HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Homère, Iliade, chant II

χθιζάTexte grec :

[2,300] ἢ ἐτεὸν Κάλχας μαντεύεται ἦε καὶ οὐκί.
Εὖ γὰρ δὴ τόδε ἴδμεν ἐνὶ φρεσίν, ἐστὲ δὲ πάντες
μάρτυροι, οὓς μὴ κῆρες ἔβαν θανάτοιο φέρουσαι·
χθιζά τε καὶ πρωΐζ᾽ ὅτ᾽ ἐς Αὐλίδα νῆες Ἀχαιῶν
ἠγερέθοντο κακὰ Πριάμῳ καὶ Τρωσὶ φέρουσαι,
ἡμεῖς δ᾽ ἀμφὶ περὶ κρήνην ἱεροὺς κατὰ βωμοὺς
ἕρδομεν ἀθανάτοισι τεληέσσας ἑκατόμβας
καλῇ ὑπὸ πλατανίστῳ ὅθεν ῥέεν ἀγλαὸν ὕδωρ·
ἔνθ᾽ ἐφάνη μέγα σῆμα· δράκων ἐπὶ νῶτα δαφοινὸς
σμερδαλέος, τόν ῥ᾽ αὐτὸς Ὀλύμπιος ἧκε φόως δέ,
310 βωμοῦ ὑπαΐξας πρός ῥα πλατάνιστον ὄρουσεν.
Ἔνθα δ᾽ ἔσαν στρουθοῖο νεοσσοί, νήπια τέκνα,
ὄζῳ ἐπ᾽ ἀκροτάτῳ πετάλοις ὑποπεπτηῶτες
ὀκτώ, ἀτὰρ μήτηρ ἐνάτη ἦν ἣ τέκε τέκνα·
ἔνθ᾽ ὅ γε τοὺς ἐλεεινὰ κατήσθιε τετριγῶτας·
μήτηρ δ᾽ ἀμφεποτᾶτο ὀδυρομένη φίλα τέκνα·
τὴν δ᾽ ἐλελιξάμενος πτέρυγος λάβεν ἀμφιαχυῖαν.
Αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ τέκνα φάγε στρουθοῖο καὶ αὐτήν,
τὸν μὲν ἀρίζηλον θῆκεν θεὸς ὅς περ ἔφηνε·
λᾶαν γάρ μιν ἔθηκε Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω·
320 ἡμεῖς δ᾽ ἑσταότες θαυμάζομεν οἷον ἐτύχθη.
Ὡς οὖν δεινὰ πέλωρα θεῶν εἰσῆλθ᾽ ἑκατόμβας,
Κάλχας δ᾽ αὐτίκ᾽ ἔπειτα θεοπροπέων ἀγόρευε·
τίπτ᾽ ἄνεῳ ἐγένεσθε κάρη κομόωντες Ἀχαιοί;
ἡμῖν μὲν τόδ᾽ ἔφηνε τέρας μέγα μητίετα Ζεὺς
ὄψιμον ὀψιτέλεστον, ὅου κλέος οὔ ποτ᾽ ὀλεῖται.
Ὡς οὗτος κατὰ τέκνα φάγε στρουθοῖο καὶ αὐτὴν
ὀκτώ, ἀτὰρ μήτηρ ἐνάτη ἦν ἣ τέκε τέκνα,
ὣς ἡμεῖς τοσσαῦτ᾽ ἔτεα πτολεμίξομεν αὖθι,
τῷ δεκάτῳ δὲ πόλιν αἱρήσομεν εὐρυάγυιαν.
330 Κεῖνος τὼς ἀγόρευε· τὰ δὴ νῦν πάντα τελεῖται.
Ἀλλ᾽ ἄγε μίμνετε πάντες ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοὶ
αὐτοῦ εἰς ὅ κεν ἄστυ μέγα Πριάμοιο ἕλωμεν.
Ὣς ἔφατ᾽, Ἀργεῖοι δὲ μέγ᾽ ἴαχον, ἀμφὶ δὲ νῆες
σμερδαλέον κονάβησαν ἀϋσάντων ὑπ᾽ Ἀχαιῶν,
μῦθον ἐπαινήσαντες Ὀδυσσῆος θείοιο·
τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
ὦ πόποι ἦ δὴ παισὶν ἐοικότες ἀγοράασθε
νηπιάχοις οἷς οὔ τι μέλει πολεμήϊα ἔργα.
Πῇ δὴ συνθεσίαι τε καὶ ὅρκια βήσεται ἥμιν;
340 ἐν πυρὶ δὴ βουλαί τε γενοίατο μήδεά τ᾽ ἀνδρῶν
σπονδαί τ᾽ ἄκρητοι καὶ δεξιαί, ᾗς ἐπέπιθμεν·
αὔτως γὰρ ἐπέεσσ᾽ ἐριδαίνομεν, οὐδέ τι μῆχος
εὑρέμεναι δυνάμεσθα, πολὺν χρόνον ἐνθάδ᾽ ἐόντες.
Ἀτρεΐδη σὺ δ᾽ ἔθ᾽ ὡς πρὶν ἔχων ἀστεμφέα βουλὴν
ἄρχευ᾽ Ἀργείοισι κατὰ κρατερὰς ὑσμίνας,
τούσδε δ᾽ ἔα φθινύθειν ἕνα καὶ δύο, τοί κεν Ἀχαιῶν
νόσφιν βουλεύωσ᾽· ἄνυσις δ᾽ οὐκ ἔσσεται αὐτῶν·
πρὶν Ἄργος δ᾽ ἰέναι πρὶν καὶ Διὸς αἰγιόχοιο
γνώμεναι εἴ τε ψεῦδος ὑπόσχεσις εἴ τε καὶ οὐκί.

Traduction française :

[2,300] si les prophéties de Calchas sont vraies, ou non. Car nous
savons bien ceci, et vous en êtes tous témoins, vous que les divinités
funestes n'ont pas emportés : hier, avant-hier, quand,
à Aulis, les vaisseaux des Achéens se rassemblèrent, portant
le malheur à Priam et aux Troyens, nous, réunis
autour d'une fontaine, près des autels sacrés, nous offrions
aux immortels des hécatombes parfaites, sous un beau
platane, d'où coulait une eau brillante. Alors apparut un
grand miracle. Un serpent au dos roux, effrayant, que
l'Olympien lui-même envoyait au jour, s'élança de dessous
l'autel et se dressa vers le platane. Il y avait là de
petits moineaux, tout jeunes, sur la branche la plus
haute, blottis sous les feuilles; ils étaient huit, et la mère
qui les produisit faisait neuf. Le serpent les dévora malgré
leurs cris affreux; la mère volait tout autour pleurant ses petits;
enroulé à l'arbre, le serpent l'attrapa par une aile, gémissante.
Quand il eut dévoré les petits et la mère, lui, miraculeusement,
fut transformé, par le dieu même qui l'avait fait apparaître : il fut
transformé en pierre par le fils de Cronos à l'esprit retors; nous,
immobiles, nous nous étonnions de l'événement.
«Ce prodige effrayant des dieux étant survenu pendant
nos hécatombes, Calchas, aussitôt après, nous révéla le dessein divin :
«Pourquoi restez-vous muets, Achéens chevelus?
C'est pour nous que Zeus prudent a fait apparaître ce
signe d'un avenir tardif, qui tardera à se réaliser, mais
dont la gloire ne périra jamais. De même que le serpent
a dévoré les petits de l'oiseau et l'oiseau lui-même, huit
petits, et la mère qui les produisit faisait neuf, de même,
nous, nous combattrons le même nombre d'années, et,
la dixième, nous prendrons la ville aux larges rues.»
Ainsi parla-t-il, et tout cela va maintenant s'accomplir.
Allons, restez donc tous, Achéens aux beaux jambarts, ici,
jusqu'à ce que nous prenions la grande ville de Priam.»
Il dit; les Argiens poussèrent une grande clameur
(tout autour, les vaisseaux résonnèrent terriblement au
cri des Achéens) pour approuver les paroles du divin
Ulysse. Alors Nestor, l'écuyer de Gérénia, ajouta :
« Ah ! oui, vous discourez vraiment comme des enfants
tout petits, qui n'ont nul souci des travaux de la guerre.
Où passeront nos conventions et nos serments? Au
feu, les avis et les pensées viriles, les libations de vin pur,
les serrements de main à quoi nous nous étions fiés ! Vainement,
en effet, nous nous disputons ainsi, sans pouvoir
trouver de remède, depuis le long temps que nous sommes ici.
Atride, toi, comme avant, tiens-toi fermement à ton
dessein, conduis les Argiens à de rudes mêlées, et laisse
mourir d'ennui ceux (il y en a un ou deux) qui, à l'écart
des Achéens, projettent - mais ils ne pourront aboutir
seuls - de retourner à Argos avant de savoir si la promesse
de Zeus porte-égide est un mensonge, ou non.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 23/03/2005