HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristophane, Les grenouilles

ἐλεσβίαζενTexte grec :

[1300] λειμῶνα Μουσῶν ἱερὸν ὀφθείην δρέπων·
οὗτος δ᾽ ἀπὸ πάντων ”μὲν φέρει, πορνιδίων“,
σκολίων Μελήτου, Καρικῶν αὐλημάτων,
θρήνων, χορειῶν. τάχα δὲ δηλωθήσεται.
ἐνεγκάτω τις τὸ λύριον. καίτοι τί δεῖ
1305 λύρας ἐπὶ τούτων; ποῦ ᾽στιν ἡ τοῖς ὀστράκοις
αὕτη κροτοῦσα; δεῦρο Μοῦσ᾽ Εὐριπίδου,
πρὸς ἥνπερ ἐπιτήδεια ταῦτ᾽ ᾄδειν μέλη.
(Διόνυσος) αὕτη ποθ᾽ ἡ Μοῦσ᾽ οὐκ ἐλεσβίαζεν, οὔ.
(Αἰσχύλος)
ἀλκυόνες, αἳ παρ᾽ ἀενάοις θαλάσσης
1310 κύμασι στωμύλλετε,
τέγγουσαι νοτίοις πτερῶν
ῥανίσι χρόα δροσιζόμεναι·
αἵ θ᾽ ὑπωρόφιοι κατὰ γωνίας
εἱειειειλίσσετε δακτύλοις φάλαγγες
1315 ἱστόπονα πηνίσματα,
κερκίδος ἀοιδοῦ μελέτας,
ἵν᾽ ὁ φίλαυλος ἔπαλλε δελφὶς
πρῴραις κυανεμβόλοις
μαντεῖα καὶ σταδίους,
1320 οἰνάνθας γάνος ἀμπέλου,
βότρυος ἕλικα παυσίπονον.
περίβαλλ᾽ ὦ τέκνον ὠλένας.
ὁρᾷς τὸν πόδα τοῦτον;
(Διόνυσος) ὁρῶ.
(Αἰσχύλος) τί δαί; τοῦτον ὁρᾷς;
(Διόνυσος) ὁρῶ.
1325 (Αἰσχύλος) τοιαυτὶ μέντοι σὺ ποιῶν
τολμᾷς τἀμὰ μέλη ψέγειν,
ἀνὰ τὸ δωδεκαμήχανον
Κυρήνης μελοποιῶν;
τὰ μὲν μέλη σου ταῦτα· βούλομαι δ᾽ ἔτι
1330 τὸν τῶν μονῳδιῶν διεξελθεῖν τρόπον.
ὦ νυκτὸς κελαινοφαὴς
ὄρφνα, τίνα μοι
δύστανον ὄνειρον
πέμπεις ἐξ ἀφανοῦς,
Ἀίδα πρόμολον,
ψυχὰν ἄψυχον ἔχοντα,
1335 μελαίνας Νυκτὸς παῖδα,
φρικώδη δεινὰν ὄψιν,
μελανονεκυείμονα,
φόνια φόνια δερκόμενον,
μεγάλους ὄνυχας ἔχοντα.
ἀλλά μοι ἀμφίπολοι λύχνον ἅψατε
κάλπισί τ᾽ ἐκ ποταμῶν δρόσον ἄρατε, θέρμετε δ᾽ ὕδωρ,
1340 ὡς ἂν θεῖον ὄνειρον ἀποκλύσω.
ἰὼ πόντιε δαῖμον,
τοῦτ᾽ ἐκεῖν᾽· ἰὼ ξύνοικοι,
τάδε τέρα θεάσασθε.
τὸν ἀλεκτρυόνα μου συναρπάσασα
φρούδη Γλύκη.
Νύμφαι ὀρεσσίγονοι.
1345 ὦ Μανία ξύλλαβε.
ἐγὼ δ᾽ ἁ τάλαινα προσέχουσ᾽ ἔτυχον
ἐμαυτῆς ἔργοισι,
λίνου μεστὸν ἄτρακτον
εἱειειειλίσσουσα χεροῖν
κλωστῆρα ποιοῦσ᾽, ὅπως

Traduction française :

[1300] pour ne point paraître faucher dans la prairie sacrée des
Muses le même gazon que Phrynichos. Lui, il emprunte au langage
des courtisanes, aux scolies de Mélétos, aux airs de flûte cariens, aux
thrènes, aux airs de danse. Cela sera bientôt mis en évidence.
Qu'on m'apporte une lyre ! Mais à quoi bon une lyre pour lui ?
Où est la joueuse de coquilles ? Viens ici, Muse d'Euripide ; à toi
revient la tâche de moduler ces vers.
DIONYSOS. Jamais cette Muse n'a imité les Lesbiennes, jamais.
ESCHYLE. « Alcyons, qui gazouillez sur les flots intarissables de
la mer, le corps parfumé de gouttes de rosée ; et vous, araignées,
qui, dans les coins, ti-ti-ti-ti-tissez avec vos doigts la trame d'une
toile déliée, chef-d'oeuvre de la navette harmonieuse, où le
dauphin se plaît à bondir, au son de la flûte, autour des proues
azurées. Oracles, stades, pampre, délice de la vigne; enlacements
qui soutiennent le raisin. Entoure-moi de tes bras, ô mon enfant ! »
Vois-tu quel rhythme ?
DIONYSOS. Je le vois.
ESCHYLE. Quoi, vraiment ! Tu le vois ?
DIONYSOS. Je le vois.
ESCHYLE. Et, après cela, tu oses critiquer mes chants, toi qui,
pour les tiens, prends modèle sur les douze postures de Cyrène.
Voilà tes vers lyriques ; mais je veux encore examiner le procédé
de tes monodies. "O noire obscurité de la Nuit, quel songe
funeste m'envoies-tu du fond des ténèbres, ministre de Hadés,
doué d'une âme inanimée, fils de la sombre Nuit, dont le terrible
aspect fait frissonner, enveloppé d'un noir linceul, aux regards
farouches, farouches, muni d'ongles allongés ?
« Femmes, allumez-moi la lampe ; de vos urnes puisez la rosée
des fleuves; chauffez l'eau, pour que je me purifie de ce songe
divin. O Dieu des mers, c'est cela même. O mes compagnes,
contemplez ces prodiges. Glyca m'a enlevé mon coq et a disparu.
Nymphes des montagnes, ô Alania, arrêtez-la. Et moi,
infortunée, j'étais alors tout entière à mon oeuvre, ti-ti-ti-tissant
de mes mains le lin qui garnissait mon fuseau, faisant un peloton,

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 14/07/2005