HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristophane, Les grenouilles

γρυπαιέτουςTexte grec :

[950] χὠ δεσπότης χἠ παρθένος χἠ γραῦς ἄν.
(Αἰσχύλος)
εἶτα δῆτα
οὐκ ἀποθανεῖν σε ταῦτ᾽ ἐχρῆν τολμῶντα;
(Εὐριπίδης)
μὰ τὸν Ἀπόλλω·
δημοκρατικὸν γὰρ αὔτ᾽ ἔδρων.
(Διόνυσος)
τοῦτο μὲν ἔασον ὦ τᾶν.
οὐ σοὶ γάρ ἐστι περίπατος κάλλιστα περί γε τούτου.
(Εὐριπίδης)
ἔπειτα τουτουσὶ λαλεῖν ἐδίδαξα --
(Αἰσχύλος)
φημὶ κἀγώ.
955 ὡς πρὶν διδάξαι γ᾽ ὤφελες μέσος διαρραγῆναι.
(Εὐριπίδης)
λεπτῶν τε κανόνων ἐσβολὰς ἐπῶν τε γωνιασμούς,
νοεῖν ὁρᾶν ξυνιέναι στρέφειν ἐρᾶν τεχνάζειν,
κάχ᾽ ὑποτοπεῖσθαι, περινοεῖν ἅπαντα--
(Αἰσχύλος) φημὶ κἀγώ.
(Εὐριπίδης)
οἰκεῖα πράγματ᾽ εἰσάγων, οἷς χρώμεθ᾽, οἷς ξύνεσμεν,
960 ἐξ ὧν γ᾽ ἂν ἐξηλεγχόμην· ξυνειδότες γὰρ οὗτοι
ἤλεγχον ἄν μου τὴν τέχνην· ἀλλ᾽ οὐκ ἐκομπολάκουν
ἀπὸ τοῦ φρονεῖν ἀποσπάσας, οὐδ᾽ ἐξέπληττον αὐτούς,
Κύκνους ποιῶν καὶ Μέμνονας κωδωνοφαλαροπώλους.
γνώσει δὲ τοὺς τούτου τε κἀμοὺς ἑκατέρου μαθητάς.
965 τουτουμενὶ Φορμίσιος Μεγαίνετός θ᾽ ὁ Μανῆς,
σαλπιγγολογχυπηνάδαι, σαρκασμοπιτυοκάμπται,
οὑμοὶ δὲ Κλειτοφῶν τε καὶ Θηραμένης ὁ κομψός.
(Διόνυσος)
Θηραμένης; σοφός γ᾽ ἀνὴρ καὶ δεινὸς ἐς τὰ πάντα,
ὃς ἢν κακοῖς που περιπέσῃ καὶ πλησίον παραστῇ,
970 πέπτωκεν ἔξω τῶν κακῶν, οὐ Χῖος ἀλλὰ Κεῖος.
(Εὐριπίδης)
τοιαῦτα μέντοὐγὼ φρονεῖν
τούτοισιν εἰσηγησάμην,
λογισμὸν ἐνθεὶς τῇ τέχνῃ
καὶ σκέψιν, ὥστ᾽ ἤδη νοεὶν
975 ἅπαντα καὶ διειδέναι
τά τ᾽ ἄλλα καὶ τὰς οἰκίας
οἰκεῖν ἄμεινον ἢ πρὸ τοῦ
κἀνασκοπεῖν, ”πῶς τοῦτ᾽ ἔχει;
ποῦ μοι τοδί; τίς τοῦτ᾽ ἔλαβε;“
(Διόνυσος)
980 νὴ τοὺς θεοὺς νῦν γοῦν Ἀθηναίων
ἅπας τις εἰσιὼν
κέκραγε πρὸς τοὺς οἰκέτας
ζητεῖ τε, ”ποῦ ᾽στιν ἡ χύτρα;
τίς τὴν κεφαλὴν ἀπεδήδοκεν
985 τῆς μαινίδος; τὸ τρύβλιον
τὸ περυσινὸν τέθνηκέ μοι·
ποῦ τὸ σκόροδον τὸ χθιζινόν;
τίς τῆς ἐλάας παρέτραγεν;“
τέως δ᾽ ἀβελτερώτατοι
990 κεχηνότες Μαμμάκυθοι
Μελιτίδαι καθῆντο.
(Χορός)
τάδε μὲν λεύσσεις φαίδιμ᾽ Ἀχιλλεῦ·
σὺ δὲ τί φέρε πρὸς ταῦτα λέξεις;
μόνον ὅπως . . .
μή σ᾽ ὁ θυμὸς ἁρπάσας
995 ἐκτὸς οἴσει τῶν ἐλαῶν·
δεινὰ γὰρ κατηγόρηκεν.
ἀλλ᾽ ὅπως ὦ γεννάδα
μὴ πρὸς ὀργὴν ἀντιλέξεις,
ἀλλὰ συστείλας ἄκροισι

Traduction française :

[950] ou maître, jeune fille ou vieille.
ESCHYLE. Ne méritais-tu pas la mort pour cette audace ?
EURIPIDE. Non, par Apollon ! Je faisais une oeuvre démocratique.
DIONYSOS. Laissons cela de côté, mon cher ; car la discussion
sur ce point ne serait pas pour toi une très belle affaire.
EURIPIDE. De plus j'ai appris à ces gens-ci à parler.
ESCHYLE. J'en conviens, mais avant de le leur apprendre, que
n'as-tu craqué par le milieu !
EURIPIDE. Et puis la mise en oeuvre des règles subtiles, les
coins et recoins des mots, réfléchir, voir, comprendre, ruser,
aimer, intriguer, soupçonner le mal, songer à tout.
ESCHYLE. J'en conviens.
EURIPIDE. Introduisant sur la scène la vie intime, nos
habitudes quotidiennes, de manière à provoquer la critique : car
chacun s'y connaissant pouvait critiquer mon procédé. Mais je
ne faisais pas un fracas capable de troubler la raison, je ne les
frappais point d'étonnement avec des Cycnos et des Memnons
guindés sur des chevaux dont les harnais résonnent. Tu vas
connaître quels sont ses disciples et les miens. A lui Phormisios,
Mégaenétos de Magnésie, hérissés de trompettes, de lances et de
barbes, dont les sarcasmes plient les pins ; à moi Clitophon et le
gracieux Thèramène.
DIONYSOS. Thèramène, cet homme habile et prêt à tout, qui,
tombant dans quelque méchante affaire, et voyant l'imminence,
se tire de peine, en disant qu'il n'est pas de Chios, mais de Céos ?
EURIPIDE. Voilà comment je suis parvenu à leur former le
jugement, en introduisant dans mon art le raisonnement et la
réflexion ; de sorte que maintenant ils comprennent et pénètrent
tout, gouvernent mieux leur maison qu'autrefois, en se disant : «
Où en est cette affaire ? Qu'est devenu ceci ? Qui a pris cela ? »
DIONYSOS. Oui ! de par les dieux ! Aujourd'hui tout Athénien
rentrant chez lui crie à ses serviteurs et s'informe : « Où est la
marmite ? Qui a mangé la tête de l'anchois ? Le plat que j'ai
acheté l'an dernier n'existe plus. Où est l'ail d'hier ? Qui a mangé
les olives? » Auparavant, c'étaient des sots, bouche béante,
plantés là, comme des Mammacythes et des Mélitides.
LE CHOEUR.
« Tu vois cela, brillant Achille ! » Et toi, voyons, que vas-tu
répondre ? Seulement, que la passion ne t'emporte pas au delà
des oliviers : car son attaque a été vive. Mais, ô mon brave, ne
riposte pas avec colère ; cargue tes voiles

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 14/07/2005