HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

APOLLONIOS de Rhodes, Argonautica, chant I

ἐυστείρηςTexte grec :

[1,400] αὔτως, οὔ τι πάλῳ: ἐπὶ δ' ἔτρεπον αἰνήσαντες
Τῖφυν ἐυστείρης οἰήια νηὸς ἔρυσθαι.
Ἔνθεν δ' αὖ λάιγγας ἁλὸς σχεδὸν ὀχλίζοντες
νήεον αὐτόθι βωμὸν ἐπάκτιον Ἀπόλλωνος,
Ἀκτίου Ἐμβασίοιό τ' ἐπώνυμον: ὦκα δέ τοίγε
405 φιτροὺς ἀζαλέης στόρεσαν καθύπερθεν ἐλαίης.
τείως δ' αὖτ' ἀγέληθεν ἐπιπροέηκαν ἄγοντες
βουκόλοι Αἰσονίδαο δύω βόε. τοὺς δ' ἐρύσαντο
κουρότεροι ἑτάρων βωμοῦ σχεδόν. οἱ δ' ἄρ' ἔπειτα
χέρνιβά τ' οὐλοχύτας τε παρέσχεθον. αὐτὰρ Ἰήσων
410 εὔχετο κεκλόμενος πατρώιον Ἀπόλλωνα:
"Κλῦθι ἄναξ, Παγασάς τε πόλιν τ' Αἰσωνίδα ναίων,
ἡμετέροιο τοκῆος ἐπώνυμον, ὅς μοι ὑπέστης
Πυθοῖ χρειομένῳ ἄνυσιν καὶ πείραθ' ὁδοῖο
σημανέειν, αὐτὸς γὰρ ἐπαίτιος ἔπλευ ἀέθλων:
415 αὐτὸς νῦν ἄγε νῆα σὺν ἀρτεμέεσσιν ἑταίροις
κεῖσέ τε καὶ παλίνορσον ἐς Ἑλλάδα. σοὶ δ' ἂν ὀπίσσω
τόσσων, ὅσσοι κεν νοστήσομεν, ἀγλαὰ ταύρων
ἱρὰ πάλιν βωμῷ ἐπιθήσομεν: ἄλλα δὲ Πυθοῖ,
ἄλλα δ' ἐς Ὀρτυγίην ἀπερείσια δῶρα κομίσσω.
420 νῦν δ' ἴθι, καὶ τήνδ' ἧμιν, Ἑκηβόλε, δέξο θυηλήν,
ἥν τοι τῆσδ' ἐπίβαθρα χάριν προτεθείμεθα νηὸς
πρωτίστην: λύσαιμι δ', ἄναξ, ἐπ' ἀπήμονι μοίρῃ
πείσματα σὴν διὰ μῆτιν: ἐπιπνεύσειε δ' ἀήτης
μείλιχος, ᾧ κ' ἐπὶ πόντον ἐλευσόμεθ' εὐδιόωντες."
425 Ἠ, καὶ ἅμ' εὐχωλῇ προχύτας βάλε. τὼ δ' ἐπὶ βουσὶν
ζωσάσθην, Ἀγκαῖος ὑπέρβιος, Ἡρακλέης τε.
ἤτοι ὁ μὲν ῥοπάλῳ μέσσον κάρη ἀμφὶ μέτωπα
πλῆξεν, ὁ δ' ἀθρόος αὖθι πεσὼν ἐνερείσατο γαίῃ:
Ἀγκαῖος δ' ἑτέροιο κατὰ πλατὺν αὐχένα κόψας
430 χαλκείῳ πελέκει κρατεροὺς διέκερσε τένοντας:
ἤριπε δ' ἀμφοτέροισι περιρρηδὴς κεράεσσιν.
τοὺς δ' ἔταροι σφάξαν τε θοῶς, δεῖράν τε βοείας,
κόπτον, δαίτρευόν τε, καὶ ἱερὰ μῆρ' ἐτάμοντο,
κὰδ δ' ἄμυδις τάγε πάντα καλύψαντες πύκα δημῷ
435 καῖον ἐπὶ σχίζῃσιν: ὁ δ' ἀκρήτους χέε λοιβὰς
Αἰσονίδης, γήθει δὲ σέλας θηεύμενος Ἴδμων
πάντοσε λαμπόμενον θυέων ἄπο τοῖό τε λιγνὺν
πορφυρέαις ἑλίκεσσιν ἐναίσιμον ἀίσσουσαν:
αἶψα δ' ἀπηλεγέως νόον ἔκφατο Λητοΐδαο:
440 "Ὑμῖν μὲν δὴ μοῖρα θεῶν χρειώ τε περῆσαι
ἐνθάδε κῶας ἄγοντας: ἀπειρέσιοι δ' ἐνὶ μέσσῳ
κεῖσέ τε δεῦρό τ' ἔασιν ἀνερχομένοισιν ἄεθλοι.
αὐτὰρ ἐμοὶ θανέειν στυγερῇ ὑπὸ δαίμονος αἴσῃ
τηλόθι που πέπρωται ἐπ' Ἀσίδος ἠπείροιο.
445 ὧδε κακοῖς δεδαὼς ἔτι καὶ πάρος οἰωνοῖσιν
πότμον ἐμὸν πάτρης ἐξήιον, ὄφρ' ἐπιβαίην
νηός, ἐυκλείη δὲ δόμοις ἐπιβάντι λίπηται."
Ὧς ἄρ' ἔφη: κοῦροι δὲ θεοπροπίης ἀίοντες
νόστῳ μὲν γήθησαν, ἄχος δ' ἕλεν Ἴδμονος αἴσῃ.

Traduction française :

[1,400] sans tirage au sort. Puis, on confia d'un commun accord à Tiphys
la charge de diriger le gouvernail.
On ramassa ensuite des pierres sur le rivage, on éleva un autel à Apollon,
protecteur des rivages et des embarquements, et on étendit dessus des branches
sèches d'olivier. Dans le même temps, les esclaves de Jason amenèrent deux
taureaux. Les plus jeunes d'entre les Argonautes les conduisirent au pied de
l'autel, et prèsentèrent avec l'orge sacrée l'eau nécessaire pour laver les
mains. Jason s'adressant alors à Apollon : "ô toi ! dit-il, protecteur de
Pagases et de la ville d'Ésonie, à laquelle mon père a donné son nom, Apollon,
écoute ma prière! Ce sont tes oracles qui m'ont engagé dans les périls que je
vais affronter. Tu m'as promis lorsque j'allai te consulter à Delphes de faire
réussir cette expédition. Conduis donc toi-même notre vaisseau vers ces bords
éloignés, et ramène-le toi-même dans la Grèce avec tous mes compagnons. Nous
t'immolerons sur ce même autel, à notre retour, autant de taureaux que nous
serons alors de guerriers échappés aux périls, et j'enrichirai de mes prèsents
les temples de Delphes et de Délos. Reçois donc aujourd'hui la première offrande
que nous te prèsentons en montant sur ce vaisseau. Fais, dieu puissant, que nous
partions heureusement sous tes auspices, qu'un vent favorable enfle nos voiles
et que le calme nous accompagne toujours." En achevant cette prière, Jason
répandit l'orge sacrée sur la tête des victimes qu'Hercule et Ancée se
préparaient d'immoler. Hercule décharge à l'un des taureaux un coup de massue
sur le front, et l'abat à ses pieds. Ancée frappe l'autre de sa hache, et lui
fend le cou, l'animal chancelle et tombe sur ses cornes. Aussitôt on les égorge,
on les dépouille et on les coupe par morceaux. Les cuisses, consacrées au dieu,
sont mises à part. On les recouvre exactement de graisse et on les fait briller
sur l'autel, tandis que Jason fait des libations de vin.
Cependant la flamme brille de toutes parts, et la fumée s'élève en longs
tourbillons de pourpre. Le devin Idmon se réjouit en voyant ces heureux prèsages
de la faveur du dieu: "Vous reviendrez, s'écria-t-il aussitôt, oui, vous
reviendrez dans la Grèce chargés de la Toison d'or; telle est la volonté des
dieux. Mais combien vous aurez à soutenir auparavant de combats ! Pour moi qu'un
destin cruel condamne à ne plus revoir ces lieux, je vais chercher au loin la
mort dans les champs de l'Asie. De sinistres augures m'avaient instruit déjà de
mon sort. Cependant j'ai quitté ma patrie pour vous suivre, et laisser ainsi à
mes descendants une gloire immortelle." Les Argonautes, entendant ce discours,
furent aussi touchés du sort d'Idmon que flattés du retour qu'il leur annonçait.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/05/2005