πνεῖν δὲ δειπνεῖν, τὸ δὲ καθεύδειν κῴδιον;
(Πλούτων) χωρεῖτε τοίνυν ὦ Διόνυσ᾽ εἴσω.
(Διόνυσος) τί δαί;
1480 (Πλούτων) ἵνα ξενίσω <᾽γὼ> σφὼ πρὶν ἀποπλεῖν.
(Διόνυσος) εὖ λέγεις
νὴ τὸν Δί᾽· οὐ γὰρ ἄχθομαι τῷ πράγματι.
(Χορός)
μακάριός γ᾽ ἀνὴρ ἔχων
ξύνεσιν ἠκριβωμένην.
πάρα δὲ πολλοῖσιν μαθεῖν.
1485 ὅδε γὰρ εὖ φρονεῖν δοκήσας
πάλιν ἄπεισιν οἴκαδ᾽ αὖ,
ἐπ᾽ ἀγαθῶ μὲν τοῖς πολίταις,
ἐπ᾽ ἀγαθῷ δὲ τοῖς ἑαυτοῦ
ξυγγενέσι τε καὶ φίλοισι,
1490 διὰ τὸ συνετὸς εἶναι.
χαρίεν οὖν μὴ Σωκράτει
παρακαθήμενον λαλεῖν,
ἀποβαλόντα μουσικὴν
τά τε μέγιστα παραλιπόντα
1495 τῆς τραγῳδικῆς τέχνης.
τὸ δ᾽ ἐπὶ σεμνοῖσιν λόγοισι
καὶ σκαριφησμοῖσι λήρων
διατριβὴν ἀργὸν ποιεῖσθαι,
παραφρονοῦντος ἀνδρός.

Traduction française :

[1450] comment, en opérant le contraire, ne serions-nous pas sauvés ?
DIONYSOS. Très bien, ô Palamède, ô très sage nature! As-tu
trouvé cela tout seul, ou est-ce Cèphisophon ?
EURIPIDE. Moi seul. Les fioles sont de Cèphisophon.
DIONYSOS. Et toi, que dis-tu ?
ESCHYLE. Dis-moi d'abord de quels hommes la République fait
usage en ce moment. Est-ce des honnêtes gens ?
DIONYSOS. Le moyen ! Elle les déteste profondément ; mais
les méchants, elle les aime.
ESCHYLE. Non pas, mais elle s'en sert malgré elle. Comment
donc sauver un État à qui ne convient ni drap fin, ni bure ?
DIONYSOS. Trouve un moyen, de par Zeus ! de le sauver
encore du naufrage.
ESCHYLE. Je le dirai là-haut ; ici je ne veux pas.
DIONYSOS. Non certes ; mais envoie-lui d'ici même le
bonheur.
ESCHYLE. Ce serait regarder la terre des ennemis comme nôtre,
et la nôtre comme celle des ennemis ; nos vaisseaux comme nos
revenus, et nos revenus comme une ruine.
DIONYSOS. Bien ; mais le juge mange cela, à lui tout seul.
PLUTON. Décides-tu ?
DIONYSOS. A vous de décider ; je choisirai celui que mon
coeur préfère.
EURIPIDE. Souviens-toi maintenant des dieux par lesquels tu as
juré de m'emmener avec toi, et choisis tes amis.
DIONYSOS. "La langue a juré"; mais je choisis Eschyle.
EURIPIDE. Qu'as-tu fait, ô le plus odieux des hommes ?
DIONYSOS. Moi ? J'ai donné la victoire à Eschyle. Pourquoi non ?
EURIPIDE. Après avoir fait l'action la plus honteuse, oses-tu me
regarder ?
DIONYSOS. Qu'y a-t-il de honteux, si les spectateurs n'en
jugent pas ainsi ?
EURIPIDE. Méchant, me laisseras-tu donc parmi les morts ?
DIONYSOS. Qui sait si la vie n'est pas une mort, le souffle un
diner, le sommeil une toison ?
PLUTON. Entrez donc, Dionysos, à l'intérieur.
DIONYSOS. Pourquoi ?
PLUTON. Pour que je vous traite en hôtes, avant votre départ.
DIONYSOS. Bien dit, j'en prends Zeus à témoin. Je ne suis pas
fàché de l'affaire.
LE CHOEUR. Heureux l'homme d'une sagesse accomplie !
Beaucoup de preuves l'attestent. Celui-ci, pour s'être montré
sage, reverra sa maison, au grand avantage de ses concitoyens,
au grand avantage de ses parents et de ses amis, parce qu'il a été
intelligent. Il est donc bon de ne pas demeurer assis auprès do
Sokratés, pour bavarder, dédaignant la musique et méprisant les
sublimités de l'art tragique. Tenir des discours emphatiques,
débiter des subtilités niaises, et passer â cela une vie oisive, c'est
le fait d'un homme qui a perdu la raison.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 14/07/2005