HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

APOLLONIOS de Rhodes, Argonautica, chant I

ἀγρόθενTexte grec :

[1,1100] καί οἱ, ὅτ' ἐξ ὀρέων μέγαν οὐρανὸν εἰσαναβαίνῃ,
Ζεὺς αὐτὸς Κρονίδης ὑποχάζεται. ὧς δὲ καὶ ὧλλοι
ἀθάνατοι μάκαρες δεινὴν θεὸν ἀμφιέπουσιν."
Ὧς φάτο: τῷ δ' ἀσπαστὸν ἔπος γένετ' εἰσαΐοντι.
ὤρνυτο δ' ἐξ εὐνῆς κεχαρημένος: ὦρσε δ' ἑταίρους
1105 πάντας ἐπισπέρχων, καί τέ σφισιν ἐγρομένοισιν
Ἀμπυκίδεω Μόψοιο θεοπροπίας ἀγόρευεν.
αἶψα δὲ κουρότεροι μὲν ἀπὸ σταθμῶν ἐλάσαντες
ἔνθεν ἐς αἰπεινὴν ἄναγον βόας οὔρεος ἄκρην.
οἱ δ' ἄρα λυσάμενοι Ἱερῆς ἐκ πείσματα πέτρης
1110 ἤρεσαν ἐς λιμένα Θρηίκιον: ἂν δὲ καὶ αὐτοὶ
βαῖνον, παυροτέρους ἑτάρων ἐν νηὶ λιπόντες.
τοῖσι δὲ Μακριάδες σκοπιαὶ καὶ πᾶσα περαίη
Θρηικίης ἐνὶ χερσὶν ἑαῖς προυφαίνετ' ἰδέσθαι:
φαίνετο δ' ἠερόεν στόμα Βοσπόρου ἠδὲ κολῶναι
1115 Μυσίαι: ἐκ δ' ἑτέρης ποταμοῦ ῥόος Αἰσήποιο
ἄστυ τε καὶ πεδίον Νηπήιον Ἀδρηστείης.
ἔσκε δέ τι στιβαρὸν στύπος ἀμπέλου ἔντροφον ὕλῃ,
πρόχνυ γεράνδρυον: τὸ μὲν ἔκταμον, ὄφρα πέλοιτο
δαίμονος οὐρείης ἱερὸν βρέτας: ἔξεσε δ' Ἄργος
1120 εὐκόσμως, καὶ δή μιν ἐπ' ὀκριόεντι κολωνῷ
ἵδρυσαν φηγοῖσιν ἐπηρεφὲς ἀκροτάτῃσιν,
αἵ ῥά τε πασάων πανυπέρταται ἐρρίζωνται.
βωμὸν δ' αὖ χέραδος παρενήνεον: ἀμφὶ δὲ φύλλοις
στεψάμενοι δρυΐνοισι θυηπολίης ἐμέλοντο
1125 Μητέρα Δινδυμίην πολυπότνιαν ἀγκαλέοντες,
ἐνναέτιν Φρυγίης, Τιτίην θ' ἅμα Κύλληνόν τε,
οἳ μοῦνοι πολέων μοιρηγέται ἠδὲ πάρεδροι
Μητέρος Ἰδαίης κεκλήαται, ὅσσοι ἔασιν
Δάκτυλοι Ἰδαῖοι Κρηταιέες, οὕς ποτε νύμφη
1130 Ἀγχιάλη Δικταῖον ἀνὰ σπέος ἀμφοτέρῃσιν
δραξαμένη γαίης Οἰαξίδος ἐβλάστησεν.
πολλὰ δὲ τήνγε λιτῇσιν ἀποστρέψαι ἐριώλας
Λἰσονίδης γουνάζετ' ἐπιλλείβων ἱεροῖσιν
αἰθομένοις: ἄμυδις δὲ νέοι Ὀρφῆος ἀνωγῇ
1135 σκαίροντες βηταρμὸν ἐνόπλιον ὠρχήσαντο,
καὶ σάκεα ξιφέεσσιν ἐπέκτυπον, ὥς κεν ἰωὴ
δύσφημος πλάζοιτο δι' ἠέρος, ἣν ἔτι λαοὶ
κηδείῃ βασιλῆος ἀνέστενον. ἔνθεν ἐσαιεὶ
ῥόμβῳ καὶ τυπάνῳ Ῥείην Φρύγες ἱλάσκονται.
1140 ἡ δέ που εὐαγέεσσιν ἐπὶ φρένα θῆκε θυηλαῖς
ἀνταίη δαίμων: τὰ δ' ἐοικότα σήματ' ἔγεντο.
δένδρεα μὲν καρπὸν χέον ἄσπετον, ἀμφὶ δὲ ποσσὶν
αὐτομάτη φύε γαῖα τερείνης ἄνθεα ποίης.
θῆρες δ' εἰλυούς τε κατὰ ξυλόχους τε λιπόντες
1145 οὐρῇσιν σαίνοντες ἐπήλυθον. ἡ δὲ καὶ ἄλλο
θῆκε τέρας: ἐπεὶ οὔτι παροίτερον ὕδατι νᾶεν
Δίνδυμον: ἀλλά σφιν τότ' ἀνέβραχε διψάδος αὔτως
ἐκ κορυφῆς ἄλληκτον: Ἰησονίην δ' ἐνέπουσιν
κεῖνο ποτὸν κρήνην περιναιέται ἄνδρες ὀπίσσω.

Traduction française :

[1,1100] et lorsque quittant la cime des montagnes, elle paraît dans les cieux,
Jupiter lui-même se lève pour lui céder sa place. A son exemple, les autres
Immortels témoignent à l'envi leur respect à cette redoutable déesse."
Ce discours remplit Jason de confiance et d'allégresse. Il se lève, court à tous
ses compagnons, les éveille, et lorsqu'ils furent assemblés leur expose la
prédiction de Mopsus. Aussitôt les plus jeunes font sortir des étables les boeufs
nécessaires pour le sacrifice et les conduisent sur la montagne. Les autres,
ayant détaché le vaisseau du rocher sacré, le font avancer à la rame dans le
port des Thraces, et, ayant laissé quelques-uns d'entre eux pour le garder,
montent ensuite sur le sommet du Dindyme. De là ils découvraient devant eux, et
pour ainsi dire sous leurs mains, les monts Macriens et toute la Thrace.
Ils apercevaient à travers les nuages l'embouchure du Bosphore, les montagnes de
la Mysie, et voyaient d'un autre coté serpenter le fleuve Ésèpe et s'élever au
milieu des champs Népéiens la ville d'Adrastie.
Au milieu des arbres qui couronnaient cette montagne, un vieux cep de vigne
était parvenu à une grosseur prodigieuse : on le coupa pour en faire un
simulacre consacré à la déesse. Argus le tailla d'une main habile et le plaça
sur une cime escarpée au pied des chênes élevés qui le recouvraient de leurs
sommets. On ramassa ensuite des pierres pour dresser l'autel, on se couronna de
feuilles de chêne, et on offrit le sacrifice en invoquant l'auguste mère des
dieux, déesse du Dindyme, et habitante de la Phrygie. On adressa en même temps
des voeux à Titias et à Cyllène, ces illustres compagnons de la déesse, les chefs
de tous les Dactyles de Crète que la Nymphe Anchialé mit au monde au fond
d'un antre du mont Dicté, en saisissant, dans l'accès de sa douleur, la
terre de ses mains.
Jason versant des libations sur les victimes enflammées, suppliait ardemment la
déesse d'apaiser la fureur des vents. Ses compagnons, revêtus de leurs armes,
dansaient autour de l'autel en frappant de toutes leurs forces leurs boucliers
de leurs épées. Orphée l'avait ainsi commandé pour écarter du sacrifice les
tristes gémissements des Dolions, qui pleuraient sans cesse leur roi, et c'est
de là que les Phrygiens ont conservé l'usage d'invoquer Cybèle au son du rhombe
et des tambours.
La déesse écouta les voeux qu'on lui adressait, et sa faveur se manifesta par des
signes éclatants. Les arbres se couvrirent subitement de fruits, la terre fit
éclore sous les pas des héros des fleurs sans nombre, les lions, quittant leurs
cavernes, s'approchèrent d'eux en les caressant de leurs queues, et, par un
prodige encore plus étonnant, le Dindyme, qu'aucune fontaine n'avait arrosé
jusqu'à ce jour, vit tout à coup jaillir de son sommet aride une source
abondante, que les habitants des contrées voisines appellent encore la fontaine
de Jason.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/05/2005