HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Homère, Iliade, chant II

ἘπίστροφοςTexte grec :

[2,500] οἵ τ᾽ Ἐλεῶν᾽ εἶχον ἠδ᾽ Ὕλην καὶ Πετεῶνα,
Ὠκαλέην Μεδεῶνά τ᾽ ἐϋκτίμενον πτολίεθρον,
Κώπας Εὔτρησίν τε πολυτρήρωνά τε Θίσβην,
οἵ τε Κορώνειαν καὶ ποιήενθ᾽ Ἁλίαρτον,
οἵ τε Πλάταιαν ἔχον ἠδ᾽ οἳ Γλισᾶντ᾽ ἐνέμοντο,
οἵ θ᾽ Ὑποθήβας εἶχον ἐϋκτίμενον πτολίεθρον,
Ὀγχηστόν θ᾽ ἱερὸν Ποσιδήϊον ἀγλαὸν ἄλσος,
οἵ τε πολυστάφυλον Ἄρνην ἔχον, οἵ τε Μίδειαν
Νῖσάν τε ζαθέην Ἀνθηδόνα τ᾽ ἐσχατόωσαν·
τῶν μὲν πεντήκοντα νέες κίον, ἐν δὲ ἑκάστῃ
510 κοῦροι Βοιωτῶν ἑκατὸν καὶ εἴκοσι βαῖνον.
Οἳ δ᾽ Ἀσπληδόνα ναῖον ἰδ᾽ Ὀρχομενὸν Μινύειον,
τῶν ἦρχ᾽ Ἀσκάλαφος καὶ Ἰάλμενος υἷες Ἄρηος
οὓς τέκεν Ἀστυόχη δόμῳ Ἄκτορος Ἀζεΐδαο,
παρθένος αἰδοίη ὑπερώϊον εἰσαναβᾶσα
Ἄρηϊ κρατερῷ· ὃ δέ οἱ παρελέξατο λάθρῃ·
τοῖς δὲ τριήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχόωντο.
Αὐτὰρ Φωκήων Σχεδίος καὶ Ἐπίστροφος ἦρχον
υἷες Ἰφίτου μεγαθύμου Ναυβολίδαο,
οἳ Κυπάρισσον ἔχον Πυθῶνά τε πετρήεσσαν
520 Κρῖσάν τε ζαθέην καὶ Δαυλίδα καὶ Πανοπῆα,
οἵ τ᾽ Ἀνεμώρειαν καὶ Ὑάμπολιν ἀμφενέμοντο,
οἵ τ᾽ ἄρα πὰρ ποταμὸν Κηφισὸν δῖον ἔναιον,
οἵ τε Λίλαιαν ἔχον πηγῇς ἔπι Κηφισοῖο·
τοῖς δ᾽ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
Οἳ μὲν Φωκήων στίχας ἵστασαν ἀμφιέποντες,
Βοιωτῶν δ᾽ ἔμπλην ἐπ᾽ ἀριστερὰ θωρήσσοντο.
Λοκρῶν δ᾽ ἡγεμόνευεν Ὀϊλῆος ταχὺς Αἴας
μείων, οὔ τι τόσος γε ὅσος Τελαμώνιος Αἴας
ἀλλὰ πολὺ μείων· ὀλίγος μὲν ἔην λινοθώρηξ,
530 ἐγχείῃ δ᾽ ἐκέκαστο Πανέλληνας καὶ Ἀχαιούς·
οἳ Κῦνόν τ᾽ ἐνέμοντ᾽ Ὀπόεντά τε Καλλίαρόν τε
Βῆσσάν τε Σκάρφην τε καὶ Αὐγειὰς ἐρατεινὰς
Τάρφην τε Θρόνιον τε Βοαγρίου ἀμφὶ ῥέεθρα·
τῷ δ᾽ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο
Λοκρῶν, οἳ ναίουσι πέρην ἱερῆς Εὐβοίης.
Οἳ δ᾽ Εὔβοιαν ἔχον μένεα πνείοντες Ἄβαντες
Χαλκίδα τ᾽ Εἰρέτριάν τε πολυστάφυλόν θ᾽ Ἱστίαιαν
Κήρινθόν τ᾽ ἔφαλον Δίου τ᾽ αἰπὺ πτολίεθρον,
οἵ τε Κάρυστον ἔχον ἠδ᾽ οἳ Στύρα ναιετάασκον,
540 τῶν αὖθ᾽ ἡγεμόνευ᾽ Ἐλεφήνωρ ὄζος Ἄρηος
Χαλκωδοντιάδης μεγαθύμων ἀρχὸς Ἀβάντων.
Τῷ δ᾽ ἅμ᾽ Ἄβαντες ἕποντο θοοὶ ὄπιθεν κομόωντες
αἰχμηταὶ μεμαῶτες ὀρεκτῇσιν μελίῃσι
θώρηκας ῥήξειν δηΐων ἀμφὶ στήθεσσι·
τῷ δ᾽ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο.
Οἳ δ᾽ ἄρ᾽ Ἀθήνας εἶχον ἐϋκτίμενον πτολίεθρον
δῆμον Ἐρεχθῆος μεγαλήτορος, ὅν ποτ᾽ Ἀθήνη
θρέψε Διὸς θυγάτηρ, τέκε δὲ ζείδωρος ἄρουρα,
κὰδ δ᾽ ἐν Ἀθήνῃς εἷσεν ἑῷ ἐν πίονι νηῷ·

Traduction française :

[2,500] ceux qui tenaient Éléon, Hylé et Pétéon,
Ocalée et Médéon, ville bien bâtie, Copas, Eutrésis et
Thisbé pleine de colombes, ceux de Coronée et d'Allante
verdoyante, ceux qui tenaient Platée ou habitaient
Glisas, ceux qui tenaient Hypothèbes, ville bien bâtie,
et Onchestos la sainte, avec le bois magnifique de Poseidon,
ceux qui tenaient Arna pleine de raisins, ceux de Midée,
de Nisa la divine, et d'Anthédon, à la limite du pays.
Ils étaient venus sur cinquante vaisseaux, montés chacun
par cent vingt jeunes Béotiens.
Aux habitants d'Asplédon et d'Orchomène des Minyens
commandaient Ascalaphos et Ialménos, fils d'Arès,
enfantés, dans la maison d'Actor, fils d'Azée, par Astyoché,
vierge pudique : retirée à l'étage supérieur, elle fut
prise par le puissant Arès, couché près d'elle à son insu.
Ils étaient venus sur trente vaisseaux creux.
Aux Phocéens commandaient Schédios et Epistrophos,
fils du magnanime Iphitos, descendant de Naubolos.
C'étaient ceux qui tenaient Cyparissos, la rocheuse
Python, la divine Grisa, et Daulis et Panopée, ceux qui
habitaient autour d'Anémorie et d'Hyampolis; ceux qui
peuplaient les bords du divin Céphise, ceux qui tenaient
Lilée, aux sources du Céphise. Et quarante vaisseaux
noirs les avaient suivis. Leurs chefs alignèrent les rangs
des Phocéens en les parcourant. C'est tout près des
Béotiens, à leur gauche, qu'ils s'armèrent.
Les Locriens étaient guidés par le rapide Ajax, fils
d'Oïlée, moins grand, non pas de la même taille qu'Ajax,
fils de Télamon, vraiment beaucoup moins grand; il
était petit, cuirassé de lin; mais, au javelot, il surpassait
l'ensemble des Hellènes et des Achéens. Ces Locriens
habitaient Cynos, Oponte, Calliaros, Bessa, Scarphé et
l'aimable Augée, Tarphé et Thronios sur le Boagre. Et
suivaient Ajax quarante vaisseaux noirs des Locriens,
qui habitent au-delà de l'Eubée, île sacrée.
Ceux qui tenaient l'Eubée, - les Abantes respirant
l'ardeur -, et Chalcis, et Érétrie, et Istia pleine de raisins,
et Cérinthe au bord de la mer et Dion la haute citadelle,
ceux qui tenaient Carystos, et ceux qui peuplaient
Styra, ceux là étaient conduits par Éléphénor, rejeton
d'Arès, descendant de Chalcodon, chef magnanime
des Abantes. C'est lui que suivaient les Abantes rapides,
aux cheveux Iongs derrière la tête; piquiers impatients,
avec le frêne tendu, de rompre les cuirasses des ennemis
sur leurs poitrines; c'est lui qu'avaient suivi leurs quarante
vaisseaux noirs.
Ceux qui tenaient Athènes, ville bien bâtie, pays d'Erechthée
au grand coeur que nourrit autrefois Athénè
fille de Zeus, (la terre féconde l'ayant enfanté) et qu'elle
établit à Athènes, dans son temple opulent

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 23/03/2005