HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Homère, Iliade, chant II

ΣθένελοςTexte grec :

[2,550] ἔνθα δέ μιν ταύροισι καὶ ἀρνειοῖς ἱλάονται
κοῦροι Ἀθηναίων περιτελλομένων ἐνιαυτῶν·
τῶν αὖθ᾽ ἡγεμόνευ᾽ υἱὸς Πετεῶο Μενεσθεύς.
Τῷ δ᾽ οὔ πώ τις ὁμοῖος ἐπιχθόνιος γένετ᾽ ἀνὴρ
κοσμῆσαι ἵππους τε καὶ ἀνέρας ἀσπιδιώτας·
Νέστωρ οἶος ἔριζεν· ὃ γὰρ προγενέστερος ἦεν·
τῷ δ᾽ ἅμα πεντήκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
Αἴας δ᾽ ἐκ Σαλαμῖνος ἄγεν δυοκαίδεκα νῆας,
στῆσε δ᾽ ἄγων ἵν᾽ Ἀθηναίων ἵσταντο φάλαγγες.
Οἳ δ᾽ Ἄργός τ᾽ εἶχον Τίρυνθά τε τειχιόεσσαν
560 Ἑρμιόνην Ἀσίνην τε, βαθὺν κατὰ κόλπον ἐχούσας,
Τροιζῆν᾽ Ἠϊόνας τε καὶ ἀμπελόεντ᾽ Ἐπίδαυρον,
οἵ τ᾽ ἔχον Αἴγιναν Μάσητά τε κοῦροι Ἀχαιῶν,
τῶν αὖθ᾽ ἡγεμόνευε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης
καὶ Σθένελος, Καπανῆος ἀγακλειτοῦ φίλος υἱός·
τοῖσι δ᾽ ἅμ᾽ Εὐρύαλος τρίτατος κίεν ἰσόθεος φὼς
Μηκιστέος υἱὸς Ταλαϊονίδαο ἄνακτος·
συμπάντων δ᾽ ἡγεῖτο βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·
τοῖσι δ᾽ ἅμ᾽ ὀγδώκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
Οἳ δὲ Μυκήνας εἶχον ἐϋκτίμενον πτολίεθρον
570 ἀφνειόν τε Κόρινθον ἐϋκτιμένας τε Κλεωνάς,
Ὀρνειάς τ᾽ ἐνέμοντο Ἀραιθυρέην τ᾽ ἐρατεινὴν
καὶ Σικυῶν᾽, ὅθ᾽ ἄρ᾽ Ἄδρηστος πρῶτ᾽ ἐμβασίλευεν,
οἵ θ᾽ Ὑπερησίην τε καὶ αἰπεινὴν Γονόεσσαν
Πελλήνην τ᾽ εἶχον ἠδ᾽ Αἴγιον ἀμφενέμοντο
Αἰγιαλόν τ᾽ ἀνὰ πάντα καὶ ἀμφ᾽ Ἑλίκην εὐρεῖαν,
τῶν ἑκατὸν νηῶν ἦρχε κρείων Ἀγαμέμνων
Ἀτρεΐδης· ἅμα τῷ γε πολὺ πλεῖστοι καὶ ἄριστοι
λαοὶ ἕποντ᾽· ἐν δ᾽ αὐτὸς ἐδύσετο νώροπα χαλκὸν
κυδιόων, πᾶσιν δὲ μετέπρεπεν ἡρώεσσιν
580 οὕνεκ᾽ ἄριστος ἔην πολὺ δὲ πλείστους ἄγε λαούς.
Οἳ δ᾽ εἶχον κοίλην Λακεδαίμονα κητώεσσαν,
Φᾶρίν τε Σπάρτην τε πολυτρήρωνά τε Μέσσην,
Βρυσειάς τ᾽ ἐνέμοντο καὶ Αὐγειὰς ἐρατεινάς,
οἵ τ᾽ ἄρ᾽ Ἀμύκλας εἶχον Ἕλος τ᾽ ἔφαλον πτολίεθρον,
οἵ τε Λάαν εἶχον ἠδ᾽ Οἴτυλον ἀμφενέμοντο,
τῶν οἱ ἀδελφεὸς ἦρχε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος
ἑξήκοντα νεῶν· ἀπάτερθε δὲ θωρήσσοντο·
ἐν δ᾽ αὐτὸς κίεν ᾗσι προθυμίῃσι πεποιθὼς
ὀτρύνων πόλεμον δέ· μάλιστα δὲ ἵετο θυμῷ
590 τίσασθαι Ἑλένης ὁρμήματά τε στοναχάς τε.
Οἳ δὲ Πύλον τ᾽ ἐνέμοντο καὶ Ἀρήνην ἐρατεινὴν
καὶ Θρύον Ἀλφειοῖο πόρον καὶ ἐΰκτιτον Αἰπὺ
καὶ Κυπαρισσήεντα καὶ Ἀμφιγένειαν ἔναιον
καὶ Πτελεὸν καὶ Ἕλος καὶ Δώριον, ἔνθά τε Μοῦσαι
ἀντόμεναι Θάμυριν τὸν Θρήϊκα παῦσαν ἀοιδῆς
Οἰχαλίηθεν ἰόντα παρ᾽ Εὐρύτου Οἰχαλιῆος·
στεῦτο γὰρ εὐχόμενος νικησέμεν εἴ περ ἂν αὐταὶ
Μοῦσαι ἀείδοιεν κοῦραι Διὸς αἰγιόχοιο·
αἳ δὲ χολωσάμεναι πηρὸν θέσαν, αὐτὰρ ἀοιδὴν

Traduction française :

[2,550] (c'est là que, par des sacrifices de taureaux et d'agneaux,
l'apaisent les jeunes Athéniens, au cours des ans), ceux-là avaient
pour chef le fils de Pétéos, Ménesthée. Personne jusqu'ici, sur
la terre, ne le valut pour ranger les chevaux et les hommes
à bouclier. Nestor seul rivalisait avec lui, car il était,
plus âgé. Et cinquante vaisseaux noirs l'avaient suivi.
Ajax, de Salamine, avait conduit douze vaisseaux, {et
les établit là où les Athéniens établissaient leurs phalanges}.
Ceux qui tenaient Argos et Tirynthe aux fortes murailles,
Hermione et Asiné, qui dominent un golfe profond,
Trézène, nones, Épidaure et ses vignes, ceux qui tenaient
Egine et Masès, ces jeunes Achéens avaient pour guides
Diomède, bon pour le cri de guerre, et Sthénélos, fils
aimé du fameux Capanée. Un troisième chef les accompagnait,
Euryale, homme égal aux dieux, fils du roi Mécisthée
issu de Talaeos. Mais tous obéissaient à Diomède bon
pour le cri de guerre, et quatre-vingts vaisseaux noirs les
accompagnaient.
Ceux qui tenaient Mycènes, ville bien bâtie, l'opulente Corinthe,
Cléones bien bâtie; qui habitaient Orneia,
l'aimable Araithyrè, et Sicyone, où régna d'abord Adraste;
ceux qui tenaient Hypérésie et Gonoesse l'escarpée,
Pellénè, ou qui habitaient la région d'Aegion et l'Aegialos
tout entière, et la région de la vaste Hélice, avaient
cent vaisseaux, commandés par le puissant Agamemnon,
l'Atride. C'était lui que les troupes de beaucoup les plus
nombreuses et les meilleures suivaient; lui-même avait
revêtu le bronze éblouissant avec orgueil, et se distinguait
entre tous les héros, parce qu'il était le plus noble
et conduisait les troupes de beaucoup les plus nombreuses.
Ceux qui tenaient Lacédémone l'encaissée, avec ses
ravins, Pharis, Sparte, Messé pleine de colombes, qui
habitaient Brysées et l'aimable Augéia, ceux qui tenaient
Amyclas et Elos, sur la mer, ceux qui tenaient Laas ou
habitaient les environs d'Oetylos, à ceux là commandait
le frère d'Agamemnon, Ménélas bon pour le cri de guerre,
et à leurs soixante vaisseaux. Ils s'armaient à part, et
Ménélas lui-même marchait parmi eux, confiant en son
zèle, et les excitait au combat; plus que tout autre, il
souhaitait de venger le départ et les plaintes d'Hélène.
Ceux qui habitaient Pylos, l'aimable Arènè, Thryon, gué
de l'Alphée, et Aepy bien construite, peuplaient Cyparissè
et Amphigénia, et Ptéléon, et Elos, et Dorion, où les
Muses, rencontrant Thamyris le Thrace, mirent fin à
ses chants, quand il quittait Oechalie et le roi d'Oechalie
Eurytos (il se faisait fort, le vantard, de les vaincre,
même si elles-mêmes, elles, les Muses, chantaient, les
filles de Zeus porte-égide ! Irritées, elles le rendirent infirme,

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 23/03/2005