HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Homère, Iliade, chant II

ἄλγεαTexte grec :

[2,700] Τοῦ δὲ καὶ ἀμφιδρυφὴς ἄλοχος Φυλάκῃ ἐλέλειπτο
καὶ δόμος ἡμιτελής· τὸν δ᾽ ἔκτανε Δάρδανος ἀνὴρ
νηὸς ἀποθρῴσκοντα πολὺ πρώτιστον Ἀχαιῶν.
Οὐδὲ μὲν οὐδ᾽ οἳ ἄναρχοι ἔσαν, πόθεόν γε μὲν ἀρχόν·
ἀλλά σφεας κόσμησε Ποδάρκης ὄζος Ἄρηος
Ἰφίκλου υἱὸς πολυμήλου Φυλακίδαο
αὐτοκασίγνητος μεγαθύμου Πρωτεσιλάου
ὁπλότερος γενεῇ· ὁ δ᾽ ἅμα πρότερος καὶ ἀρείων
ἥρως Πρωτεσίλαος ἀρήϊος· οὐδέ τι λαοὶ
δεύονθ᾽ ἡγεμόνος, πόθεόν γε μὲν ἐσθλὸν ἐόντα·
710 τῷ δ᾽ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
Οἳ δὲ Φερὰς ἐνέμοντο παραὶ Βοιβηΐδα λίμνην
Βοίβην καὶ Γλαφύρας καὶ ἐϋκτιμένην Ἰαωλκόν,
τῶν ἦρχ᾽ Ἀδμήτοιο φίλος πάϊς ἕνδεκα νηῶν
Εὔμηλος, τὸν ὑπ᾽ Ἀδμήτῳ τέκε δῖα γυναικῶν
Ἄλκηστις Πελίαο θυγατρῶν εἶδος ἀρίστη.
Οἳ δ᾽ ἄρα Μηθώνην καὶ Θαυμακίην ἐνέμοντο
καὶ Μελίβοιαν ἔχον καὶ Ὀλιζῶνα τρηχεῖαν,
τῶν δὲ Φιλοκτήτης ἦρχεν τόξων ἐῢ εἰδὼς
ἑπτὰ νεῶν· ἐρέται δ᾽ ἐν ἑκάστῃ πεντήκοντα
720 ἐμβέβασαν τόξων εὖ εἰδότες ἶφι μάχεσθαι.
Ἀλλ᾽ ὃ μὲν ἐν νήσῳ κεῖτο κρατέρ᾽ ἄλγεα πάσχων
Λήμνῳ ἐν ἠγαθέῃ, ὅθι μιν λίπον υἷες Ἀχαιῶν
ἕλκεϊ μοχθίζοντα κακῷ ὀλοόφρονος ὕδρου·
ἔνθ᾽ ὅ γε κεῖτ᾽ ἀχέων· τάχα δὲ μνήσεσθαι ἔμελλον
Ἀργεῖοι παρὰ νηυσὶ Φιλοκτήταο ἄνακτος.
Οὐδὲ μὲν οὐδ᾽ οἳ ἄναρχοι ἔσαν, πόθεόν γε μὲν ἀρχόν·
ἀλλὰ Μέδων κόσμησεν Ὀϊλῆος νόθος υἱός,
τόν ῥ᾽ ἔτεκεν ῾Ρήνη ὑπ᾽ Ὀϊλῆϊ πτολιπόρθῳ.
Οἳ δ᾽ εἶχον Τρίκκην καὶ Ἰθώμην κλωμακόεσσαν,
730 οἵ τ᾽ ἔχον Οἰχαλίην πόλιν Εὐρύτου Οἰχαλιῆος,
τῶν αὖθ᾽ ἡγείσθην Ἀσκληπιοῦ δύο παῖδε
ἰητῆρ᾽ ἀγαθὼ Ποδαλείριος ἠδὲ Μαχάων·
τοῖς δὲ τριήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχόωντο.
Οἳ δ᾽ ἔχον Ὀρμένιον, οἵ τε κρήνην Ὑπέρειαν,
οἵ τ᾽ ἔχον Ἀστέριον Τιτάνοιό τε λευκὰ κάρηνα,
τῶν ἦρχ᾽ Εὐρύπυλος Εὐαίμονος ἀγλαὸς υἱός·
τῷ δ᾽ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
Οἳ δ᾽ Ἄργισσαν ἔχον καὶ Γυρτώνην ἐνέμοντο,
Ὄρθην Ἠλώνην τε πόλιν τ᾽ Ὀλοοσσόνα λευκήν,
740 τῶν αὖθ᾽ ἡγεμόνευε μενεπτόλεμος Πολυποίτης
υἱὸς Πειριθόοιο τὸν ἀθάνατος τέκετο Ζεύς·
τόν ῥ᾽ ὑπὸ Πειριθόῳ τέκετο κλυτὸς Ἱπποδάμεια
ἤματι τῷ ὅτε Φῆρας ἐτίσατο λαχνήεντας,
τοὺς δ᾽ ἐκ Πηλίου ὦσε καὶ Αἰθίκεσσι πέλασσεν·
οὐκ οἶος, ἅμα τῷ γε Λεοντεὺς ὄζος Ἄρηος
υἱὸς ὑπερθύμοιο Κορώνου Καινεΐδαο·
τοῖς δ᾽ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
Γουνεὺς δ᾽ ἐκ Κύφου ἦγε δύω καὶ εἴκοσι νῆας·
τῷ δ᾽ Ἐνιῆνες ἕποντο μενεπτόλεμοί τε Περαιβοὶ

Traduction française :

[2,700] sa femme, qui se déchirait les joues de douleur, était
restée à Phylakè, dans sa maison à moitié bâtie. Un Dardanien
l'avait tué, comme il sautait de son bateau bien avant tous les
autres Achéens. Pourtant, même ces guerriers n'étaient
pas sans chef. Certes ils regrettaient leur chef; mais ils
furent rangés par Podarkès, rejeton d'Arès, fils d'Iphiclés
riche en troupeaux, descendant de Phylacos, et
propre frère de Protésilas au grand coeur, mais son cadet.
Plus âgé et meilleur était Protésilas, héros belliqueux;
les troupes, sans manquer de chef, le regrettaient pour
sa valeur. Et quarante vaisseaux noirs l'avaient suivi.
Ceux qui habitaient Phéras près du lac de Boebé,
Boebé et Glaphyras, et Iaolkos bien bâtie, avaient pour
commander leurs onze vaisseaux l'enfant chéri d'Admète,
Eumèlos, qu'eut de l'étreinte d'Admète une femme divine
entre toutes, Alceste, la plus belle des filles de Pélias.
Ceux qui habitaient Méthone et Thaumakie, qui tenaient
Mélibée et Olizon rocailleuse, avaient Philoctète, l'habile
archer, pour commander leurs sept vaisseaux : dans
chacun d'eux cinquante rameurs étaient montés, habiles
à combattre avec l'arc. Mais lui gisait dans une île, souffrant
de rudes douleurs, dans la très sainte Lemnos, où
l'avaient laissé les fils d'Achéens, accablé par la mauvaise
morsure d'une hydre funeste. Il gisait là, désolé; mais
bientôt le souvenir allait revenir aux Argiens, près de
leurs vaisseaux, du roi Philoctète. Ses troupes non plus
n'étaient pas sans chef; certes elles regrettaient leur chef;
mais Médon les rangea en bataille, ce bâtard d'Oïlée,
qu'enfanta Rhénè de l'étreinte d'Oïlée, destructeur de villes.
Ceux qui tenaient Trikkè et Ithomen l'escarpée, ceux
qui tenaient Oechalié, ville d'Eurytos l'Oechalien, étaient
conduits par deux enfants d'Asclépios, bons médecins,
Podalire et Machaon. Sous eux s'alignaient trente vaisseaux creux.
Ceux qui tenaient Orménion et ceux de la source
Hypérie, ceux qui tenaient Astérios et les têtes blanches
du mont Titanos, à ceux-là commandait Eurypyle, le
brillant fils d'Evaimon; quarante vaisseaux noirs l'avaient suivi.
Ceux qui tenaient Argissa et habitaient Gyrtone,
Orthé, Elonè et la blanche ville d'Oloosson, étaient, de
leur côté, conduits par l'ardent guerrier Polypoetès, fils
de Peirithoos, qu'engendra Zeus immortel. La célèbre
Hippodamie l'eut de l'étreinte de Peirithoos le jour où
il châtia les bêtes velues, les chassa du Pélion et les
poussa vers les Aethices. Polypoetès n'était pas seul, avec
lui commandait Léonteus, rejeton d'Arès, fils du fougueux
Coronos descendant de Caenée. Quarante vaisseaux
noirs les avaient suivis.
Gouneus de Kyphos avait amené vingt-deux navires;
les Eniènes le suivaient, avec les ardents Péraebes,

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 23/03/2005