HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

APOLLONIOS de Rhodes, Argonautica, chant I

ἀφορμηθεὶςTexte grec :

[1,150] λισσομένοις: Ζηνὸς γὰρ ἐπάξια μήδετο λέκτρων.
Οἵ τ' Ἀφαρητιάδαι Λυγκεὺς καὶ ὑπέρβιος Ἴδας
Ἀρήνηθεν ἔβαν, μεγάλῃ περιθαρσέες ἀλκῇ
ἀμφότεροι: Λυγκεὺς δὲ καὶ ὀξυτάτοις ἐκέκαστο
ὄμμασιν, εἰ ἐτεόν γε πέλει κλέος, ἀνέρα κεῖνον
155 ῥηιδίως καὶ νέρθε κατὰ χθονὸς αὐγάζεσθαι.
Σὺν δὲ Περικλύμενος Νηλήιος ὦρτο νέεσθαι,
πρεσβύτατος παίδων, ὅσσοι Πύλῳ ἐξεγένοντο
Νηλῆος θείοιο: Ποσειδάων δέ οἱ ἀλκὴν
δῶκεν ἀπειρεσίην ἠδ' ὅττι κεν ἀρήσαιτο
160 μαρνάμενος, τὸ πέλεσθαι ἐνὶ ξυνοχῇ πολέμοιο.
Καὶ μὴν Ἀμφιδάμας Κηφεύς τ' ἴσαν Ἀρκαδίηθεν,
οἳ Τεγέην καὶ κλῆρον Ἀφειδάντειον ἔναιον,
υἷε δύω Ἀλεοῦ: τρίτατός γε μὲν ἕσπετ' ἰοῦσιν
Ἀγκαῖος, τὸν μέν ῥα πατὴρ Λυκόοργος ἔπεμπεν,
165 τῶν ἄμφω γνωτὸς προγενέστερος. ἀλλ' ὁ μὲν ἤδη
γηράσκοντ' Ἀλεὸν λίπετ' ἂμ πόλιν ὄφρα κομίζοι,
παῖδα δ' ἑὸν σφετέροισι κασιγνήτοισιν ὄπασσεν.
βῆ δ' ὅγε Μαιναλίης ἄρκτου δέρος, ἀμφίτομόν τε
δεξιτερῇ πάλλων πέλεκυν μέγαν. ἔντεα γάρ οἱ
170 πατροπάτωρ Ἀλεὸς μυχάτῃ ἐνέκρυψε καλιῇ,
αἴ κέν πως ἔτι καὶ τὸν ἐρητύσειε νέεσθαι.
Βῆ δὲ καὶ Αὐγείης, ὃν δὴ φάτις Ἠελίοιο
ἔμμεναι: Ἠλείοισι δ' ὅγ' ἀνδράσιν ἐμβασίλευεν,
ὄλβῳ κυδιόων: μέγα δ' ἵετο Κολχίδα γαῖαν
175 αὐτόν̣̣τ' Αἰήτην ἰδέειν σημάντορα Κόλχων.
Ἀστέριος δὲ καὶ Ἀμφίων Ὑπερασίου υἷες
Πελλήνης ἀφίκανον Ἀχαιίδος, ἥν ποτε Πέλλης
πατροπάτωρ ἐπόλισσεν ἐπ' ὀφρύσιν Αἰγιαλοῖο.
Ταίναρον αὖτ' ἐπὶ τοῖσι λιπὼν Εὔφημος ἵκανεν,
180 τόν ῥα Ποσειδάωνι ποδωκηέστατον ἄλλων
Εὐρώπη Υιτυοῖο μεγασθενέος τέκε κούρη.
κεῖνος ἀνὴρ καὶ πόντου ἐπὶ γλαυκοῖο θέεσκεν
οἴδματος, οὐδὲ θοοὺς βάπτεν πόδας, ἀλλ' ὅσον ἄκροις
ἴχνεσι τεγγόμενος διερῇ πεφόρητο κελεύθῳ.
185 Καὶ δ' ἄλλω δύο παῖδε Ποσειδάωνος ἵκοντο:
ἤτοι ὁ μὲν πτολίεθρον ἀγαυοῦ Μιλήτοιο
νοσφισθεὶς Ἐργῖνος, ὁ δ' Ἰμβρασίης ἕδος Ἥρης,
Παρθενίην, Ἀγκαῖος ὑπέρβιος: ἴστορε δ' ἄμφω
ἠμὲν ναυτιλίης ἠδ' ἄρεος εὐχετόωντο.
190 Οἰνεΐδης δ' ἐπὶ τοῖσιν ἀφορμηθεὶς Καλυδῶνος
ἀλκήεις Μελέαγρος ἀνήλυθε, Λαοκόων τε,
Λαοκόων Οἰνῆος ἀδελφεός, οὐ μὲν ἰῆς γε
μητέρος: ἀλλά ἑ θῆσσα γυνὴ τέκε: τὸν μὲν ἄρ' Οἰνεὺς
ἤδη γηραλέον κοσμήτορα παιδὸς ἴαλλεν:
195 ὧδ' ἔτι κουρίζων περιθαρσέα δῦνεν ὅμιλον
ἡρώων. τοῦ δ' οὔτιν' ὑπέρτερον ἄλλον ὀίω,
νόσφιν γ' Ἡρακλῆος, ἐπελθέμεν, εἴ κ' ἔτι μοῦνον
αὖθι μένων λυκάβαντα μετετράφη Αἰτωλοῖσιν.
καὶ μήν οἱ μήτρως αὐτὴν ὁδόν, εὖ μὲν ἄκοντι,

Traduction française :

[1,150] car elle concevait pour eux un destin digne des rejetons de Zeus.
Les fils d'Apharée, Lyncée et le violent Idas, pleins de confiance dans leurs
forces extraordinaires, étaient sortis d'Arène. Lyncée, si l'on en croit la
renommée, portait ses regards perçants jusque dans les entrailles de la terre.
Périclymène, l'aîné des enfants qui naquirent à Nélée dans la ville de Pylos,
marchait avec eux. Neptune lui avait donné une force invincible et le pouvoir de
prendre en combattant toutes sortes de formes.
Deux fils d'Aléus, Amphidamas et Céphée, habitants de la ville de Tégée et de
cette partie de l'Arcadie qui échut en partage à Aphidas, étaient
accompagnés d'Ancée, fils de Lycurgue, leur frère aîné. Obligé de rester
lui-même près du vieux Aléus pour avoir soin de ce père chéri, Lycurgue avait
envoyé son fils avec eux. En vain, pour le retenir, Aléus avait fait cacher ses
armes. Le bras gauche couvert de la peau d'un ours du mont Ménale, il agitait de
la main droite une énorme hache à deux tranchants.
Augée, que la renommée disait issu du Soleil, régnait sur les habitants de
l'Élide. Fier de ses richesses, il souhaitait avec passion de voir la Colchide
et le roi Eétès.
Poussés par le même désir, Astérius et Amphion, fils d'Hypérasius, sortirent de
Pellène, bâtie par leur aïeul Pellès sur le rivage de la mer qui borde l'Achaïe.
Euphémus quitta le promontoire Ténare ; Euphémus, issu de Neptune et
d'Europe, fille du géant Tityus, qui pouvait courir sur les flots en mouillant
seulement la plante de ses pieds.
Deux autres fils du même dieu, Erginus, le fier Ancée, habiles dans l'art de
combattre et de conduire un vaisseau, étaient partis l'un de l'illustre Milet et
l'autre de Samos, demeure de Junon Imbrasienne.
Le fils d'OEnée, Méléagre, à peine sorti de l'enfance, parut aussi parmi ces
héros. S'il fût resté encore un an à Calydon, Hercule seul eût pu l'emporter sur
lui. Le soin de sa conduite était confié à Laocoon, déjà avancé en âge, né du
même père qu'OEnée, mais d'une mère esclave. Il était encore accompagné
d'Iphiclus, son oncle maternel, aussi habile à lancer un javelot

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/05/2005