HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Homère, Iliade, chant II

πλατάνιστονTexte grec :

[2,350] Φημὶ γὰρ οὖν κατανεῦσαι ὑπερμενέα Κρονίωνα
ἤματι τῷ ὅτε νηυσὶν ἐν ὠκυπόροισιν ἔβαινον
Ἀργεῖοι Τρώεσσι φόνον καὶ κῆρα φέροντες
ἀστράπτων ἐπιδέξι᾽ ἐναίσιμα σήματα φαίνων.
Τὼ μή τις πρὶν ἐπειγέσθω οἶκον δὲ νέεσθαι
πρίν τινα πὰρ Τρώων ἀλόχῳ κατακοιμηθῆναι,
τίσασθαι δ᾽ Ἑλένης ὁρμήματά τε στοναχάς τε.
Εἰ δέ τις ἐκπάγλως ἐθέλει οἶκον δὲ νέεσθαι
ἁπτέσθω ἧς νηὸς ἐϋσσέλμοιο μελαίνης,
ὄφρα πρόσθ᾽ ἄλλων θάνατον καὶ πότμον ἐπίσπῃ.
360 Ἀλλὰ ἄναξ αὐτός τ᾽ εὖ μήδεο πείθεό τ᾽ ἄλλῳ·
οὔ τοι ἀπόβλητον ἔπος ἔσσεται ὅττί κεν εἴπω·
κρῖν᾽ ἄνδρας κατὰ φῦλα κατὰ φρήτρας Ἀγάμεμνον,
ὡς φρήτρη φρήτρηφιν ἀρήγῃ, φῦλα δὲ φύλοις.
Εἰ δέ κεν ὣς ἕρξῃς καί τοι πείθωνται Ἀχαιοί,
γνώσῃ ἔπειθ᾽ ὅς θ᾽ ἡγεμόνων κακὸς ὅς τέ νυ λαῶν
ἠδ᾽ ὅς κ᾽ ἐσθλὸς ἔῃσι· κατὰ σφέας γὰρ μαχέονται.
Γνώσεαι δ᾽ εἰ καὶ θεσπεσίῃ πόλιν οὐκ ἀλαπάξεις,
ἦ ἀνδρῶν κακότητι καὶ ἀφραδίῃ πολέμοιο.
Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη κρείων Ἀγαμέμνων·
370 ἦ μὰν αὖτ᾽ ἀγορῇ νικᾷς γέρον υἷας Ἀχαιῶν.
Αἲ γὰρ Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον
τοιοῦτοι δέκα μοι συμφράδμονες εἶεν Ἀχαιῶν·
τώ κε τάχ᾽ ἠμύσειε πόλις Πριάμοιο ἄνακτος
χερσὶν ὑφ᾽ ἡμετέρῃσιν ἁλοῦσά τε περθομένη τε.
Ἀλλά μοι αἰγίοχος Κρονίδης Ζεὺς ἄλγε᾽ ἔδωκεν,
ὅς με μετ᾽ ἀπρήκτους ἔριδας καὶ νείκεα βάλλει.
Καὶ γὰρ ἐγὼν Ἀχιλεύς τε μαχεσσάμεθ᾽ εἵνεκα κούρης
ἀντιβίοις ἐπέεσσιν, ἐγὼ δ᾽ ἦρχον χαλεπαίνων·
εἰ δέ ποτ᾽ ἔς γε μίαν βουλεύσομεν, οὐκέτ᾽ ἔπειτα
380 Τρωσὶν ἀνάβλησις κακοῦ ἔσσεται οὐδ᾽ ἠβαιόν.
Νῦν δ᾽ ἔρχεσθ᾽ ἐπὶ δεῖπνον ἵνα ξυνάγωμεν Ἄρηα.
Εὖ μέν τις δόρυ θηξάσθω, εὖ δ᾽ ἀσπίδα θέσθω,
εὖ δέ τις ἵπποισιν δεῖπνον δότω ὠκυπόδεσσιν,
εὖ δέ τις ἅρματος ἀμφὶς ἰδὼν πολέμοιο μεδέσθω,
ὥς κε πανημέριοι στυγερῷ κρινώμεθ᾽ Ἄρηϊ.
Οὐ γὰρ παυσωλή γε μετέσσεται οὐδ᾽ ἠβαιὸν
εἰ μὴ νὺξ ἐλθοῦσα διακρινέει μένος ἀνδρῶν.
Ἱδρώσει μέν τευ τελαμὼν ἀμφὶ στήθεσφιν
ἀσπίδος ἀμφιβρότης, περὶ δ᾽ ἔγχεϊ χεῖρα καμεῖται·
390 ἱδρώσει δέ τευ ἵππος ἐΰξοον ἅρμα τιταίνων.
Ὃν δέ κ᾽ ἐγὼν ἀπάνευθε μάχης ἐθέλοντα νοήσω
μιμνάζειν παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν, οὔ οἱ ἔπειτα
ἄρκιον ἐσσεῖται φυγέειν κύνας ἠδ᾽ οἰωνούς.
Ὣς ἔφατ᾽, Ἀργεῖοι δὲ μέγ᾽ ἴαχον ὡς ὅτε κῦμα
ἀκτῇ ἐφ᾽ ὑψηλῇ, ὅτε κινήσῃ Νότος ἐλθών,
προβλῆτι σκοπέλῳ· τὸν δ᾽ οὔ ποτε κύματα λείπει
παντοίων ἀνέμων, ὅτ᾽ ἂν ἔνθ᾽ ἢ ἔνθα γένωνται.
Ἀνστάντες δ᾽ ὀρέοντο κεδασθέντες κατὰ νῆας,
κάπνισσάν τε κατὰ κλισίας, καὶ δεῖπνον ἕλοντο.

Traduction française :

[2,350] Car, je l'affirme, il a incliné sa tête, le très ardent fils de
Cronos, le jour où, sur leurs vaisseaux rapides, sont partis
les Argiens, aux Troyens portant le meurtre et la
mort. Il a lancé un éclair à notre droite, signe révélateur
de notre destin. Que personne donc ne se hâte de retourner
chez lui, avant d'avoir couché avec la femme d'un
Troyen et vengé le départ et les plaintes d'Hélène.
Et si quelqu'un, follement, veut s'en retourner chez lui,
qu'il prenne son noir vaisseau bien charpenté, afin de
poursuivre avant les autres sa mort et son destin. Toi,
prince, par toi-même pense bien, et suis aussi le conseil
d'un autre. Il n'est pas à dédaigner, l'avis que je vais te
donner. Répartis les guerriers par tribus, par phratries,
Agamemnon, pour que la phratrie aide la phratrie et
la tribu la tribu. Si tu fais ainsi, et si les Achéens t'obéissent,
tu reconnaîtras ensuite qui des chefs est lâche, et
quelles troupes, qui, au contraire, est brave : car ils combattront
par eux-mêmes; tu reconnaîtras si la volonté
des dieux t'empêche de prendre la ville, ou la lâcheté
des hommes et leur ignorance de la guerre.»
Le puissant Agamemnon répondit :
«Certes, dans l'assemblée, tu l'emportes encore, vieillard,
sur les fils d'Achéens. Ah ! Zeus le père, Athénè,
Apollon, si j'avais dix Achéens de ce genre pour conseillers !
Elle pencherait vite à sa ruine, la ville du roi Priam,
par nos mains prise et saccagée ! Mais le porte-égide,
Zeus fils de Cronos, m'a donné des douleurs en me jetant
dans des discordes et des querelles vaines. Moi et Achille,
nous avons lutté pour une jeune femme en propos violents,
et j'ai été le premier à m'emporter. Mais si jamais
nous n'avons qu'un avis, il n'y aura plus au malheur des
Troyens de retard, même court. Pour l'instant, allez
manger, afin d'engager ensuite le combat. Que chacun
aiguise bien sa lance, qu'il arrange bien son bouclier,
qu'il donne bien à manger à ses chevaux aux pieds
rapides, qu'il examine bien son char, et pense à la guerre,
afin que, tout le jour, le terrible Arès juge notre querelle.
Car il n'y aura pas de trêve, même courte, à moins que
la nuit ne sépare l'ardeur des combattants. La sueur
coulera sur le baudrier de poitrine du bouclier qui couvre
l'homme, et la lance fatiguera la main; la sueur coulera
sur le cheval tirant le char poli. Et l'homme que je verrai,
loin du combat, chercher à rester près des vaisseaux recourbés,
il ne pourra par la suite éviter les chiens et les oiseaux de proie.»
Il dit; les Argiens poussèrent une grande clameur,
comme la vague qui, sur une haute falaise (quand la
venue du Notos la soulève), heurte le cap rocheux que
n'épargnent les vagues d'aucun vent, qu'elles naissent
ici où là. Debout, ils s'élancèrent, se dispersant vers les
vaisseaux; les baraques fumèrent, et ils prirent leur repas.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 23/03/2005