HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

APOLLONIOS de Rhodes, Argonautica, chant I

μέμηλενTexte grec :

[1,350] γηθόσυνος, καὶ τοῖα λιλαιομένοις ἀγόρευεν:
"Εἰ μὲν δή μοι κῦδος ἐπιτρωπᾶτε μέλεσθαι,
μηκέτ' ἔπειθ', ὡς καὶ πρίν, ἐρητύοιτο κέλευθα.
νῦν γε μὲν ἤδη Φοῖβον ἀρεσσάμενοι θυέεσσιν
δαῖτ' ἐντυνώμεσθα παρασχεδόν. ὄφρα δ' ἴασι
355 δμῶες ἐμοὶ σταθμῶν σημάντορες, οἷσι μέμηλεν
δεῦρο βόας ἀγέληθεν ἐὺ κρίναντας ἐλάσσαι,
τόφρα κε νῆ' ἐρύσαιμεν ἔσω ἁλός, ὅπλα δὲ πάντα
ἐνθέμενοι πεπάλαχθε κατὰ κληῖδας ἐρετμά.
τείως δ' αὖ καὶ βωμὸν ἐπάκτιον Ἐμβασίοιο
360 θείομεν Ἀπόλλωνος, ὅ μοι χρείων ὑπέδεκτο
σημανέειν δείξειν τε πόρους ἁλός, εἴ κε θυηλαῖς
οὗ ἕθεν ἐξάρχωμαι ἀεθλεύων βασιλῆι."
Ἦ ῥα, καὶ εἰς ἔργον πρῶτος τράπεθ'. οἱ δ' ἐπανέσταν
πειθόμενοι: ἀπὸ δ' εἵματ' ἐπήτριμα νηήσαντο
365 λείῳ ἐπὶ πλαταμῶνι, τὸν οὐκ ἐπέβαλλε θάλασσα
κύμασι, χειμερίη δὲ πάλαι ἀποέκλυσεν ἅλμη.
νῆα δ' ἐπικρατέως Ἄργου ὑποθημοσύνῃσιν
ἔζωσαν πάμπρωτον ἐυστρεφεῖ ἔνδοθεν ὅπλῳ
τεινάμενοι ἑκάτερθεν, ἵν' εὖ ἀραροίατο γόμφοις
370 δούρατα καὶ ῥοθίοιο βίην ἔχοι ἀντιόωσαν.
σκάπτον δ' αἶψα κατ' εὖρος ὅσον περιβάλλετο χῶρον,
ἠδὲ κατὰ πρῴραν εἴσω ἁλὸς ὁσσάτιόν περ
ἑλκομένη χείρεσσιν ἐπιδραμέεσθαι ἔμελλεν.
αἰεὶ δὲ προτέρω χθαμαλώτερον ἐξελάχαινον
375 στείρης, ἐν δ' ὁλκῷ ξεστὰς στορέσαντο φάλαγγας:
τὴν δὲ κατάντη κλῖναν ἐπὶ πρώτῃσι φάλαγξιν,
ὥς κεν ὀλισθαίνουσα δι' αὐτάων φορέοιτο.
ὕψι δ' ἄρ' ἔνθα καὶ ἔνθα μεταστρέψαντες ἐρετμὰ
πήχυιον προύχοντα περὶ σκαλμοῖσιν ἔδησαν.
380 τῶν δ' ἐναμοιβαδὶς αὐτοὶ ἐνέσταθεν ἀμφοτέρωθεν,
στέρνα θ' ὁμοῦ καὶ χεῖρας ἐπήλασαν. ἐν δ' ἄρα Τῖφυς
βήσαθ', ἵν' ὀτρύνειε νέους κατὰ καιρὸν ἐρύσσαι:
κεκλόμενος δ' ἤυσε μάλα μέγα: τοὶ δὲ παρᾶσσον
ᾧ κράτει βρίσαντες ἰῇ στυφέλιξαν ἐρωῇ
385 νειόθεν ἐξ ἕδρης, ἐπὶ δ' ἐρρώσαντο πόδεσσιν
προπροβιαζόμενοι: ἡ δ' ἕσπετο Πηλιὰς Ἀργὼ
ῥίμφα μάλ': οἱ δ' ἑκάτερθεν ἐπίαχον ἀίσσοντες.
αἱ δ' ἄρ' ὑπὸ τρόπιδι στιβαρῇ στενάχοντο φάλαγγες
τριβόμεναι περὶ δέ σφιν ἀιδνὴ κήκιε λιγνὺς
390 βριθοσύνῃ, κατόλισθε δ' ἔσω ἁλός: οἱ δέ μιν αὖθι
ἂψ ἀνασειράζοντες ἔχον προτέρωσε κιοῦσαν.
σκαλμοῖς δ' ἀμφὶς ἐρετμὰ κατήρτυον: ἐν δέ οἱ ἱστὸν
λαίφεά τ' εὐποίητα καὶ ἁρμαλιὴν ἐβάλοντο.
Αὐτὰρ ἐπεὶ τὰ ἕκαστα περιφραδέως ἀλέγυναν,
395 κληῖδας μὲν πρῶτα πάλῳ διεμοιρήσαντο,
ἄνδρ' ἐντυναμένω δοιὼ μίαν: ἐκ δ' ἄρα μέσσην
ᾕρεον Ἡρακλῆι καὶ ἡρώων ἄτερ ἄλλων
Ἀγκαίῳ, Τεγέης ὅς ῥα πτολίεθρον ἔναιεν.
τοῖς μέσσην οἴοισιν ἀπὸ κληῖδα λίποντο

Traduction française :

[1,350] et Jason, tout joyeux, se leva et répondit à leur attente par ces mots:
"Amis, puisque vous voulez bien me confier ce glorieux emploi, que rien ne
nous retienne plus ici davantage. Implorons la faveur d'Apollon par un sacrifice,
célébrons en son honneur un festin, et en attendant que mes esclaves aient
amené les victimes qu'ils vont choisir parmi mes troupeaux, lançons le vaisseau
à la mer, et tirez les places au sort.
Nous élèverons ensuite sur le rivage un autel au dieu qui doit protéger notre
embarquement et m'a promis dans ses oracles de nous servir lui-même de guide à
travers l'immensité des mers si je commençais cette entreprise en lui adressant
mes voeux."
Il dit, et le premier se dispose au travail. A son exemple, tous ses compagnons
s'étant levés, déposèrent leurs vêtements sur un rocher poli qui, baigné dans
les tempêtes par les eaux de la mer, était alors à l'abri des flots. Leur
premier soin fut d'entourer le vaisseau, suivant le conseil d'Argus, d'un câble
bien tendu pour assujettir la charpente et la fortifier contre la violence des
flots. Ils creusèrent ensuite depuis la proue jusqu'à la mer, un fossé d'une
largeur suffisante et dont la pente augmentait toujours de plus en plus. On le
garnit de pièces de bois bien polies, et on inclina la proue sur les premières,
afin qu'emporté par son propre poids et poussé à force de bras, le vaisseau
glissât plus facilement. On retourna les rames et on les attacha plus fortement
aux bancs. S'étant ensuite rangés autour du vaisseau, ils appuyèrent contre les
extrémités des rames leurs bras et leur poitrine. Tiphys, monté sur la poupe,
donna le signal en jetant un grand cri. Au même instant, chacun déploie toutes
ses forces; le vaisseau s'ébranle, un dernier effort le pousse en avant, il
glisse avec rapidité. On le suit en courant et en jetant des cris de joie. Les
poutres gémissent et crient sous le poids, une épaisse fumée s'élève dans les
airs, le vaisseau se précipite dans les flots. On le retient avec des cordes
préparées pour cet usage. On arrange ensuite les rames, on apporte les voiles,
le mât et les provisions. Tout étant ainsi disposé, on tira les places au sort.
Chaque banc contenait deux hommes. Celui du milieu fut réservé à Hercule et à Ancée

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/05/2005