HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ACHILLES TATIUS, Leucippé et Clitophon, livre II

βότρυεςTexte grec :

[2,2] Καὶ ἄρτι πέπαυτο τῶν κιθαρισμάτων, καὶ πάλιν δείπνου καιρὸς ἦν. ἦν γὰρ ἑορτὴ προτρυγαίου Διονύσου τότε. τὸν γὰρ Διόνυσον Τύριοι νομίζουσιν ἑαυτῶν, ἐπεὶ καὶ τὸν Κάδμου μῦθον ᾄδουσι. καὶ τῆς ἑορτῆς διηγοῦνται πατέρα μῦθον, οἶνον οὐκ εἶναί ποτε παρ´ ἀνθρώποις ὅπου μήπω παρ´ αὐτοῖς, οὐ τὸν μέλανα τὸν ἀνθοσμίαν, οὐ τὸν τῆς Βιβλίας ἀμπέλου, οὐ τὸν Μάρωνος τὸν Θρᾴκιον, οὐ Χῖον ἐκ Λακαίνης, οὐ τὸν Ἰκάρου τὸν νησιώτην, ἀλλὰ τούτους μὲν ἅπαντας ἀποίκους εἶναι Τυρίων οἴνων, τὴν δὲ πρώτην παρ´ αὐτοῖς φῦναι τῶν οἴνων μητέρα. εἶναι γὰρ ἐκεῖ τινα φιλόξενον ποιμένα, οἷον Ἀθηναῖοι τὸν Ἰκάριον λέγουσι, καὶ τοῦτον ἐνταῦθα τοῦ μύθου γενέσθαι πατέρα, ὅσον Ἀττικὸν εἶναι δοκεῖν. ἐπὶ τοῦτον ἧκεν ὁ Διόνυσος τὸν βουκόλον· ὁ δὲ αὐτῷ παρατίθησιν ὅσα γῆ τρέφει καὶ μαζοὶ βοῶν. ποτὸν δὲ ἦν παρ´ αὐτοῖς οἷον καὶ ὁ βοῦς ἔπινεν· οὔπω γὰρ τὸ ἀμπέλινον ἦν. καὶ ὁ Διόνυσος ἐπαινεῖ τῆς φιλοφροσύνης τὸν ποιμένα καὶ αὐτῷ προτείνει κύλικα φιλοτησίαν. τὸ δὲ ποτὸν οἶνος ἦν. ὁ δὲ πιὼν ὑφ´ ἡδονῆς βακχεύεται καὶ λέγει πρὸς τὸν θεόν· "Πόθεν, ὦ ξένε, σοὶ τὸ ὕδωρ τοῦτο τὸ πορφυροῦν; πόθεν οὕτως εὗρες αἷμα γλυκύ; οὐ γάρ ἐστιν ἐκεῖνο τὸ χαμαὶ ῥέον. τὸ μὲν γὰρ ἐς τὰ στέρνα καταβαίνει καὶ λεπτὴν ἔχει τὴν ἡδονήν, τοῦτο δὲ καὶ πρὸ τοῦ στόματος τὰς ῥῖνας εὐφραίνει καὶ θιγόντι μὲν ψυχρόν ἐστιν, εἰς τὴν γαστέρα δὲ καταθορὸν ἀναπνεῖ κάτωθεν ἡδονῆς πῦρ." καὶ ὁ Διόνυσος ἔφη· "Τοῦτό ἐστιν ὀπώρας ὕδωρ, τοῦτό ἐστιν αἷμα βότρυος." ἄγει πρὸς τὴν ἄμπελον ὁ θεὸς τὸν βουκόλον, καὶ τῶν βοτρύων λαβὼν ἅμα καὶ θλίβων καὶ δεικνὺς τὴν ἄμπελον, "Τοῦτο μέν ἐστιν," ἔφη, "τὸ ὕδωρ, τοῦτο δὲ ἡ πηγή." ὁ μὲν οὖν οἶνος οὕτως ἐς ἀνθρώπους παρῆλθεν, ὡς ὁ Τυρίων λόγος.

Traduction française :

[2,2] Lorsqu'il fut temps de souper, mon père fit servir un festin magnifique en l'honneur de Bacchus, surnommé le Vendangeur, dont alors on célébrait la fête. Les Tyriens le tiennent pour un de leurs dieux tutélaires, fondés sur ce qu'il descend de leur nation par Cadmus. Cette solennité forme l'un des principaux articles du culte qu'ils lui rendent, et voici quelle en est l'origine. Ils disent que dans les premiers âges du monde, le vin était inconnu aux mortels ; que cette liqueur précieuse prit naissance dans leur pays ; qu'il s'y trouva un pasteur qui observait religieusement les droits de l'hospitalité, homme doux, affable et tel qu'un certain Icare, dont les Athéniens racontent à peu près la même chose ; qu'un jour il présenta toutes sortes de fruits à Bacchus, qui s'était retiré dans sa maison, mais qu'il ne lui offrit que le breuvage insipide que la nature verse sans distinction pour les hommes et pour les animaux ; que le dieu, content de l'humanité de son hôte, lui donna du vin pour marque de sa bienveillance ; que le berger, charmé d'un nectar si délicieux, tressaillit de plaisir, et, se tournant vers Bacchus : « D'où vient cette eau pourprée ? s'écria-t-il d'un air simple. Ou plutôt, en quel lieu du monde trouve-t-on ce sang qui flatte le goût avec tant de douceur? Car ceci ne ressemble point à la boisson que les ruisseaux et les fontaines nous fournissent, boisson sans agrément qui ne fait qu'apaiser notre soif, au lieu que celle-ci parfume l'odorat, embaume la bouche, et, quoique froide en apparence, porte une chaleur voluptueuse jusqu'au fond du sein. » On ajoute qu'à ces mots Bacchus mena le pasteur dans un endroit planté de vignes, qu'il prit du raisin, et, qu'en ayant exprimé le jus: « Voilà, dit-il, d'où sort cette eau divine ; voilà d'où vient ce sang merveilleux : les fruits que tu vois en sont la source. » C'est ainsi que l'art de faire du vin fut enseigné aux hommes, si l'on en croit le peuple de Tyr.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 8/02/2006