HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

APPIEN d'Alexandrie, Histoire romaine - Les guerres civiles, livre II

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


ο  =  347 formes différentes pour 1475 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
2 Διὸ
15 ἄλλο
2 ἐκεῖνο
46 ἀπὸ
1 ἀπό
1 Ἀπὸ
6 ὑπό
3 Ὑπὸ
86 ὑπὸ
1 Πρὸ
26 πρὸ
2 δεῦρο
3 Τό
315 τὸ
8 τό
7 Τὸ
1 ἐπρίατο
2 ἐξήλατο
1 ἐσήλατο
2 ἐνεπίμπλατο
5 ἀπεκρίνατο
2 ἐδύνατο
1 ἠμύνατο
2 ἐκρατύνατο
1 ἐφυλάξατο
1 διετάξατο
1 παρετάξατο
1 ἀνεδέξατο
1 διενήξατο
1 εὔξατο
1 ἠκροᾶτο
1 ἠρᾶτο
1 ἀνεσύρατο
2 ἑωρᾶτο
1 ἠσπάσατο
1 ἠμφιέσατο
1 προεκαλέσατο
2 διεχρήσατο
1 ἐκτήσατο
1 περιεστήσατο
1 συνεστήσατο
2 παρεστήσατο
1 ἀπεσείσατο
1 ἐψηφίσατο
1 ἀπεδύσατο
1 διεκελεύσατο
2 διωρθώσατο
1 ἐκυκλώσατο
3 ἐχειρώσατο
1 ἀνεσώσατο
1 ὤσατο
2 καθίστατο
1 ἀνίστατο
1 ἐνίστατο
1 ἐξίστατο
1 ἵστατο
2 ἡττᾶτο
1 ἀναμεμίχατο
1 ἥψατο
1 ἠμείψατο
1 ἐλάβετο
1 συνετρίβετο
1 Ἐπεφθέγγετο
1 διελέγετο
1 ἐλέγετο
2 ἀνήγετο
1 ἐπήγετο
1 παρήγετο
1 ἤγετο
7 ἠπείγετο
1 εἰργάζετο
2 ἐβιάζετο
1 ἡτοιμάζετο
1 ἐγυμνάζετο
1 ἐδοξάζετο
1 ἡρπάζετο
1 παρεσκευάζετο
1 ἀντιπαρεσκευάζετο
2 ἐκαθέζετο
1 μετεκομίζετο
1 ἐκομίζετο
1 ἐνομίζετο
1 ἠγωνίζετο
1 ἠθροίζετο
1 διεσῴζετο
1 διέθετο
1 μετέθετο
1 ἐπείθετο
1 διετίθετο
1 ἐπετίθετο
1 παρετίθετο
1 ᾖσθετο
2 ἐπύθετο
1 διεσείετο
1 ἀφίκετο
1 ἠρέσκετο
2 ἀνεγινώσκετο
1 εἵλετο
1 ἀνεβάλλετο
1 ἀντιπαρεβάλλετο
1 ἐπηγγέλλετο
1 συνεστέλλετο
1 ἔπλετο
1 διώλετο
1 ἀπώλετο
1 ἐπυνθάνετο
2 ἐπεγίγνετο
17 ἐγίγνετο
7 ἐγένετο
1 ἐπεφαίνετο
1 ὑπεφαίνετο
1 κατεφαίνετο
3 ἐφαίνετο
1 ἐγίνετο
3 ὑπεκρίνετο
1 ἠμύνετο
1 εἵπετο
1 μετεπέμπετο
1 ἐπέμπετο
1 περιεφέρετο
1 ἐξεφέρετο
4 ἐφέρετο
2 ἤρετο
1 ἐτεκμαίρετο
1 συνωδύρετο
1 ὠδύρετο
1 ὠλοφύρετο
1 διηλλάσσετο
1 συνηλλάσσετο
1 ἐταράσσετο
1 ἐπράσσετο
1 διετάσσετο
1 συνετάσσετο
1 ἐξετάσσετο
1 ἥπτετο
1 ἐνεκαλύπτετο
1 ἀνεπαύετο
1 κατεπαύετο
1 κατεδύετο
1 ἐγεύετο
1 ὑπεσαλεύετο
1 ἐθεραπεύετο
1 ἐστρατεύετο
1 προυμαντεύετο
1 ἐθύετο
2 διελύετο
1 ἐφύετο
2 ἐπεγράφετο
2 ἀπεστρέφετο
1 ἐπεστρέφετο
1 κατεμέμφετο
1 συνεμάχετο
1 ἐξεδέχετο
2 ἐδέχετο
1 διενήχετο
1 κατείχετο
1 ἤρχετο
1 εὔχετο
1 τεθορύβητο
1 ἐπεποίητο
1 κεκόσμητο
2 γεγένητο
1 προσγεγένητο
2 ἀνῄρητο
1 ᾕρητο
1 προείρητο
1 ἐχρῆτο
2 ὑπέσχητο
1 δύναιτο
1 ἄρξαιτο
1 ἐργάσαιτό
1 ἀγωνίσαιτο
6 εἰσηγεῖτο
3 ἡγεῖτο
1 έἡγεῖτο
1 ἐδεῖτο
2 ἐποιεῖτο
1 συνέκειτο
1 ἐκαλεῖτο
1 ἠριθμεῖτο
1 ὑπισχνεῖτο
1 διενοεῖτο
1 ἡρεῖτο
2 ἡἡρεῖτο
1 διεκρατεῖτο
1 παρῃτεῖτο
1 ἐπείγοιτο
1 προδιδοῖτο
1 δέοιτο
1 καταβιάζοιτο
1 χαρίζοιτο
1 ὑβρίζοιτο
1 ἀποθοῖτο
1 βούλοιτο
1 γίγνοιτο
9 γένοιτο
1 ἐπιγένοιτο
1 ἀφαιροῖτο
2 ἔσοιτο
1 ἐπέπρακτο
1 ἐδέδοκτο
1 κεκήρυκτο
1 ἀνέῳκτο
1 ἐνεπίμπλαντο
1 παρετάξαντο
1 ἐξήραντο
1 ὠδύραντο
1 Ἐβιάσαντο
1 ἐπηράσαντο
1 διεχρήσαντο
1 Συνεστήσαντο
1 ἐδαίσαντο
1 ηὐλίσαντο
2 προσεψηφίσαντο
2 ἐψηφίσαντο
1 ἐκοινώσαντο
1 καθίσταντο
1 συνέθεντο
1 συνετίθεντο
1 ἀπετίθεντο
2 μετετίθεντο
1 ἐτίθεντο
1 προυτίθεντο
1 προσίεντο
1 ἠφίεντο
1 ἐπεποίηντο
1 προδιῴκηντο
5 δύναιντο
1 παρασκευάσαιντο
1 κυκλώσαιντο
2 ἐνέκειντο
1 μισθοῖντο
1 παραβάλλοιντο
1 πυνθάνοιντο
1 γένοιντο
1 περιγένοιντο
1 ἐξαλαύνοιντο
1 διαφέροιντο
1 ἐπελέγοντο
1 ὠρέγοντο
2 ἠπείγοντο
1 ᾖδοντο
2 ἥδοντο
1 ὑπείδοντο
1 ἐδέοντο
1 ἡτοιμάζοντο
1 ἠσπάζοντο
1 παρεσκεύαζοντο
1 ἐληίζοντο
1 ἠρεθίζοντο
1 ἐμερίζοντο
1 ἰσχυρίζοντο
1 ἐψηφίζοντο
3 συνεπλέκοντο
1 Ἀφίκοντο
1 ἀφίκοντο
1 ἐμεθύσκοντο
3 εἵλοντο
1 ἀνεβάλλοντο
3 ἐβούλοντο
1 ἀπώλοντο
1 συνεπελαμβάνοντο
1 ἐπυνθάνοντο
4 ἐγίγνοντο
1 ἐγένοντο
3 Ἐγένοντο
1 ἐξηλαύνοντο
2 ἐτράποντο
1 ἐτρέποντο
1 ἀπελείποντο
1 ὑπελείποντο
1 συνείποντο
1 ὑπελίποντο
1 ἀνεπέμποντο
1 διεφέροντο
1 συνεφέροντο
1 ὑπεφέροντο
1 ἐφέροντο
1 συνεταράσσοντο
1 συνετάσσοντο
1 κατεπλήσσοντο
1 κατεπαύοντο
1 ἐστρατεύοντο
1 διελύοντο
1 προυγράφοντο
1 ἀπεστρέφοντο
1 ἐπεμέμφοντο
1 ἐδέχοντο
1 ἀπέσχοντο
1 εὔχοντο
1 ᾤχοντο
1 ᾤοντο
1 συνώμνυντο
1 ἐθορυβοῦντο
1 Ἡγοῦντο
6 ἡγοῦντο
2 ᾐδοῦντο
1 ᾑοῦντο
1 ἐξεμισθοῦντο
1 προσεποιοῦντο
1 ἐποιοῦντο
2 ἐκυκλοῦντο
2 ἐωνοῦντο
1 ἐπενοοῦντο
1 διῃροῦντο
1 ἀφηροῦντο
1 ἀφῃροῦντο
1 ἠποροῦντο
1 συνεκροτοῦντο
1 ἠλῶντο
1 ἐμηχανῶντο
1 ἐπηρῶντο
1 ἀπεπειρῶντο
1 ἡττῶντο
2 ἐγέγραπτο
1 ἀγήγερτο
1 ἐπῆρτο
1 ἐξείργαστο
1 εἴργαστο
1 ἐξήταστο
1 ἐξηνδραπόδιστο
1 εἴθιστο
1 κατέγνωστο
2 ἐλέλυτο
1 συνώμνυτό
1 ἐσβέννυτο
1 διεμισθοῦτο
1 ἐπεραιοῦτο
1 ἐδεξιοῦτο
1 Τοιοῦτο
3 τοσοῦτο
1 τοῦτό
24 τοῦτο
6 Τοῦτο
1 αὐτό
19 αὐτὸ
1 ἔρρωτο
1 ἐκεκύρωτο
1 δυο
29 δύο
1 ᾕρητὀ
329
73
1
18
6
8
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2006