HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

APOLLONIOS de Rhodes, Argonautica, chant I

ἔδυνεTexte grec :

[1,550] Πηλιάδες κορυφῇσιν ἐθάμβεον εἰσορόωσαι
ἔργον Ἀθηναίης Ἰτωνίδος, ἠδὲ καὶ αὐτοὺς
ἥρωας χείρεσσιν ἐπικραδάοντας ἐρετμά.
αὐτὰρ ὅ γ' ἐξ ὑπάτου ὄρεος κίεν ἄγχι θαλάσσης
Χείρων Φιλλυρίδης, πολιῇ δ' ἐπὶ κύματος ἀγῇ
555 τέγγε πόδας, καὶ πολλὰ βαρείῃ χειρὶ κελεύων,
νόστον ἐπευφήμησεν ἀκηδέα νισσομένοισιν.
σὺν καί οἱ παράκοιτις ἐπωλένιον φορέουσα
Πηλεΐδην Ἀχιλῆα, φίλῳ δειδίσκετο πατρί.
Οἱ δ' ὅτε δὴ λιμένος περιηγέα κάλλιπον ἀκτὴν
560 φραδμοσύνῃ μήτι τε δαΐφρονος Ἁγνιάδαο
Τίφυος, ὅς ῥ' ἐνὶ χερσὶν ἐύξοα τεχνηέντως
πηδάλι' ἀμφιέπεσκ', ὄφρ' ἔμπεδον ἐξιθύνοι,
δή ῥα τότε μέγαν ἱστὸν ἐνεστήσαντο μεσόδμῃ,
δῆσαν δὲ προτόνοισι, τανυσσάμενοι ἑκάτερθεν,
565 κὰδ δ' αὐτοῦ λίνα χεῦαν, ἐπ' ἠλακάτην ἐρύσαντες.
ἐν δὲ λιγὺς πέσεν οὖρος: ἐπ' ἰκριόφιν δὲ κάλωας
ξεστῇσιν περόνῃσι διακριδὸν ἀμφιβαλόντες
Τισαίην εὔκηλοι ὑπὲρ δολιχὴν θέον ἄκρην.
τοῖσι δὲ φορμίζων εὐθήμονι μέλπεν ἀοιδῇ
570 Οἰάγροιο πάις νηοσσόον εὐπατέρειαν
Ἄρτεμιν, ἣ κείνας σκοπιὰς ἁλὸς ἀμφιέπεσκεν
ῥυομένη καὶ γαῖαν Ἰωλκίδα: τοὶ δὲ βαθείης
ἰχθύες ἀίσσοντες ὕπερθ' ἁλός, ἄμμιγα παύροις
ἄπλετοι, ὑγρὰ κέλευθα διασκαίροντες ἕποντο.
575 ὡς δ' ὁπότ' ἀγραύλοιο κατ' ἴχνια σημαντῆρος
μυρία μῆλ' ἐφέπονται ἄδην κεκορημένα ποίης
εἰς αὖλιν, ὁ δέ τ' εἶσι πάρος σύριγ γι λιγείῃ
καλὰ μελιζόμενος νόμιον μέλος, ὧς ἄρα τοίγε
ὡμάρτευν: τὴν δ' αἰὲν ἐπασσύτερος φέρεν οὖρος.
580 Αὐτίκα δ' ἠερίη πολυλήιος αἶα Πελασγῶν
δύετο, Πηλιάδας δὲ παρεξήμειβον ἐρίπνας
αἰὲν ἐπιπροθέοντες: ἔδυνε δὲ Σηπιὰς ἄκρη,
φαίνετο δ' εἰναλίη Σκίαθος, φαίνοντο δ' ἄπωθεν
Πειρεσιαὶ Μάγνησά θ' ὑπεύδιος ἠπείροιο
585 ἀκτὴ καὶ τύμβος Δολοπήιος: ἔνθ' ἄρα τοίγε
ἑσπέριοι ἀνέμοιο παλιμπνοίῃσιν ἔκελσαν,
καί μιν κυδαίνοντες ὑπὸ κνέφας ἔντομα μήλων
κεῖαν, ὀρινομένης ἁλὸς οἴδματι: διπλόα δ' ἀκταῖς
ἤματ' ἐλινύεσκον: ἀτὰρ τριτάτῳ προέηκαν
590 νῆα, τανυσσάμενοι περιώσιον ὑψόθι λαῖφος.
τὴν δ' ἀκτὴν Ἀφέτας Ἀργοῦς ἔτι κικλήσκουσιν.
Ἔνθεν δὲ προτέρωσε παρεξέθεον Μελίβοιαν.
ἀκτήν τ' αἰγιαλόν τε δυσήνεμον εἰσορόωντες.
ἠῶθεν δ' Ὁμόλην αὐτοσχεδὸν εἰσορόωντες
595 πόντῳ κεκλιμένην παρεμέτρεον: οὐδ' ἔτι δηρὸν
μέλλον ὑπὲκ ποταμοῖο βαλεῖν Ἀμύροιο ῥέεθρα.
κεῖθεν δ' Εὐρυμενάς τε πολυκλύστους τε φάραγγας
Ὄσσης Οὐλύμποιό τ' ἐσέδρακον: αὐτὰρ ἔπειτα
κλείτεα Παλλήναια, Καναστραίην ὑπὲρ ἄκρην,

Traduction française :

[1,550] Les Nymphes du Pélion, rassemblées sur leurs sommets, admirent à la fois
l'ouvrage de la déesse d'Itone et les héros dont les efforts font voler le vaisseau
sur les ondes.
Le fils de Philyre, Chiron lui-même, descendant du haut de la montagne, s'avance
sur le rivage en leur faisant signe de la main et leur souhaitant un heureux
retour. Près de lui son épouse Chariclo, portant dans ses bras le jeune Achille,
le prèsente tendrement à son père Pélée.
Lorsque par la prudence et l'adresse de Tiphys, qui dirigeait leur course en
levant le gouvernail, ils furent sortis du port, alors ils dressèrent le mât, le
fixèrent avec des câbles, déployèrent la voile et l'attachèrent par des cordages
aux deux côtés du vaisseau. Elle fut aussitôt enflée par un vent frais qui,
laissant reposer le bras des Argonautes, les porta bientôt au-delà du
promontoire Tisée.
Orphée célébrait alors sur sa lyre l'illustre fille de Jupiter, Diane,
protectrice des vaisseaux, qui se plaît à parcourir ces rivages, et veille sur
la contrée d'Iolcos. Attirés par la douceur de ses chants, les monstres marins
et les poissons mêmes, sortant de leur retraite, s'élançaient tous ensemble à la
surface de l'onde et suivaient en bondissant le vaisseau, comme on voit dans les
campagnes des milliers de brebis revenir du pâturage en suivant les pas du
berger qui joue sur son chalumeau un air champêtre.
Déjà la terre fertile des Pélasges se dérobe aux regards des navigateurs. Ils
laissent derrière eux les rochers du Pélion. Le promontoire Sépias disparaît. On
découvre l'île de Sciathus, plus loin la ville de Pirésies, le rivage tranquille
de Magnésie et le tombeau de Dolops où, sur la fin du jour, le vent contraire
les obligea de relâcher. A l'entrée de la nuit, ils honorèrent la mémoire du
héros par un sacrifice. Les vagues étaient courroucées, et la tempête dura deux
jours. Le troisième, ayant déployé la voile, ils quittèrent ce rivage, dont le
nom rappelle encore le séjour qu'ils y firent. Mélibée, toujours battue par
les vents, Omolé, située sur le bord de la mer, l'embouchure de l'Amyrus,
Eurymènes, les vallées humides de l'Ossa et de l'Olympe se prèsentèrent
successivement à eux. Les côtes de Pallène et le promontoire Canastrée furent
parcourus

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/05/2005