HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

APOLLONIOS de Rhodes, Argonautica, chant I

ὑβρισταίTexte grec :

[1,900] "Ὑψιπύλη, τὰ μὲν οὕτω ἐναίσιμα πάντα γένοιτο
ἐκ μακάρων: τύνη δ' ἐμέθεν πέρι θυμὸν ἀρείω
ἴσχαν', ἐπεὶ πάτρην μοι ἅλις Πελίαο ἕκητι
ναιετάειν: μοῦνόν με θεοὶ λύσειαν ἀέθλων.
εἰ δ' οὔ μοι πέπρωται ἐς Ἑλλάδα γαῖαν ἱκέσθαι
905 τηλοῦ ἀναπλώοντι, σὺ δ' ἄρσενα παῖδα τέκηαι,
πέμπε μιν ἡβήσαντα Πελασγίδος ἔνδον Ἰωλκοῦ
πατρί τ' ἐμῷ καὶ μητρὶ δύης ἄκος, ἢν ἄρα τούσγε
τέτμῃ ἔτι ζώοντας, ἵν' ἄνδιχα τοῖο ἄνακτος
σφοῖσιν πορσύνωνται ἐφέστιοι ἐν μεγάροισιν."
910 Ἦ καὶ ἔβαιν' ἐπὶ νῆα παροίτατος: ὧς δὲ καὶ ἄλλοι
βαῖνον ἀριστῆες: λάζοντο δὲ χερσὶν έρετμὰ
ἐνσχερὼ ἑζόμενοι: πρυμνήσια δέ σφισιν Ἄργος
λῦσεν ὑπὲκ πέτρης ἁλιμυρέος. ἔνθ' ἄρα τοίγε
κόπτον ὕδωρ δολιχῇσιν ἐπικρατέως ἐλάτῃσιν.
915 ἑσπέριοι δ' Ὀρφῆος ἐφημοσύνῃσιν ἔκελσαν
νῆσον ἐς Ἠλέκτρης Ἀτλαντίδος, ὄφρα δαέντες
ἀρρήτους ἀγανῇσι τελεσφορίῃσι θέμιστας
σωότεροι κρυόεσσαν ὑπεὶρ ἅλα ναυτίλλοιντο.
τῶν μὲν ἔτ' οὐ προτέρω μυθήσομαι: ἀλλὰ καὶ αὐτὴ
920 νῆσος ὁμῶς κεχάροιτο καὶ οἳ λάχον ὄργια κεῖνα
δαίμονες ἐνναέται, τὰ μὲν οὐ θέμις ἄμμιν ἀείδειν.
Κεῖθεν δ' εἰρεσίῃ Μέλανος διὰ βένθεα πόντου
ἱέμενοι τῇ μὲν Θρῃκῶν χθόνα, τῇ δὲ περαίην
Ἴμβρον ἔχον καθύπερθε: νέον γε μὲν ἠελίοιο
925 δυομένου Χερόνησον ἐπὶ προύχουσαν ἵκοντο.
ἔνθα σφιν λαιψηρὸς ἄη νότος, ἱστία δ' οὔρῳ
στησάμενοι κούρης Ἀθαμαντίδος αἰπὰ ῥέεθρα
εἰσέβαλον: πέλαγος δὲ τὸ μὲν καθύπερθε λέλειπτο
ἦρι, τὸ δ' ἐννύχιοι Ῥοιτειάδος ἔνδοθεν ἀκτῆς
930 μέτρεον, Ἰδαίην ἐπὶ δεξιὰ γαῖαν ἔχοντες.
Δαρδανίην δὲ λιπόντες ἐπιποοσέβαλλον Ἀβύδῳ,
Περκώτην δ' ἐπὶ τῇ καὶ Ἀβαρνίδος ἠμαθόεσσαν
ἠιόνα ζαθέην τε παρήμειβον Πιτύειαν.
καὶ δὴ τοίγ' ἐπὶ νυκτὶ διάνδιχα νηὸς ἰούσης
935 δίνῃ πορφύροντα διήνυσαν Ἑλλήσποντον.
Ἔστι δέ τις αἰπεῖα Προποντίδος ἔνδοθι νῆσος
τυτθὸν ἀπὸ Φρυγίης πολυληίου ἠπείροιο
εἰς ἅλα κεκλιμένη, ὅσσον τ' ἐπιμύρεται ἰσθμὸς
χέρσῳ ἐπιπρηνὴς καταειμένος: ἐν δέ οἱ ἀκταὶ
940 ἀμφίδυμοι, κεῖνται δ' ὑπὲρ ὕδατος Λἰσήποιο.
Λρκτων μιν καλέουσιν ὄρος περιναιετάοντες:
καὶ τὸ μὲν ὑβρισταί τε καὶ ἄγριοι ἐνναίουσιν
Γηγενέες, μέγα θαῦμα περικτιόνεσσιν ἰδέσθαι.
ἓξ γὰρ ἑκάστῳ χεῖρες ὑπέρβιοι ἠερέθονται,
945 αἱ μὲν ἀπὸ στιβαρῶν ὤμων δύο, ταὶ δ' ὑπένερθεν
τέσσαρες αἰνοτάτῃσιν ἐπὶ πλευρῇς ἀραρυῖαι.
ἰσθμὸν δ' αὖ πεδίον τε Δολίονες ἀμφενέμοντο
ἀνέρες: ἐν δ' ἥρως Λἰνήιος υἱὸς ἄνασσεν
Κύζικος, ὃν κούρη δίου τέκεν Εὐσώροιο

Traduction française :

[1,900] "Hypsipyle, lui répondit Jason, puissent s'accomplir les voeux que vous formez
pour le succès de notre entreprise ! Mais, au nom des dieux, connaissez mieux
mes sentiments. Jamais on ne me verra renoncer à ma patrie. Tout mon bonheur
serait de l'habiter un jour en paix après avoir heureusement achevé cette
expédition. Si mon destin est de ne jamais revoir la Grèce et que vous mettiez
au jour un fils, envoyez-le dès qu'il sera sorti de l'enfance à Iolcos, afin
qu'il serve de consolation aux auteurs de mes jours, si toutefois ils vivent
encore, et qu'il soit élevé dans leur palais, loin des regards de Pélias."
Il dit et monta le premier sur le vaisseau. Ses compagnons s'empressèrent de le
suivre. Argus lâche le câble qui retenait le vaisseau, et tous commencent à
ramer avec une nouvelle ardeur. Le soir ils abordèrent, par les conseils
d'Orphée, dans l'île de Samothrace, pour se faire initier dans ses mystères
sacrés et parcourir ensuite les mers avec moins de danger. Mais qu'allais-je
faire en poursuivant mon récit ? Salut à l'île elle-même ! Salut aux dieux
invoqués dans des mystères que je ne puis révéler !
Les Argonautes traversèrent le lendemain le golfe Mélas, ayant d'un côté la
Thrace, de l'autre file d'Imbros, et arrivèrent peu après le coucher du soleil à
la pointe de la Chersonèse. Le vent du midi qui s'élevait leur fit déployer la
voile et les porta dans le détroit rapide auquel la fille d'Athamas a donné son
nom. Là, ayant à droite la contrée au-dessus de laquelle s'élève le mont Ida,
ils doublèrent le promontoire Rhétée, et laissant derrière eux Dardanie, Abyde,
Percote, le rivage sablonneux d'Abarnis et l'illustre Pytyie, ils
arrivèrent heureusement, dans cette même nuit, à l'extrémité de l'Hellespont.
Dans la Propontide, au-delà du fleuve Ésèpe, s'avance en forme de presqu'île une
immense montagne appelée par les peuples du voisinage la montagne des Ours.
Un isthme escarpé, près duquel les vaisseaux trouvent en tout temps un abri
commode, la sépare des plaines fertiles de la Phrygie. Elle est habitée par des
fils de la terre, géants fiers et féroces, dont la vue seule inspire
l'étonnement et l'effroi. Chacun d'eux fait mouvoir avec facilité six bras d'une
force prodigieuse, dont deux sont suspendus à leurs épaules et quatre sont
attachés à leurs larges flancs. Les Dolions, que la protection de Neptune, dont
ils tiraient leur origine, mettait à couvert des insultes de ces géants,
habitaient l'isthme et la plaine qui s'étend au-delà. Le vaillant Cyzique, fils
d'Énée et d'Énète, fille de l'illustre Eusorus régnait alors sur ces peuples.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/05/2005