HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

APPIEN d'Alexandrie, Histoire romaine - Les guerres civiles, livre II

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


ε  =  400 formes différentes pour 1924 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
1 προσέλαβε
1 κατέλαβε
1 ἀποδιέτριβε
16 γε
2 γέ
2 ἐπήγαγε
1 Παρήγαγε
1 εἰσήγαγε
1 ἀντέλεγε
2 Ἔλεγε
2 ἔλεγε
1 ὤρεγε
1 ἔληγε
2 συνῆγε
1 παρῆγε
5 ἦγε
1 ἤνοιγε
1 ἔφευγε
1 ἔφσυγε
3 διέφυγε
1 ἔφυγε
2 ἔγωγε
1 δε
544 δὲ
23 δέ
1 ἐνθάδε
2 Τοιάδε
9 τοιάδε
1 τοιᾷδε
2 οἴκαδε
4 Τοσάδε
3 τοσάδε
30 τάδε
1 Τάδε
7 μηδὲ
2 τοσήδε
2 τοσῇδε
5 τῇδε
1 Ἥδε
6 ἥδε
1 τοιοίδε
1 Τοσοίδε
3 τοσοίδε
1 εἶδε
2 αἵδε
2 Οἵδε
8 οἵδε
1 τοιάνδε
1 τοσήνδε
1 Τήνδε
9 τήνδε
7 τοσόνδε
15 τόνδε
4 τοιῶνδε
6 τοσῶνδε
14 τῶνδε
1 Τῶνδε
1 Τόδε
18 τόδε
17 ὅδε
2 τοιᾶσδε
2 τάσδε
4 τοσῆσδε
10 τῆσδε
1 τοσαῖσδε
1 ταῖσδε
2 τοσοῖσδε
5 τοῖσδε
1 Τοιόσδε
3 τοιούσδε
2 τοσούσδε
3 τούσδε
1 τοιοῦδε
3 τοσοῦδε
21 τοῦδε
1 Τοῦδε
1 οὐδέ
42 οὐδὲ
1 Οὐδὲ
6 τοσῷδε
24 τῷδε
1 ιτῷδε
9 Ὧδε
17 ὧδε
1 ςὧδε
1 ἐθαύμαζε
1 ἐγύμναζε
1 ἐτέχναζε
1 ἔφραζε
1 ἀνθησύχαζε
2 ἡσύχαζε
1 ἐβάδιζε
1 ἀνηρέθιζε
1 ἠρέθιζε
1 ἐπήλπιζε
2 ἤλπιζε
1 ἐχρημάτιζε
1 σῷζε
1 Σῷζε
1 ἀγαθὲ
1 ἔπαθε
1 ἔπειθε
1 ἐπανῆλθε
2 προῆλθε
1 ἐπῆλθε
1 παρῆλθε
1 ἐσῆλθε
1 μετῆλθε
4 ἦλθε
1 ἐπισημήνασθε
1 ἐξεργάσασθε
1 προυκαλέσασθε
1 χρήσασθε
1 χαρίσασθέ
2 ἐψηφίσασθε
1 ἐπανίστασθε
1 ἐπισκέψασθε
1 τίθεσθε
1 συνετίθεσθε
2 βούλεσθε
1 συναίρεσθε
1 ἀποθήσεσθε
1 Φυλάσσεσθε
1 μάχεσθε
1 Ἔχεσθε
1 ὄψεσθε
1 ἡγῆσθε
1 Μέμνησθέ
1 Μέμνησθε
1 στρατηγεῖσθε
1 ὑπεραπολογεῖσθε
1 ᾐδεῖσθε
1 συνώμνυσθε
1 ἔκλαιε
1 κρίνειε
1 περάσειε
1 ἀνέσειε
1 ποιήσειε
1 προσποιήσειε
1 ἐξορμήσειε
1 ἐπιφθονήσειε
1 τελευτήσειε
1 κινδυνεύσειε
1 ἐπιστρατεύσειε
1 Πομπήιε
1 μακάριε
1 πάτριε
1 ἀνήνεγκέ
1 περιέθηκε
1 ἀνέθηκε
1 ἐπέθηκε
1 προύθηκε
1 ἐφῆκε
2 ἧκε
1 εἷλκε
1 ἀπήρεσκε
1 συνεγίγνωσκε
1 μετεγίγνωσκε
3 ἀνεγίνωσκε
1 συνεγίνωσκε
1 ἀπεγίνωσκε
1 ἐνέδωκε
2 ἐπέδωκε
1 Ἐπέδωκε
1 παρέδωκε
4 ἔδωκε
1 προύδωκε
2 ἐδίωκε
1 ἀνεῖλε
2 εἷλε
1 ἀντιπαρήγγελλε
1 Ἔμελλε
1 ἔμελλε
3 ἐπέστελλε
6 με
1 δραμε
2 ἐξέδραμε
1 ἔδραμε
1 προύδραμε
2 κἀμὲ
1 κἀμέ
1 διένεμε
1 ἐνέτεμε
1 Ἐμὲ
1 ἐμὲ
1 διένειμε
1 διελάμβανε
1 ἀνελάμβανε
1 συνελάμβανε
1 προελάμβανε
2 ἀπέθανε
2 ἀνέμενε
1 ὑπέμενε
1 κατέμενε
3 ἔστενε
1 ἔξηνε
2 ἀπέφηνε
1 προεσήμαινε
1 ὑπεσήμαινε
1 ἐδείμαινε
1 κατέμεινε
1 ἀνέτεινε
2 ἔκτεινε
1 ἀπέκαμνε
1 ἔκαμνε
1 ἐπώτρυνε
1 ἐξετράχυνε
1 ἐπετάχυνε
1 ἐνήλλαξέ
1 ἐνήλλαξε
1 ἔπραξε
3 ἐπάταξε
1 προσέταξέ
2 προσέταξε
1 ὤρεξε
1 ἔπληξε
2 ἔδειξε
1 εἶξε
2 ἔδοξε
1 κατῆρξε
1 ἀνέζευξε
1 ἐπέτρεπε
1 ἐπέ
1 ἔλειπε
2 ἐπεῖπε
1 ἐξέλιπε
1 κατέλιπε
5 εἶπε
1 πέμπε
1 περιέπεμπε
2 ἐξέπεμπε
1 ἐσέπεμπε
1 κατέπεμπε
2 ἔπεμπε
2 ἄνδρε
1 ἐξέφερε
1 ἐσέφερε
1 κατέφερε
1 μετέφερε
2 ἔφερε
1 ἀνεκάθηρε
1 εὗρε
2 σε
1 ἔφθασε
1 Ἐπετώθασε
2 ἐπεμειδίασε
1 ἤλασε
1 ἐκόλασε
1 ὠνόμασε
1 ἀπεπείρασε
1 ἀνεπήδησε
1 προεπήδησε
1 μετεμέλησε
1 ἐπηπείλησε
1 ἀνεβόησε
1 ἐδημηγόρησε
1 συνεχώρησε
2 ὑπεχώρησε
1 ἐκράτησε
1 ἐζήτησε
1 περιέστησε
1 Ἀνέστησε
1 ἀπέστησε
1 ἔστησε
1 ἀντήχησε
2 ἔδεισε
1 ἔπεισε
1 ἤρεισε
1 ἐκάθισε
1 ᾤκισε
1 ἐνεχείρισε
1 διήλλασσε
1 συνετάρασσε
1 ἐξέτασσε
1 παρέτασσε
1 προσέτασσε
1 ἐξέπλησσε
1 κατέπλησσε
1 ἀντεστρατοπέδευσε
2 ἐστρατοπέδευσε
2 ἐκέλευσε
1 Ἐκέλευσε
1 ἀπέπλευσε
1 κατέπλευσε
1 ἐστάθμευσε
1 ἀπηγόρευσε
1 εἵλκυσε
2 διέλυσε
1 παρέλυσε
1 ἐκώλυσε
1 ἐξήνυσε
2 ἐστεφάνωσε
1 ἐκύρωσε
2 τέ
402 τε
1 ἀνενέγκατε
1 Νικᾶτε
1 ἐποιήσατε
1 ἐγχώσατε
1 εἰλήφατε
1 λέγετε
1 φράζετε
2 νομίζετε
1 φροντίζετε
1 καθέλετέ
1 ἐθέλετε
1 βραδύνετε
2 ἕξετε
1 ἀπολείπετε
1 ἔχετε
1 ἐπακολουθῆτέ
11 μήτε
1 δοκιμάσητε
1 ἔχητε
1 ἦτε
1 στρατηγεῖτε
1 δοκεῖτε
1 συναριθμεῖτε
1 καταφρονεῖτε
1 προλάβοιτε
1 ἐθέλοιτε
2 Ἴτε
26 εἴτε
1 Εἴτε
1 ἡττηθέντε
5 πέντε
1 ἐρίζοντε
1 πεποιθότε
1 ἐνίοτε
1 γεγονότε
8 ποτε
4 ποτὲ
1 οὐδέποτε
3 οὔποτε
2 Τότε
38 τότε
1 ἑκάστοτε
18 ὅτε
1 ἐξέπιπτε
1 ἐπέπιπτε
1 προσέπιπτε
1 ἐνίπιπτε
1 ἐξέκοπτε
1 προύκοπτε
1 ἀνεκάλυπτε
1 ἐπέκρυπτε
1 πάρεστε
1 ἐστε
1 εἐστὲ
2 ἔστε
2 σύνιστέ
1 ἴστε
1 Ἴστε
6 ὥστε
2 ἀξιοῦτε
1 ἠξιοῦτε
3 Βροῦτε
44 οὔτε
2 Οὔτε
1 ἐθριάμβευε
1 μετεστρατοπέδευε
1 ἀπεσάλευε
6 ἐκέλευε
1 συνελεσχήνευε
1 ἐλεσχήνευε
1 ἐκαθάρευε
1 ἐφήδρευε
1 διενυκτέρευε
1 συνηγόρευε
2 διετάφρευε
1 ἀνταπετάφρευε
2 ἱκέτευε
1 ἐπώπτευε
2 ὑπώπτευε
1 ἐδυνάστευε
2 διέλυε
2 κατεκώλυε
1 ἐμήνυε
1 ὑπήκουε
1 ἔγραφε
1 ἀνέστρεφε
1 διέτρεχε
1 ἐπέτρεχε
1 Περιεῖχε
1 κατεῖχε
4 εἶχε
1 συνῆρχε
2 ἐξῆρχε
3 ἀνέσχε
2 παρέσχε
1 ἔσχε
1 συνέθαψε
2 ἐπέγραψε
1 ἀντέγραψε
2 ἐπέτρεψε
2 ἀπέρριψε
1 διέτριψε
1 ἔπεμψε
1 ἀπέκοψε
1 τἐ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2006